Aller au contenu

Wikipedya:Bon atik

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Etikèt "Bon atik" la rasanble atik ki te rekonèt konsa yo pa yon vòt kominote a. Pou soumèt yon atik sou etikèt sa, li fèt sou Wikipedya:Bon kontni/Pwopozisyon. Atik yo ofri pou "Atik Kalite" kapab rekonèt tou pou "Bon Atik" si yo pa jwenn etikèt "Atik Kalite".

Note byen: eleman sa yo se kritè jeneral ki fè li posib pou etabli (oswa konteste) kalite yon bon atik ki kapab distenge konsa de lòt yo; li toujou nesesè pou sèvi ak bon konprann sou yon baz ka pa ka, pou egzamine nan ki nivo yon kritè ta dwe aplike ak tou fòs oswa ak souplès. Anplis de sa, li toujou pi bon pou w korije ti defo piti yo ke ou fè tèt ou pase pou w sèvi ak yo kòm yon agiman kont pwomosyon yon atik.


Kritè sou fon[modifye | modifye kòd]

objektif Wikipedya se kreye yon ansiklopedi. Kidonk, yon atik Wikipedya se yon dokiman ki montre konesans ansiklopedik. Redaksyon atik la dwe respekte sijè a, respekte lektè a epi ba li konesans li te vin chèche a[1]:

 1. Atik la itil pou lektè a. Li dwe bay lektè ki enterese ak konesans ki nesesè ak ase pou konprann ak apwopriye sijè a (jan sa defini nan tit la): reyalite, konsèp ak definisyon, kle nan konpreyansyon, eksplikasyon ak pwennvi (prezante nan yon fason net), referans, lyen ki mennen nan sijè ki gen rapò;
 2. Atik la pran an konsiderasyon lektè a ki pa nesesèman abitye ak sijè a. Li byen klè estriktire; prezantasyon an koyeran ak didaktik (jeneralite yo kouvri anvan pwen espesyalize yo). Atik aksesib, yo bay sijè a, epi li pa twò itilize jagon; li refere si sa nesesè a atik jeneral oswa espesyalize;
 3. Atik la respekte netralite opinyon; li fyab epi li bay lektè a mwayen ki nesesè pou verifye, si li vle, enfòmasyon yo prezante a[2].

Kritè sou fòm[modifye | modifye kòd]

Pou yo rekonèt yon "Bon Atik", yon atik dwe bèl pou li epi respekte Konvansyon sou estil. Li dwe satisfè kritè ki endike anba a:

 1. Atik la dwe ekri nan bon kreyòl ayisyen, epi yo pral tradui nenpòt sitasyon nan yon lang etranje; lang (òtograf, sentaks, konjigezon, gramè, ponktiyasyon) ak tipografi kòrèk; style la net, nan rejis aktyèl la: lang nan klè ak presi, san yo pa chèche efè stil; vokabilè a apwopriye ak egzak;
 2. Atik la akonpaye pa kategori ak tout banyè ki nesesè yo, modèl, elatriye; fòma satisfezan;
 3. Atik la site sous li yo, an patikilye pa mwayen nòt;
 4. Atik la byen wikifye ak tout lyen entèn yo; lyen sa yo enpòtan epi kantite lyen wouj rete rezonab;
 5. Atik la jeneralman estab, sa vle di li pa sijè a yon lagè editè;
 6. Atik la gen longè ki kòrèk pou sijè a, ni twò long ni twò kout; li prezante oswa trete aspè enpòtan yo nan sijè a atravè devlopman ekilibre.

Pou evite diskisyon sou pwen fòmèl yo, ki souvan te note sou paj pwopozisyon atik yo, yo te devlope yon lis verifikasyon. Malgre ke itilizasyon li yo pa obligatwa, li ka ede verifye nivo preparasyon atik la.

Nota bene[modifye | modifye kòd]

 • Eleman sa yo se kritè jeneral ki fè li posib pou etabli (oswa konteste) kalite yon bon atik ki kapab distenge konsa de lòt yo; li toujou nesesè pou sèvi ak bon konprann sou yon baz ka pa ka, pou egzamine nan ki nivo yon kritè ta dwe aplike ak tou fòs oswa ak souplès. Anplis de sa, li toujou pi bon pou w korije ti defo piti yo ke ou fè tèt ou pase pou w sèvi ak yo kòm yon agiman kont pwomosyon yon atik.

oswa pou degrade li.

 • Gwosè atik la se pa yon kritè kalite. Kidonk, atik ki mwens pase 10 ko (pa egzanp: Soumbat (wa Kartvels yo), 6 410 oktè nan jou etikèt la, oswa Electronic Sound , 8 737 byte nan jou etikèt la) oswa plis pase 300 kb yo te make.


Kèk bagay ki ka tolere nan yon bon atik[modifye | modifye kòd]

Yo tolere:

 • absans kèk aspè ki pa fin trete nan sijè a oswa yon dezekilib minè nan tretman diferan aspè (enpas grav yo pa tolere);
 • absans bibliyografi ak lyen ekstèn[3] ;
 • absans oswa ti kantite [[Wikipedya:Konvansyon pou itilize imaj|imaj] ki dwe respekte estati legal imaj yo.

Nòt ak referans[modifye | modifye kòd]

 1. Nan yon apwòch "kalite", lektè a se "kliyan" Wikipedya epi "pwodwi" ki se atik la dwe vize satisfè bezwen ak atant li yo.
 2. Ou dwe jwenn yon balans ant eksplikasyon yo bay nan ekri a (limite ki pa pou fè atik la oswa yon seksyon yon travay ki pa pibliye) ak referans a sous serye (limit ki genyen se pa redwi enfòmasyon yo transmèt nan yon agiman otorite).
 3. Sepandan, sous yo esansyèl pou pèmèt verifye reyalite yo site lè verifikasyon sa a pa trivial.