Wikipedya:Akèy nouvo arivan yo

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Bonjou ! Byenvini sou Wikipedya kreyòl ayisyen an !

Mèsi poutèt ou vle patisipe nan Wikipedya, yon ansiklopedi lib ki se yon travay kolektif.

Objektif paj sa a se pou montre ou, pazapa, kòman pou ou kontribye. Nou dwe li diferan pati yo nan lòd, men nou gen dwa tou pa li tout.

You don't speak Haitian Creole[modifye | modifye kòd]

This page in EnglishThis page in FrenchThis page in Spanish

Help for international users here : International section

(angle) en You are welcome here. There are some things that you can do even if you can't write in Haitian Creole. For example, with the help of online translation tools, you can add images to pages, check Special:RecentChanges to look for spam or obvious vandalism, or add reliable sources that support text someone else has written.

(franse) fr Vous êtes bienvenu ici. Il y a des choses que vous pouvez faire même si vous ne pouvez pas écrire en créole haïtien. Par exemple, à l'aide d'outils en ligne, vous pouvez ajouter des images aux pages existantes, cliquer sur Special: RecentChanges pour rechercher le spam ou le vandalisme évident, ou ajouter des sources fiables pour apporter des preuves au texte que quelqu'un d'autre a écrit.

(espanyòl) es Bienvenido aquí. Hay cosas que puedes hacer incluso si no puedes escribir en creole haitiano. Por ejemplo, al usar herramientas en línea, puede agregar imágenes a páginas existentes, Verifique Special: RecentChanges para buscar spam o vandalismo obvio, o agregue fuentes confiables para traer evidencia al texto que alguien más ha escrito.

Enpòtan[modifye | modifye kòd]

Pa pè kreye epi chanje atik yo !

Si ou vle patisipe san ou pa li tout pati yo, ou mèt ale dirèkteman nan paj yo :

Ou kapab li entwodiksyon sa a, si ou vle patisipe toutan.

Yon sèl bagay mwen ta vle di se mèsi anpil pou tout atik yo zòt ap mete nan lang kreyòl ayisyen an pou moun ki ap pale kreyòl sa a, moun Sent Lisi, Moris, Matinik, Gwadloup, Giyan, Dominik, Sechèl, Lwizyàn yo ka sa li nan lang pa yo!!!

Kontribiye mezanmi pou fè bagay yo vanse pou lang kreyòl ayisyen an !

Prensip de baz[modifye | modifye kòd]

Wikipedya se yon ansiklopedi lib. Li la pou tout moun. Li fasil pou jere epitou moun kapab itilize enfòmasyon li yo daprè kondisyon Lisans CC-BY-SA an.

  • Li ouvè pou tout moun : tout moun ka patisipe pou amelyore enfòmasyon yo. De klik sifi. Yon klik sou lyen pou modifye paj sa a, epitou yon dezyèm klik pou ou anrejistre sa ou tape yo. Ou kapab ekri atik sou nenpòt ki sijè, sou chimi, jewografi yon peyi, biyografi yon chantè, elatriye. Pou ou verifye sa ou ekri yo, epitou pou ou antrene ou, Wikipedya:Bak sab la bon pou ou eseye.
  • Senp : prensip WikiWiki nou itilize sou sit sa a fasilite kreyasyon ak modifikayon atik yo. Aprann baz langaj sa a fasil anpil. Pa egzanp, jis antoure yon mo avèk de kwoche [[...]] pou ou kreye yon lyen, epitou de apostwòf pou ou mete mo yo an italik.
  • Nou ka reitilize enfòmasyon yo : n ap itilize Lisans CC-BY-SA an. Se yon lisans ki otorize tout moun kopye, chanje epitou distribye enfòmasyon ki sou Wikipedya yo, daprè sa Lisans CC-BY-SA an di. Nou oblije kenbe menm lisans sa a pou kopi konfòm yo ak pou kopi modifye yo, menm jan nou oblije di ke enfòmasyon sa yo vini de Wikipedya epitou kiyès ki ekri yo.

Règ fondamantal[modifye | modifye kòd]

Wikipedya se yon pwojè kolektif ki nesesite sèten règ. Li enpòtan anpil pou nou emèt opinyon nou san patipri epitou mete enfòmasyon ki apwopriye. Genyen twa (3) règ fondamantal :

  • Pa gen opinyon : Nou dwe evite patipri, opinyon pèsonèl ak manti.
  • Respè copyright (kopirayit) : Li enpòtan anpil pou nou fè atansyon pou nou pa mete tèks ak imaj ki pwoteje pa yon copyright (kopirayit).
  • Respè zòt ak respè travay yo : Patisipan yo sòti nan diferan peyi ak diferan kilti, epitou yo gen opinyon diferan. Si nou trete lòt yo epitou avi yo avèk respè, nou kapab kolabore pi byen pou nou ka bati ansiklopedi sa a.