Polis Nasyonal Ayiti

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Ale nan: Navigasyon, Fouye

Polis Nasyonal Ayiti (Police Nationale d’Haïti an fransè) oubyen PNH, se fòs sekirite peyi Ayiti are is the law enforcement and defense force of Haiti. Li te fòme nan lane 1995 nan efò bay sekirite piblik anba kontwol sivil jan konstitisyon peyi mande sa. Plis pase 8,500 polisye te resevwa fòmasyon nan domèn konplisman la lwa nan peyi Etazini nan men enstrikte peyi Kanada, Brezil, Ajantin ak La frans. Yo resevwa nan kontwòl foul, operasyon zam, ak pwoteksyon gwo palto gras a ICITAP ( se youn ekip ki travay nan divisyon kriminel nan depatman defans peyi Etazini), whose experts have also worked closely with the Haitian Government in meeting the material needs Ekspè sa yo te travay tèt kole ak Gouvènman Ayisyen an nan bay tout sa polis la t'ap bezwen; Misyon ICITAP te fini nan lane 2001. Fòs polis la fè plizyè branch nan lide pou te ka fini ak pwoblèm insekirite peti te konnen nan moman sa. Anpil nan divisyon polis la espesyalize nan rezoud pwoblèm tankou kidnapping, dròg, ak gang. Fòs polis la gen youn depatman ki regle zafè Gad Kòt, ak militè demobilize. MINUSTAH gen youn seri plan pou ogmante kantite polisye a 14 000 nan lane 2012.

Misyon[edite | modifye sous]

Polis Nsyonal peyi Ayiti, ak MINUSTAH, se fòs sila yo ki responsab zafè sekirite piblik, polis jidicyè ak fè aplike la lwa sou tout teritwa peyi a.

Kantite[edite | modifye sous]

PNH la se youn fòs polis sivil ki gen 8500 ajan e Nasyon Zini gen plan pou ogmante l' a 12000 pou lane 2012.

Listwa[edite | modifye sous]

Sou Duvalier, Polis Ayisyèn nan te fè pati fòs lame a, li gen 14,000 manm. Depi 1987, anpil gouvènman t'ap eseye feròme l', jan konstisyon an di l' la, polis la se youn fòs ki la pou mete lapè, fè akonpli la lwa ak lòd, pwoteje tout sitwayen ki sou teritwa nasyonal la e arete moun ki vyole lwa. Men gen anpil koripsyon nan fòs polis la.

Nan lane 1995, Ayiti kraze fòs lame a, ki te responsab pou kontwole zòn pwovens Pòtoprens.

Sou dezyèm manda prezidan Aristide (2000−4) anpil pòs kle te pase nan men moun ki pat gen eksperyans nan zafè sekirite. Aprè Aristide kite peyi a, prezidan interimè nan efò pou amelyore imaj PNH la, te revoke 200 ofisye konronpi.

Depi nan kreyasyon PNH la, nou jwenn movèz gesyon, koripsyon, ak mank finansman. MINUSTAH fè anil efò nan lide pou ede PNH la vanse. PNH la mennen anpil operasyon ak MINUSTAH. Men vyolans ak ensekirite rete youn gwo pwoblèm pou gouvènman Ayisyen an.[1]

Kòman PNH la òganize[edite | modifye sous]

Polis Nasyonal la gen nan tèt li Mario Andresol, li se Komisè divizyonè, se prezidan an ki eli chèf polis pou 4 ane.

Menm si Inite ki bay kò prezidansyèl pa sekirite fè pati de polis nasyonal la, li gen pwòp bidjè pa l', ak administrasyon l'.[2]

Kòman polis la òganize nasyonalman[edite | modifye sous]

Nasyonalman, polis la gen:

 • Direksyon Jeneral Nasyonal Polis Nasyonal Ayiti.
 • Enspeksyon Jeneral Polis Nasyonal Ayiti.
 • Direksyon Jeneral Enfòmasyon.
 • Kabinè Direktè Jeneral Polis Nasyonal Ayiti.
 • Direksyon Devlopman ou Komisarya Planifikasyon.

Òganizasyon entèn[edite | modifye sous]

Sèvis jeneral[edite | modifye sous]

Direksyon Administrasyon Santral ak Sèvis, responsab resous imèn, finans ak traspò Polis Nasyonal la, gen ladan l'[3]:

 1. Direksyon Finans ak Kontabilite
 2. Direksyon Pèsonel
 3. Direksyon Lojistik
 4. Direksyon Lekòl ak Fòmasyon Pèmanant
 5. Administrasyon Penitansye Nasyonal

Polis Administratif[edite | modifye sous]

Direksyon Santral Polis Adminitratif, daprè atik 28 nan lwa a ki gouvène Polis Nasyonal la, se responsab ki pou kreye mezi pou mete lapè, trakilidad ak lòd piblik. [4]

Polis Jidisyè[edite | modifye sous]

Direksyon Santral Polis Jidisyè, se pati ki responsab sèvis detektif nan fòs polis la. Li gen 16 biwo nan 30 seksyon oubyen sèvis , e 369 staf. Nou jwenn li Clercine, gen youn sikisal nan tèminal Guy Malary, e li nan youn batiman ki mezire 1000 mèt kare. Tout inite DCPJ yo rete nan youn sèl batiman depi septanm 2005, Sèl Sant Syans Polis ak Teknoloji ki pa nan batiman an.

Misyon Polis Satral Jidisyè a se pou jwenn moun ki komèt krim is to find the perpetrators of crimes, chache prèv epi arete yo pou mennen yo douvan jij natirèlgather evidence and clues in order to bring them in front their natural judge nan tan lwa a mete. Li plis travay nan chache bandi nan òganizasyon kriminèl. Li travay tou, ak Entèpol nan efò pou konbat ki gen karaktè entèsasyonal sou teritwa Ayisyen an.

Òganizasyon Rejyonal[edite | modifye sous]

Lis sila se fòs polis pou tout depatman Ayiti. Depatman yo gen 41 biwo Awondisman ak 133 biwo kominal.[5]

Gad Kòt[edite | modifye sous]

Polis Nasyonal Ayiti a gen Gat Kòt. Li gen 12 bato vedette ak 7 bato Go-fast patrol boat. Objekif pwensipal depat man Gad Kòt la, se fè konpli la lwa ak siveye zòn kòt peyi Ayiti.[6]

Zam[edite | modifye sous]

Akademi Polis Nasyonal la[edite | modifye sous]

An Ayiti, poutèt nou te tèlman bezwen polisye, nou akademi an plis pase 5000 ajan la polis nan youn peryòd de 6 mwa nan kad youn pwogram ki te jwenn sipò donatè etranje. Akademi Polis Nasyonal jwenn li anba kontwòl Polis Nasyonal peyi Ayiti, ki avèk Kou Siprèm Polis Nasyonal Ayiti, eli direktè a.

References[edite | modifye sous]

 • PNH website
 • Adrian J English, Armed Forces of Latin America

External links[edite | modifye sous]