Pwojè:Akèy/Paj prensipal

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Aller à la navigation Aller à la recherche

Yon pwopozisyon pou gen nouvo kontni ak modèl sou paj prensipal la. Modèl sa yo plis kopye sou fransè epi yon ti kras sou anglè a. ki poko fini, men travay la ka pi rafine si nou aksepte yo. Nou kapab bay koutmen oswa fè pwopozisyon pou pèmèt li fin pi kòrèk. Sa ki ka pèmèt paj la plis atiran, pi bèl epi dinamik. Konsa tou sa ka ankouraje kèk travay ki ap fèt nan ansiklopedi a. kontni mwen pwopoze se jis pou montre kijan li ka parèt men se kominote a akministratè yo ki ka deside.

Ann diskite sou paj diskisyon an pou fè pwopozisyon ak poze kesyon.

Tèt paj la[modifye | modifye kòd]

Modèl pou antèt paj la[modifye | modifye kòd]

=>> Pou kòmanse paj la, logo Wikipedya a goch ansanm ak tout lòt enfòmasyon ki deja sou sa ki la deja a (nou ka ajoute sa ki nesesè oswa retire sa ki pa nesesè)

Kò paj la[modifye | modifye kòd]

Tankou sou lòt vèsyon wikipedya yo, ta ka gen kèk ribrik ki ka chaje pandan yon peryòd tan. Kòm kominote gen pa anpil kontribitè ki aktif yo ka chanje nan yon tan ki pa twò long.

Modèl Kout pwojektè[modifye | modifye kòd]

Nou ka chwazi pami bon atik yo ak vòt komninote a. li ta kapab tou gade youn nan bon atik ki ekri chak ane nan kad evèman Mwa Wiki Kreyolo a, Femnis ak Fòlklò, wiki pou Dwa moun, elatriye. La ankò kominote a gen dwa fè pwopozisyon. M pwopoze l pou ane a, pou nou ka gentan asire nou bon chwa atik ke n ap pwopoze pou bon atik la. Epi nou swete nou, tout lyen wouj tranfòme, pandan nou fè yon konbit pou sa. tankou inisyativ Krepisaj la

Pou Egzanp:↓↓
Zeklè se youn nan fenomèn elektrik ki pi enpresyonan ki egziste.
Zeklè se youn nan fenomèn elektrik ki pi enpresyonan ki egziste.

Elektrisite se ansanm fenomèn fizik ki asosye ak prezans ak mouvman matyè ki gen yon pwopriyete chaj elektrik. Elektrisite gen rapò ak mayetis, ki tou de fè pati fenomèn elektwomayetis, jan ekwasyon Maxwell dekri. Plizyè fenomèn komen ki gen rapò ak elektrisite, tankou Zeklè, elektrisite estatik, chofaj elektrik, elektrik dechaj, ak anpil lòt.

Prezans yon chaj elektrik, ki ka pozitif oswa negatif, pwodui yon chan elektrik. Mouvman chaj sa a reprezante yon kouran elektrik, ki pwodui yon chan mayetik. Lè yo mete yon chaj nan yon kote kote chan elektrik la pa zewo, yon fòs egzèse sou li. Gwosè fòs sa a bay Lwa koulon an. Si chaj la deplase, chan elektrik la fè travay sou chaj elektrik la. Se poutèt sa, nou ka pale de potansyèl elektrik nan yon sèten pwen nan espas, ki jeneralman mezire an vòlt.

Elektrisite nan kè anpil teknoloji modèn nan, ke yo te itilize pou pouvwa elektrik, kote yo itilize kouran elektrik pou pouvwa ekipman, ak pou elektwonik, ki fè fas ak sikui elektrik ki enplike konpozan elektrik aktif tankou tib elektwonik, tranzistò, dyòd, sikwi entegre, ansanm ak teknoloji entèkoneksyon ki asosye pasif.

Fenomèn elektrik yo te etidye depi nan antikite, byenke pwogrè nan konpreyansyon teyorik rete dousman jiska XVIIe syèk ak XVIIIe syèk yo. Teyori elektwomayetik te devlope nan 19e syèk yo, epi nan fen syèk sa a, enjenyè elektrik te kòmanse sèvi ak elektrisite pou rezon endistriyèl ak rezidansyèl. Ekspansyon rapid nan teknoloji elektrik pandan epòk sa a transfòme endistri ak sosyete a, vin tounen yon fòs kondwi nan Dezyèm Revolisyon Endistriyèl la. Adaptabilite ekstraòdinè elektrisite pèmèt yo itilize li nan yon kantite aplikasyon prèske san limit, tankou transpò, chofaj, ekleraj, kominikasyon ak enfòmatik .

Prezantasyon Wikipedya[modifye | modifye kòd]

Sa nou fè sou banyè ki la pou kounye a, men ki ki konplete nan sa m pwopoze ak kèk detay anplis pou bay nouvo yo direksyon.

Gade li:↓↓

Prezantasyon

Wikipedya se yon pwojè ansiklopedi kolektif sou entènèt, inivèsèl, plizyè lang e ki fonksyone sou prensip wiki. Pwojè sa a gen pou objaktif pou ofri kontni ki kapab itilize ankò, objektif ak verifye, ke tout moun ka modifye ak amelyore.

Wikipedya defini ak Prensip fondatè yo Kontni li yo anba Lisans ( in ) creative commons by-sa >. Li kapab kopye epi itilize ankò anba menm lisans lan, si yo respekte kondisyon yo. Wikipedya bay tout kontni li yo gratis, san yo pa fè piblisite, epi san yo pa itilize eksplwatasyon done pèsonèl itilizatè li yo.

Editè atik Wikipedya yo se volontè. Yo kowòdone efò yo nan yon kominote kolaboratif, san lidè.

Kijan pou kontribye ?

Nenpòt moun ka pibliye kontni sou Entènèt imedyatman, depi yo respekte règ esansyèl Fondasyon Wikimedya ak kominote a; pa egzanp, verifyabilite kontni, kalifikasyon atik ak kenbe yon atitid akeyan.

Gen anpil paj èd ki disponib pou ou, tankou kreye yon atik, modifye yon atik oswa imaj. Pa ezite poze yon kesyon pou w ka ede w nan premye etap ou yo, sitou nan youn nan pwojè tematik yo oswa nan plizyè espas pou diskisyon.

paj diskisyon yo itilize pou santralize panse ak kòmantè pou amelyore atik yo.

Resous pou kòmanse

Èske w konnen?[modifye | modifye kòd]

Se yon ribrik sou devinèt ak konesans jeneral ke kèk moun nan moun nan kominote a ka pwopoze e si lektè a vle konnen plis li ka ali atik la. Nou ka kreye yon espas pou pwopozisyon yo ak diskisyon sou yo. Li ka chanje a volonte chak fwa gen nouvo ki pwopoze oswa kominote a ka chwazi chak konbyen sa ka chanje.

Bèl imaj pou mwa[modifye | modifye kòd]

Commons Imaj gran anpil... Nou ta ka chwazi douz imaj pou ane, epi prezante youn chak mwa, pandan n ap asire ke chak imaj sa yo nou ekri atik ki koresponn ak yo nan ansiklopedi a. kominote a ka chwazi yo tou. Fè yon kout je nan paj sa a

Men yon egzanp pou mwa sa:↓↓

Bèl imaj pou mwa fevriye nan

Playing in the Nuba mountains
Timoun ki ap jwe sou debri yon avyon transpò Antonov. Kan refijye Yida nan teritwa Soudan nan Sid, 20 km ak fwontyè Soudan.Fotograf: Marco Gualazzini

Ribrik Istorik[modifye | modifye kòd]

Nou ta seleksyone omwen chak mwa kèk dat kle ki enpòtan nan listwa epi nou ajoute nan ribrik sa pou chak mwa yo, yo ap monte otomatik sou paj la. Gade kritè yo

Men egzanp mwa novanm nan:↓↓
Gade/modifye

Pou mwa fevriye[modifye kòd]

Pye paj la[modifye | modifye kòd]

Modèl sa a byen pwòp mwenm jan ak lò pwojè yo:

}