Aller au contenu

Wikipedya:Atelye relekti

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib


Atelye relekti

Prezantasyon

"Atelye relekti" a gen pou objektif pou rasanble kontribitè ki vle fè relekti nenpòt atik Wikipedya yo. Atelye koreksyon an se yon sèvis volontè pou ede amelyore atik yo.

Atelye koreksyon an "pa fè pati" yon apwòch pou "mete etikèt", byenke travay la se yon premye etap nan rechèch pou bon jan kalite editoryal.

Lekti a gen ladan l pwen sa yo pou fè atansyon:

 • òtograf
 • gramè
 • estil: klè, distenksyon, tranzisyon nan prezan an
 • Senktaks wiki : efase code html
 • Rekòmandasyon imaj : upright
 • Tipografi : lis, aksan, ponktyasyon, elatriye.
 • referans: mete nan fòma, mande referans.
 • Aksè fasil

Atik pou reli

Atik ki mande pou reli yo nan Kategori:Wikipedya:Atik pou reli ak Kategori:Fanm

Demand

Pou mande reli yon atik

Ajoute [[Kategori:Wikipedya:Atik pou reli]] anba tit la. Konsa nenpòt relektè ap reli li epi pote koreksyon sa mande ladan li.

Relektè

Men . Yon fwa ou chwazi yon atik: sonje ajoute banyè {{Koreksyon atik}} nan tèt atik la yon fwa koreksyon kòmanse

Banyè

{{atelye relekti |eta= |demandè= |dat demand la = |relektè= |dat pac= |dat fin= |kòmantè= |avansman= }}

Gid

Prensipal kritè sou fòm atik la

Kritè fòm jeneral yo

 • Atik la ekri totalman an kreyòl, nenpòt sitasyon ki fèt ladan l yo tradui; lang lan (òtograf, konjigezon, gramè ak tipografi) kòrèk epi li gen yon estil ki net. — kritè sou fòm no 1 nan etikèt BA a.
 • Atik la gen ladan l kategori ak tout bannyè ki nesesè yo, modèl, elatriye; fòm satisfè. — kritè sou fòm no 2 nan etikèt BA a.
 • Atik site sous li yo epi li refere a referans ekstèn serye, an patikilye pa mwayen nòt. — kritè sou fòm no 3 etikèt BA a ak pwen 1.3 etikèt AdQ la.
 • Atik la byen wikifye ak tout lyen entèn yo vle; lyen yo pa dwe mennen nan paj omonim, yo enpòtan ak kantite lyen wouj rete rezonab. — kritè sou fòm no 4 nan etikèt BA a.
 • Atik la relativman estab, sa vle di, sijè a pa gen yon lagè edisyon. — kritè sou fòm no 5 nan etikèt BA a.
 • Atik la gen yon "longè kòrèk" pou sijè a, ni twò long ni twò kout; li prezante oswa trete aspè enpòtan yo nan sijè a atravè devlopman ekilibre. — kritè sou fòm no 6 etikèt BA a ak pwen 4 etikèt AdQ la.

Kritè tipografik

Kritè fòm espesifik sa yo konsène pwen fò no 1 nan etikèt BA a ak pwen 1.1 nan etikèt AdQ la.

 • Gimè: si atik la gen mòd sitasyon sa a: "", yo dwe ranplase yo ak sa yo: "" (yon fason senp pou tcheke pwen sa a se sèvi ak fonksyon "rechèch sou" la. paj sa a" nan navigatè ou a, nan mòd lekti oswa koreksyon). Tit atik yo tou mete nan guillemets.
 • Italik: italik yo ta dwe rezève pou yon kantite ka limite, tankou itilizasyon tèm etranje (konbine avèk modèl {{lang}}) ak tit zèv yo (liv, albòm mizik, chante). tit, elatriye) Tit atik lang etranje yo an italik (konbine avèk {{lang}} oswa {{sitasyon etranje}}).
 • Ponktiyasyon: mete yon espas anvan ak apre doub ponktiyasyon (pwen vigil, doub pwen, pwen kesyon, pwen esklamasyon); yon espas apre senp ponktiyasyon (yon fason fasil pou tcheke sa a se itilize fonksyon "rechèch sou paj sa a" navigatè w la, nan mòd lekti oswa koreksyon).
 • Majiskil: yon lèt ki gen aksan nòmal dwe tou mete aksan lè li parèt sou fòm yon lèt majiskil (yon fason senp pou tcheke pwen sa a se sèvi ak fonksyon "rechèch nan paj sa a" nan navigatè w la, nan mòd lekti oswa koreksyon).
 • Lyen entèn nan tit yo: lyen entèn yo ta dwe evite nan tit yo nan seksyon yo ak sou-seksyon nan atik la (yon fason senp yo tcheke pwen sa a se sèvi ak "rechèch sou sa a" fonksyon. navigatè, nan mòd lekti oswa koreksyon). — Wikipedya:Lyen entèn
 • Lyen ekstèn nan kò tèks la: yon lyen ekstèn pa dwe parèt nan kò atik la men li dwe transfere kòm referans (yon fason senp pou tcheke pwen sa a se sèvi ak fonksyon " rechèch la nan paj sa a » nan navigatè w la, nan mòd lekti oswa koreksyon). — Wikipedya:Lyen deyò
 • Konvansyon bibliyografik: gen konvansyon bibliyografik sou Wikipedya, pou yo respekte ni nan seksyon "Bibliyografi" ni nan referans yo. Yo dwe amonize avèk modèl {{ouvraj}}, {{atik}} ak {{lien web}}WP:KB
 • Lang referans yo: referans nan yon lang etranje gen anvan modèl ki anonse li: Angle > {{en}} > (angle) en, Alman > {{de}} > (alman) de… — Kategori:Modèl endikasyon lang
 • Nòt ak apèl miltipliye: si de pasaj nan atik la soti nan menm referans egzakteman, n ap itilize <ref name>
 • Referans ak ponktiyasyon: referans yo vin anvan ponktiyasyon an epi rete sou dènye mo a (yon fason senp pou tcheke pwen sa a se sèvi ak fonksyon "rechèch sou paj sa a" nan navigatè ou a, nan mòd lekti oswa koreksyon). Lè plizyè referans youn swiv lòt, yo separe pa {{,}}.
 • Tradiksyon: pandan yon tradiksyon, mete modèl {{Traduction/Référence}} sou atik la ak modèl {{Traduit de}} sou paj diskisyon an OBLIGATWA.
 • Nimewo: sentaks formatnum ({{formatnum:123456789}}) pèmèt ou fòme nimewo yo, sepandan {{Inite}} pi bon pou nimewo ki gen inite.
 • Imaj: imaj yo pa gen yon gwosè fiks, dyagram ki gen plis pase 350px yo santre, foto ki gen yon rapò ki pa 4/3 oswa 3/4 yo mete ak yon bon jan dwat. Yo retire imaj ki pa nesesè, epi yo lye paj sou Commons. — WP:IMG
 • Aksesiblite: yo pran an konsiderasyon règ aksesibilite kontni entènèt tout kote sa posib (pou plis detay gade seksyon espesifik ki anba a). — Wikipedya:Kalite atik yo/Aksesiblite


Prensipal kritè sou fon atik la

Objektif Wikipedya se kreye yon ansiklopedi. Kidonk, yon atik Wikipedya se yon dokiman ki montre konesans ansiklopedi:

 • Atik la itil pou lektè a. Li dwe bay lektè ki enterese a konesans ki nesesè ak ase pou konprann ak apwopriye sijè a (jan sa defini nan tit la): reyalite, konsèp ak definisyon, kle nan konpreyansyon, eksplikasyon ak opinyon (prezante nan yon fason net), referans, lyen ki mennen nan sijè ki gen rapò.
 • Atik la respekte lektè a ki pa nesesèman abitye ak sijè a. Li byen klè estriktire epi trete sijè a totalman san yo pa neglije okenn gwo reyalite oswa eleman; prezantasyon an dwe koyeran epi didaktik (li dwe pale de pwen ki nan jeneralite anvan pwen espesyalize yo). Atik la dwe aksesib, selon sijè a, epi li pa twò itilize jagon; si sa nesesè, li refere ak atik jeneral oswa espesyalize (lyen wouj limite).
 • Atik la respekte netralite opinyon; li fyab e li bay lektè a mwayen nesesè pou verifye, si yo vle, enfòmasyon yo prezante a. Li dwe evite travay ki pa pibliye.
 • Atik la gen ladan l yon rezime entrodiktif ki dekri sijè a epi ki prepare lektè a pou apwoche li an plis detay pita nan atik la.
 • Atik la prezante yon tablo matyè yo bay san yo pa twò laj epi li prezante yon plan klè ak estriktire
 • Atik la gen ladan l imaj, ki respekte rekòmandasyon ki anvigè, epi tit kout ak yon estati legal.


Enpèfeksyon ki tolere ak rekòmandasyon espesifik

Yo tolere:

 • Tretman konplè kèten aspè nan sijè a oswa yon dezekilib tou piti nan tretman an nan diferan aspè (sa ki grav yo pa dwe tolere).
 • absans bibliyografi ak lyen ekstèn.
 • absans oswa ti kantite imaj pou ilistre atik la ki dwe respekte estati legal ilistrasyon yo.
 • gwosè atik la se pa yon kritè bon jan kalite. Kidonk, atik ki gen mwens pase 10 kb oswa plis pase 300 kb yo ka gen itikèt.
Genyen tou, tou depann de sijè a, rekòmandasyon espesifik. Paj Wikipedya:Rekòmandasyon bay lis ka patikilye yo adopte.