Aller au contenu

Wikipedya:Avètisman jeneral

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Wikipedya pa garanti kontni ki afiche sou entènèt la.

Wikipedya se yon sit entènèt ki ofri yon ansiklopedi kolaboratif ki gen kontni anba "lisans gratis". Wikipedya alimante ak yon asosyasyon moun volontè ak gwoup k ap travay ki vle bati ansanm yon resous konplè nan konesans moun. Estrikti pwojè sa a menm pèmèt nenpòt moun ki gen yon koneksyon entènèt modifye kontni li yo. Se konsa, ou dwe konnen ke se pa tout bagay isit la ke moun ki gen ekspètiz ladan l analize pou ba ou enfòmasyon konplè, egzat ak serye.

Sa pa vle di tou ke ou pa pral jwenn enfòmasyon egzat ak valab sou Wikipedya. Kèk tan w ap jwenn. Sepandan, Wikipedya pa garanti validite, presizyon, konplè oswa enpòtans enfòmasyon ki sou sit li a. Kontni chak atik gen dwa te modifye, vandalize oswa chanje pa yon moun ki gen opinyon ki pa koresponn ak eta konesans nan domèn konsène yo, oswa ak netralite ki nesesè.

Pa gen kanmarad pou ki fè revizyon fòmèl

[modifye | modifye kòd]

Kominote ki asosye ak Wikipedya toujou ap chèche chwazi epi pote vèsyon ki fyab nan atik yo. Pou fè sa, li sèvi ak zouti tankou chanjman resan, paj swiv ak nouvo paj pou kontwole evolisyon kontni aktyèl la ak chanjman li yo. Sepandan, Wikipedya pa revize kanmarad yo. Nenpòt lektè ka korije erè oswa patisipe nan yon lekti fòmèl, men lektè sa yo pa gen okenn obligasyon legal pou yo fè sa, e se poutèt sa tout enfòmasyon ki isit yo pa garanti okenn fyabilite pou okenn rezon oswa itilizasyon. Menm atik ki te verifye pa yon revizyon parèy enfòmèl oswa otorize atravè yon pwosesis ki mennen nan yon Kalite Atik, Lè sa a, yo te kapab modifye yon fason ki pa apwopriye jis anvan ou te edite yo. Se poutèt sa li rekòmande pou toujou kenbe yon kritik lekti atik yo.

Kondisyon Itilizasyon

[modifye | modifye kòd]

Pa gen kontra

[modifye | modifye kòd]

Kontni ki pwopoze la yo gratis, san okenn obligasyon ni isit ni lòtbò, epi pa gen okenn kalite akò oswa kontra ki etabli ant ou menm ak pwopriyetè yo oswa itilizatè yo sou sit sa a, mèt sèvè k ap jere yo a, kontribitè endividyèl Wikipedya, nenpòt ki moun. administratè pwojè yo, biwokrat yo, devlopè yo, administratè sistèm yo, oswa nenpòt lòt moun ki "konekte nenpòt fason" ak pwojè sa a oswa nenpòt lòt ti pwojè moun ki ka sijè a plent dirèk ou yo.

Lisans limite

[modifye | modifye kòd]

Ou gen yon lisans limite pou kopye tout oswa yon pati nan kontni sit sa a; sa pa kreye oswa vle di okenn responsablite kontra oswa ekstra-kontra ak Wikipedya oswa nenpòt nan ajan li yo, manm, òganizatè, patisipan yo, oswa lòt itilizatè. Pa gen okenn akò oswa antant ant ou menm ak Wikipedya konsènan itilizasyon oswa modifikasyon enfòmasyon sa yo pi lwen pase Lisans Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported [1]. Menm jan an tou, si yon moun ta chanje, modifye, modifye oswa efase nenpòt enfòmasyon ou ta mete sou Wikipedya oswa nenpòt nan pwojè ki gen rapò ak li yo, "pa gen moun ki responsab sou Wikipedya sèlman moun ki fè chanjman yo.

Mak komèsyal yo

[modifye | modifye kòd]

Mak komèsyal, mak sèvis, mak kolektif, dwa konsepsyon, dwa pèsonalite oswa dwa menm ki sanble jan yo mansyone yo, itilize oswa site nan atik Wikipedya yo se e yo rete zafè pwopriyetè respektif yo. Itilizasyon yo isit la pa vle di ke ou ta ka sèvi ak yo pou nenpòt lòt bagay ke enfòmasyon (oswa rezon ki sanble) jan otè orijinal yo nan atik Wikipedya sa yo te vle di anba Lisans Creative Commons BY-SA-3.0. Sòf si yo espesifye otreman, Wikimedya ak sit Wikimedya yo pa andose oswa afilye ak okenn nan moun ki gen dwa yo, e kòm sa yo, yo pa kapab bay Wikipedya okenn lisans pou itilize nenpòt materyèl ki pwoteje pa dwa sa yo. Itilizasyon ou menm dwa sa yo, oswa lòt pwopriyete entanjib sa yo, se sèlman sou pwòp risk ou.

Legalite kontni an ak lwa entènasyonal

[modifye | modifye kòd]

Piblikasyon enfòmasyon ki sou Wikipedya ka pa konfòme ak lwa aplikab nan peyi kote w ap gade enfòmasyon sa a. Baz done Wikipedya a estoke sou yon sèvè nan Eta Florid nan Etazini, epi operasyon li an konfòm ak lwa lokal ak federal Ozetazini. Wikipedya pa adrese okenn peyi an patikilye. Lwa ki aplikab nan peyi w gen dwa pa pèmèt pwoteksyon sa a, oswa yo ka pa pèmèt piblikasyon oswa distribisyon diskou sa a. Wikipedya pa ankouraje okenn vyolasyon lwa a epi yo pa kapab responsab okenn vyolasyon nenpòt lwa, kit se paske ou gen rapò ak domèn sa a oswa kit ou itlize, repwodui oswa repibliye enfòmasyon ki nan sit sa a.

Pa gen opinyon pwofesyonèl

[modifye | modifye kòd]

Si w bezwen konsèy espesifik (egzanp medikal, legal, finansye oswa jesyon risk), tanpri konsilte yon pwofesyonèl ki konpetan oswa ki konnen ki gen konesans nan domèn sa a.

  1. résumé en ligne oswa licence complète

Gade tou

[modifye | modifye kòd]