Wikipedya:Administratè

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Atik sa a se pou dekri stati administratè a nan vèsyon Wikipedya Ayisyen an.

Yon administratè (yo rele tou admin, sysop oswa operatè) se yon kontribitè ki gen zouti teknik espesyal pou asire antretyen Wikipedya kreyòl ayisyen an. Kominote a chwazi volontè atravè yon pwosedi eleksyon epi li espere nan men yo sèvi ak zouti sa yo nan enterè jeneral.

Yon gen espesyalman yon wòl teknik epi yo pa gen okenn responsablite editoryal patikilye oswa ki pi gwo pase lòt kontribitè. Administratè yo se volontè; yo pa anplwaye Fondasyon Wikimedya.

Nan mwa me 2024, Wikipedya kreyòl ayisyen an gen 1 administratè, sa vle di 2,4 % nan 41 itilizatè aktif pandan 30 dènye jou yo.


Pouki sa gen administratè?[modifye | modifye kòd]

Antretni yon sit tankou Wikipedya, kote nenpòt ki moun ka chanje preske tout paj yo, fè ke nou oblije genyen gwo zouti. Pa egzanp, zouti ki pèmèt ke nou repare fot, efase paj ki pa itil, bloke sèten paj ou byen vandalis. Pou rezon sekirite, zouti sa yo se pou yon sèl moun, administratè a.

Kontribye yo, kit sa ki anrejistre oswa ou pa, deja gen anpil pouvwa sou Wikipedya. Yo ka, pami lòt bagay, modifye paj, kreye yo, chanje non yo, anile zak vandalis, kòmanse pran desizyon

Estati administratè a bay ki posede l yo zouti adisyonèl ki pèmèt yo patisipe nan antretyen sit la, kit se pou yo efase paj ki pa enpòtan, pwoteje paj ki mande sa, oswa bloke itilizatè ki pa ta respekte Prensip fondatè yo.

Pou evite abi, zouti administrasyon yo pa disponib pou tout itilizatè men yo rezève pou kontribitè ki gen eksperyans ki, apre yo fin soumèt aplikasyon yo bay apresyasyon kominote a, dwe jwenn yon konsansis nan favè yo.

Kouman ou ka vin administratè?[modifye | modifye kòd]

Tout moun ki travay sou Wikipedya ki konnen kijan zouti koreksyon yo fonksyone , ki gen pou piti 500 kontribisyon epi ki mande vini administratè, epitou tout moun ke kominote a fè konfyans, ka vini yon administratè.

Kandida ki vle vini administratè dwe kreye sou paj sa a yon nouvo seksyon ki pote non li. Seksyon sa a dwe genyen twa pati : patizan, opozan, san opinyon. Tout lòt moun ki travay sou -- Wikipedya byenvini pou yo bay opinyon yo. Rezilta yo ap afiche nan menm seksyon sa a kelke jou apre.

Manda administratè a pa gen dat limit. Men li ka rive ke yon administratè ka pèdi stati li selon ka a. Yon administratè ka mande pou kont li pou yo retire privilèj administratè li yo. Desizyon sa a ap parèt nan seksyon ki pote non administratè a.

Ki sa yon administratè ka fè ak li pa kapab fè[modifye | modifye kòd]

Yon administratè sèvi ak zouti yo nan non kominote a, pou egzekite desizyon ke kominote a te pran.


Li se yon kontribitè[modifye | modifye kòd]

Yon administratè se yon kontribitè; sa vle di ke li ka fè menm operasyon ak tout lòt patisipan Wikipedya yo, pami yo li ka:

 • patisipe nan amelyore atik ansiklopedi a ak kreye lòt;
 • reponn kesyon yo nan mezi li kapab;
 • akeyi moun ki fèk vini yo;
 • fè kèk netwayaj;
 • tcheke si atik ak imaj ki pibliye yo pa vyole dwa dotè;
 • efase kontni ki konsidere pou vandalis (pou vide paj la).

Netwayaj, verifye respè dwa dotè, ak retire vandalis se pa ni yon privilèj ni yon obligasyon pou administratè yo. Tout moun ka fè li e tout moun gen dwa pou pa fè li. Malgre ke yon administratè gen dwa adisyonèl, li pa lye ak (en) Wikimedia Foundation epi li rete lib pou eksprime opinyon li menm jan nenpòt ki lòt kontribitè.


Lòt fonksyonalite anplis ke li genyen[modifye | modifye kòd]

Yon administratè gen aksè ak fonksyonalite adisyonèl sou Wikipedya. Li kapab :

 • pwoteje ak depwoteje paj, osi byen ke modifye paj ki pwoteje an kaskad oswa san pwoteksyon (protect, editprotected, editsemiprotected, editextendedsemiprotected) — gade Wikipedya: Protected title ;
 • efase paj (an gwo oswa pa), sijè ak mesaj, baliz (delete, nuke, flow-delete)
 • kache oswa retabli antre istorik oswa vèsyon paj ("deletelogentry", "deleterevision") - dwa ki prensipalman gen entansyon sispann vyolasyon dwa dotè.
 • bloke oswa debloke lòt itilizatè yo pou yo pa ekri (bloke)

Kisa yon administrate pa ka fè?[modifye | modifye kòd]

 • Bloke yon paj ke administratè a ap ekri ansanm ak lòt moun
 • Bloke yon itilizatè san okenn esplikasyon
 • Enpoze lide li

Kisa yon administratè dwe fè ?[modifye | modifye kòd]

 • Fè ansòt ke tout moun ka sèvi ak paj yo pi fasilman
 • Pwoteje enfòmasyon yo
 • Verifye dwa dotè yo
 • Egzekite desizyon ke kominote a pran
 • Mande kominote a pèmisyon pou li itilize tout dwa li genyen yo

Kandida yo[modifye | modifye kòd]

WhisperToMe[modifye | modifye kòd]

Mwen ta renmen nonmen Itilizatè: WhisperToMe kòm yon administratè pou Wikipedya ayisyen an. MdmPaj (discussion) 4 desanm 2015 à 14:54 (UTC)[reponn]

To make it clear, I am interested in this position :) WhisperToMe (discussion) 13 desanm 2015 à 10:01 (UTC)[reponn]
Done - Temporary adminship for 3 months. Taketa (discussion) 23 desanm 2015 à 06:56 (UTC)[reponn]

patizan yo[modifye | modifye kòd]

 1. Support: --Titodutta (discussion) 4 desanm 2015 à 19:57 (UTC)[reponn]
 2. Support: li se yon itilizatè ansyen anrejistre depi 2009, mwen pa te wè yon pwoblèm sou kontribisyon li. Wikipedya an kreyòl ayisyen bezwen yon administratè ! (eskize fot mwen) --Arsendis (discussion) 5 desanm 2015 à 07:28 (UTC)[reponn]
 3. Support Sipò Bòn ide. WhatamIdoing (discussion) 7 desanm 2015 à 20:25 (UTC)[reponn]

opozan yo[modifye | modifye kòd]

san opinyon[modifye | modifye kòd]

User:MdmPaj and User:WhisperToMe, I've posted a request on Meta that the stewards make WTM an admin as a result of this successful RFA. WhatamIdoing (discussion) 22 desanm 2015 à 04:44 (UTC)[reponn]

...and perhaps your first action can be dealing with Kategori:Pou efase. WhatamIdoing (discussion) 22 desanm 2015 à 04:52 (UTC)[reponn]
User:WhatamIdoing I can move it but I don't see a delete tool. Does this page need to be deleted? WhisperToMe (discussion) 22 desanm 2015 à 20:14 (UTC)[reponn]
No, the category page itself is fine. That's one of the categories where pages for deletion get listed. One of the global sysops cleaned it out a little while after I posted that note. WhatamIdoing (discussion) 23 desanm 2015 à 23:53 (UTC)[reponn]

Gilles2014[modifye | modifye kòd]

Mwen vle yo dwe yon admin sou Wikipedya sa a. Mwen kontribye trè souvan, mwen tcheke sa ki nan atik yo. Mwen ka tradui paj ki soti nan angle, franse, alman oswa panyòl nan kreyòl. Mwen pwomèt travaye avèk konsiltasyon ak jantiyès pa respekte règleman yo.

I am willing to be an admin on this Wikipedia. I contribute very often, I check the content of the articles. I can translate pages from English, French, German or Spanish into Creole. I promise to work in consultation and kindness by respecting the rules.

Je suis volontaire pour être un des administrateurs de ce Wikipedia. Je contribue très souvent, je vérifie le contenu des articles. Je peux traduire en créole des pages en anglais, français, allemand ou espagnol. Je promets de travailler en concertation et avec bienveillance tout en respectant les règles.

Ansanm, annou amelyore Wikipedya ayisyen! Vote pou mwen !--Gilles2014 (discussion) 16 out 2018 à 23:29 (UTC)[reponn]

patizan yo[modifye | modifye kòd]

 • Support Sipò --Schery19 - Yon bon chwa paske misye kontribiye anpil sou Wikipedya ayisyen!

opozan yo[modifye | modifye kòd]

 • ..

san opinyon[modifye | modifye kòd]

Pinging the most active contributors during the last month: Chabi, Holder, Praxisayiti. (Yes, you do actually qualify to vote here.) WhatamIdoing (discussion) 25 out 2018 à 00:04 (UTC)[reponn]

Kitanago[modifye | modifye kòd]

Mwen renouvle volonte pou m vin yon Administratè Wikipedya nan lang Kreyòl Ayisyen an. Se yon fason pou m kontinye pote kout men pou rann gen plis kontni epi fasilite travay pou gen plis moun ki pote kontribisyon yo. Epi mwen santi li nesesè pou gen lòt administratè anplis pou òganize, voye kout je sou ansiklopedi a nan lang kreyòl. Sa ki mande jefò nou tout.

Je renouvelle ma volonté de devenir administrateur Wikipédia en langue créole haïtienne. C'est une façon pour moi de continuer à contribuer en apportant plus de contenues et de faciliter la contribution d'un plus grand nombre de personnes. Et j'estime qu'il est nécessaire d'avoir des administrateurs supplémentaires pour mieux s'organiser, jeuter un coup d'œil à l'encyclopédie en langue créole. Cela nécessite l'effort de chacun d'entre nous.

I renew my desire to become a Wikipedia administrator in the Haitian Creole language. It's a way for me to continue contributing by providing more content and making it easier for more people to contribute. And I think it is necessary to have additional administrators to better organize, to have a look at the encyclopedia in Creole language. This requires the effort of each of us. Kitanago (diskisyon) 29 janvye 2023 à 00:35 (UTC)[reponn]

@Simon Villeneuve, @Dade70, @Gille2014, @LeTechnoLucide, @Dastel, @Kwamikagami, WhatamIdoing


Patizan yo[modifye | modifye kòd]

Mwen wè ke wap fè yon bon travay pou rann plis kontni disponib Sou ansiklopedi an , mwen panse w merite vot pam nan . Kenbe djanm frè m .

Opozan yo[modifye | modifye kòd]

San opinyon[modifye | modifye kòd]

Kitanago[modifye | modifye kòd]

Mwen vle kontinye vin administratè sou Wikipedya kreyòl ayisyen pou kontinye travay kolaborasyon an. Mèsi pou vòt nou.

Patizan yo[modifye | modifye kòd]

Opozan yo[modifye | modifye kòd]

San opinyon[modifye | modifye kòd]