Wikipedya:Kondisyon elijibilite atik yo

paj sa fè pati règ ak rekòmandasyon wikipedya.
Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Kondisyon Elijiblite Atik oswa Kondisyon Admisiblite Atik ( KAA ) sa yo gen entansyon pou fasilite diskisyon pou kenbe oswa efase yon atik. Lè yo kenbe kondisyon pou konsansis yo, yo reflete eksperyans kominote a akeri. Konsa, yo fè pati rekòmandasyon sou kontni Wikipedya.

Si yon sijè satisfè kritè kalifikasyon yo, gen yon sipozisyon sou enpòtans ansiklopedi li. Sepandan, li dwe gen sous endepandan sifizan ki egziste (menm si yo pa mansyone nan atik la) ki demontre konfòmite sa a ak kritè yo.

Eksepte lè atik lamande pou efase imedyatman, desizyon nan konsèvasyon oswa efase atik yo ak litij yo pran apre diskisyon nan kad pwosedi deba yo admisibilite, ladan l li bonpou apiye sou kondisyon elijibilite ki rezime isit la.

Kritè notoryete [1] ki fòme baz, ak respè pou prensip fondatè Wikipedya, se anvan tout kritè notoryete jeneral, aplikab pou tout atik . Lè sa a, se kritè espesifik notoryete yo ki konstitye yon posibilite altènatif pou demontre notoryete nan yon sijè a, fwa sa a li dwe pran an konsiderasyon espesifik sijè ki trete a. Se poutèt sa, notoryete yon sijè atik ka demontre pa youn oswa lòt nan kalite kritè sa yo.

Elijibilite atik yo[modifye | modifye kòd]

Chak vizitè ka kreye yon atik ansiklopedik sou nenpòt sijè a nenpòt ki lè. Sepandan, li t ap bon pou chache konnen konvansyon yo sou Wikipedya anvan yo kreye yon atik, an patikilye konvansyon yo sou tit ak netralite opinyon.

Yon fwa atik la kreye, li otomatikman parèt nan Espesyal:Nouvo paj ak Espesyal:Chanjman Resan. Paj sa yo toujou ap kontwole pa Wikipedyen yo pou yo fè kontwòl a posteriori sou merit nouvo atik la. Yon nouvo atik ka konsidere nan twa fason:

 1. Li klèman yon benefis pou Wikipedya : pa gen anyen pou sinyale;
 2. Li klèman pwofite Wikipedya depase: Lè sa a, li efase san yo pa ale nan pwosedi efase kominote ki endike anba a (yo ka fè yon demann pou efase imedya sou paj Wikipedya a: Demand pou efase imedya, sou baz kritè pou efase imedya yo ) ;
 3. Li tonbe nan zòn gri nan atik ki gen valè dout oswa ki gen notoryete rete yo dwe demontre. : yo ka mete banyè {{admissibilité}} nan tèt atik la epi yo lanse yon deba sou admisibilite, ki baze sou yon diskisyon nan kominote a. ; yon pwosedi fusion ak yon atik ki egziste deja ka lanse tou lè viv ansanm de atik diferan pa sanble jistifye.

Kritè jeneral kalifikasyon atik yo[modifye | modifye kòd]

Modèl:RaccourciPou yon atik ka elijib, li dwe premye respekte prensip fondatè yo nan ansiklopedi a, epi dezyèmman respekte kritè noryete obligatwa (jeneral oswa espesifik) yo.

Konsiderasyon prensip fondasyon ansiklopedi a[modifye | modifye kòd]

Premye twa prensip fondatè yo gen yon enpak dirèk sou kontni ansiklopedi a:

 1. Wikipedya se yon ansiklopedi, donk li pa ni yon diksyonè ni yon espas pou konsèy pèsonèl, pwomosyon , elatriye Gade tou «Kisa Wikipedya pa ye se tou yon rekòmandasyon ;
 2. Wikipedya ap chèche netralite nan pwennvi, ki asire pa verifyabilite, egzijans nan bon jan kalite sous segondè (Se poutèt sa yon sèten notoryete ) ak Se poutèt sa li dekonseye otobiyografi ak entèdi travay ki pa pibliye ;
 3. Wikipedya pibliye anba yon lisans gratis, men ak respè pou copyright.

Konfòmite ak prensip fondatè sa yo mande pou elimine divès kalite kontni:

Kontni ke yo pwopoze kontribitè yo

 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │ [legalite]
 │   │   │   │   │   │   │
 │   │   │   │   │   │   │  - Kontni ilegal yo; tèks pwoteje
 ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   └─►───────────────────────────────────────────► │ Entèdi
 │   │   │   │   │[enpòtans]
 │   │   │   │   │   │  - kontni san enpòtans ; done medyòk
 │   │   │   │   │   └─►─────────────────────────────────────────────────► │ Pou evite
 │   │   │   │ [nosyon]
 │   │   │   │   │  - Wikipedya se pa yon diksyonè
 │   │   │   │   └─►───────────────────────────────────────────────────────► │ Wiksyonè
 │   │   │[fyabilite]
 │   │   │   │  - Kontni ki pa konnen oswa pa rekonèt (Travay ki pa pibliye)
 │   │   │   └─►─────────────────────────────────────────────────────────────► │ Pibliye
 │   │   │
 │   │[ansiklopedi]
 │   │   │  - Kontni Sous primè, ki soti nan manyèl oswa titoryèl, nan nouvèl
 │   │   └─►───────────────────────────────────────────────────────────────────► │ Pou transfere sou
 │   │                                        Wikisource, Wikinews,
 │[Verifyabilite]                                   Wikibooks, Wikiversité
 │   │  - Kontni yo pa verifyab, san sous oswa san sous segondè
 │   └─►─────────────────────────────────────────────────────────────────────────► │ Rann pi net oswa efase
 OK
 │  - Kontni ki alinye ak prensip fondatè yo
└─►───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────► │ Elijib pou ansiklopedi a

Li ka itil tou pou chèche konnen sou kontni an ki ka sijè pou efase imedya .

Kritè jeneral notoryete[modifye | modifye kòd]

Pou kontni ki potansyèlman elijib pou ansiklopedi a, kondisyon jeneral notoryete yo ka rezime konsa:

Lis kritè espesifik notoryete[modifye | modifye kòd]

Gade lis konplè ki anba a :

Atansyon : lis konplè sa a gen ladann sou yon bò kritè espesifik ki te resevwa akò kominote a (jwenn swa atravè yon konsiltasyon fòmèl, oswa pa itilizasyon pwolonje epi souvan), ak sou lòt men an pwopozisyon, menm bouyon nan kritè espesifik pa nesesèman konsantman.

Men kèk egzanp rekòmandasyon kominote frankofòn nan aksepte, ki espesifye kritè notoryete espesifik pou yon tèm yo bay:

 • Wikipedya: Notoryete moun ;
 • Wikipedya: Notoryete konpayi yo, konpayi yo ak pwodwi yo ;
 • Wikipedya:Konsyantizasyon Mizik ;
 • Wikipedya: Notoryete nan boza vizyèl ;
 • Wikipedya: Konsyantizasyon travay fiksyon ;
 • Wikipedia:Notoryete jwèt tablo , elatriye

Kisa pou fè ak yon atik ki pa satisfè kritè yo[modifye | modifye kòd]

Yon atik ki pa satisfè youn nan kritè sa yo pa nesesèman dwe efase. Fizyone nan yon atik ki deja egziste e ki trete yon sijè pi laj se souvan yon bon solisyon nan ka sa yo.

Anvan tout bagay, li enpòtan pou pa sèlman konsidere kalifikasyon aktyèl atik la, men tou, potansyèl li nan fiti pwò.

Si atik la pa satisfè klèman kritè oswa prensip Wikipedya pou enklizyon nan yon fason manifeste li posib pou lanse yon pwosedi efase imedya oswa deplase li nan yon pwojè frè ak sè .

Nan ka kote admisibilite se dout nan nenpòt fason, li enpòtan pou pèmèt atik la grandi ak jwenn sous. Pou fè sa, li rekòmande anvan tout bagay pou mete banyè {{admissibilité à vérifier}} sou yon peryòd relativman long, anvan yo lanse yon deba sou admisibilite atravè paj Wikipedya a: Admissibility debate . Li ta dwe remake ke dènye pwosedi sa a bay yon sèten enpòtans nan agiman inisyal yo ak sa yo ki nan votè yo ki dwe sepandan rete sentetik.

Nan nenpòt ka, politès yo pral nan lòd, osi byen ke pa default, sipozisyon an ke editè a ap chèche fè pi byen li. Gade tou Lespri san vyolans .

Evalyasyon[modifye | modifye kòd]

 1. Le choix du terme « notoriété », plutôt que « notabilité », a fait l'objet de longs débats, certains considérant le terme « notabilité » comme plus adéquat pour désigner le fait d'être « digne d'être noté ». Cependant, le long usage dans ce sens du mot « notoriété » sur Wikipédia a amené à préférer ce mot malgré tout.