Polis Nasyonal Ayiti

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Polis Nasyonal Ayiti (an fransè : Police Nationale d’Haïti) oubyen PNH, se fòs sekirite peyi Ayiti are is the law enforcement and defense force of Haiti. Li te fòme nan lane 1995 nan efò bay sekirite piblik anba kontwol sivil jan konstitisyon peyi mande sa. Plis pase 8,500 polisye te resevwa fòmasyon nan domèn konplisman la lwa nan peyi Etazini nan men enstrikte peyi Kanada, Brezil, Ajantin ak La frans. Yo resevwa nan kontwòl foul, operasyon zam, ak pwoteksyon gwo palto gras a ICITAP ( se youn ekip ki travay nan divisyon kriminel nan depatman defans peyi Etazini), whose experts have also worked closely with the Haitian Government in meeting the material needs Ekspè sa yo te travay tèt kole ak Gouvènman Ayisyen an nan bay tout sa polis la t'ap bezwen; Misyon ICITAP te fini nan lane 2001. Fòs polis la fè plizyè branch nan lide pou te ka fini ak pwoblèm insekirite peti te konnen nan moman sa. Anpil nan divisyon polis la espesyalize nan rezoud pwoblèm tankou kidnapping, dròg, ak gang. Fòs polis la gen youn depatman ki regle zafè Gad Kòt, ak militè demobilize. MINUSTAH gen youn seri plan pou ogmante kantite polisye a 14 000 nan lane 2012.

Misyon[modifye | modifye kòd]

Polis Nsyonal peyi Ayiti, ak MINUSTAH, se fòs sila yo ki responsab zafè sekirite piblik, polis jidisyè ak fè aplike lalwa sou tout teritwa peyi a.

Kantite[modifye | modifye kòd]

PNH la se youn fòs polis sivil ki gen 8500 ajan e Nasyon Zini gen plan pou ogmante l' a 12000 pou lane 2012.

Listwa[modifye | modifye kòd]

Sou Duvalier, Polis Ayisyèn nan te fè pati fòs lame a, li gen 14,000 manm. Depi 1987, anpil gouvènman t'ap eseye feròme l', jan konstisyon an di l' la, polis la se youn fòs ki la pou mete lapè, fè akonpli la lwa ak lòd, pwoteje tout sitwayen ki sou teritwa nasyonal la e arete moun ki vyole lwa. Men gen anpil koripsyon nan fòs polis la.

Nan lane 1995, Ayiti kraze fòs lame a, ki te responsab pou kontwole zòn pwovens Pòtoprens.

Sou dezyèm manda prezidan Aristide (2000−4) anpil pòs kle te pase nan men moun ki pat gen eksperyans nan zafè sekirite. Aprè Aristide kite peyi a, prezidan interimè nan efò pou amelyore imaj PNH la, te revoke 200 ofisye konronpi.

Depi nan kreyasyon PNH la, nou jwenn movèz gesyon, koripsyon, ak mank finansman. MINUSTAH fè anil efò nan lide pou ede PNH la vanse. PNH la mennen anpil operasyon ak MINUSTAH. Men vyolans ak ensekirite rete youn gwo pwoblèm pou gouvènman Ayisyen an.[1]

Kòman PNH la òganize[modifye | modifye kòd]

Polis Nasyonal la gen nan tèt li Mario Andresol, li se Komisè divizyonè, se prezidan an ki eli chèf polis pou 4 ane.

Menm si Inite ki bay kò prezidansyèl pa sekirite fè pati de polis nasyonal la, li gen pwòp bidjè pa l', ak administrasyon l'.[2]

Kòman polis la òganize nasyonalman[modifye | modifye kòd]

Nasyonalman, polis la gen:

 • Direksyon Jeneral Nasyonal Polis Nasyonal Ayiti.
 • Enspeksyon Jeneral Polis Nasyonal Ayiti.
 • Direksyon Jeneral Enfòmasyon.
 • Kabinè Direktè Jeneral Polis Nasyonal Ayiti.
 • Direksyon Devlopman ou Komisarya Planifikasyon.

Òganizasyon entèn[modifye | modifye kòd]

Sèvis jeneral[modifye | modifye kòd]

Direksyon Administrasyon Santral ak Sèvis, responsab resous imèn, finans ak transpò Polis Nasyonal la, gen ladan l'[3]:

 1. Direksyon Finans ak Kontabilite
 2. Direksyon Pèsonel
 3. Direksyon Lojistik
 4. Direksyon Lekòl ak Fòmasyon Pèmanant
 5. Administrasyon Penitansye Nasyonal

Polis Administratif[modifye | modifye kòd]

Direksyon Santral Polis Adminitratif, daprè atik 28 nan lwa a ki gouvène Polis Nasyonal la, se responsab ki pou kreye mezi pou mete lapè, trakilidad ak lòd piblik. [4]

Polis Jidisyè[modifye | modifye kòd]

Direksyon Santral Polis Jidisyè, se pati ki responsab sèvis detektif nan fòs polis la. Li gen 16 biwo nan 30 seksyon oubyen sèvis , e 369 staf. Nou jwenn li Clercine, gen youn sikisal nan tèminal Guy Malary, e li nan youn batiman ki mezire 1000 mèt kare. Tout inite DCPJ yo rete nan youn sèl batiman depi septanm 2005, Sèl Sant Syans Polis ak Teknoloji ki pa nan batiman an.

Misyon Polis Satral Jidisyè a se pou jwenn moun ki komèt krim is to find the perpetrators of crimes, chache prèv epi arete yo pou mennen yo douvan jij natirèlgather evidence and clues in order to bring them in front their natural judge nan tan lwa a mete. Li plis travay nan chache bandi nan òganizasyon kriminèl. Li travay tou, ak Entèpol nan efò pou konbat ki gen karaktè entèsasyonal sou teritwa Ayisyen an.

Òganizasyon Rejyonal[modifye | modifye kòd]

Lis sila se fòs polis pou tout depatman Ayiti. Depatman yo gen 41 biwo Awondisman ak 133 biwo kominal.[5]

Gad Kòt[modifye | modifye kòd]

Polis Nasyonal Ayiti a gen Gad Kòt. Li gen 12 bato vedèt ak 7 bato Go-fast patrol boat. Objekif pwensipal depatman Gad Kòt la, se fè konpli la lwa ak siveye zòn kòt peyi Ayiti.[6]

Zam[modifye | modifye kòd]

Akademi Polis Nasyonal la[modifye | modifye kòd]

An Ayiti, poutèt nou te tèlman bezwen polisye, nou akademi an plis pase 5000 ajan la polis nan youn peryòd de 6 mwa nan kad youn pwogram ki te jwenn sipò donatè etranje. Akademi Polis Nasyonal jwenn li anba kontwòl Polis Nasyonal peyi Ayiti, ki avèk Kou Siprèm Polis Nasyonal Ayiti, eli direktè a.

Referans[modifye | modifye kòd]

 1. http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Haiti.pdf
 2. http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Haiti.pdf
 3. « Kopi achiv ». Archived from the original on 2010-01-21. Retrieved 2010-06-17. 
 4. « Kopi achiv ». Archived from the original on 2010-01-21. Retrieved 2010-06-17. 
 5. « Kopi achiv ». Archived from the original on 2010-01-21. Retrieved 2010-06-17. 
 6. http://pnh.ht/direction_centrale_dcpa_cgc.htm

Lyen deyò[modifye | modifye kòd]