Èd:Wikipedya nan detwa mo

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib


Wikipedya se yon pwojè ansiklopedi kolektif ki tabli sou Entènèt, inivèsèl, ki nan lang epi ki fonksyone sou prensip wiki a. Wikipedya gen entansyon ofri kontni ki ka itilize libelibè, ki objektif e ki ka verifye, ke tout moun ka modifye ak amelyore.

Pwojè sa a baze sou senk prensip fondatè yo, ke li esansyèl pou konnen ak respekte.

Paj èd sa a gen tout sa ou bezwen... epi sèlman esansyèl pou w konnen pou w pa desevwa pa premye eksperyans ou sou Wikipedya.Smile .

Si ou poko genyen youn, li rekòmande pou kreye yon kont ( cf. Èd: kont itilizatè ) pou rantre nan kominote a. W ap jwenn paj èd sa a nan lyen yo bay nan mesaj akeyi w ap resevwa a.

Wikipedya se yon pòt ki louvri pou konesans[modifye | modifye kòd]

Wikipedya fè efò pou plis presizyon ke posib[modifye | modifye kòd]

Li toujou ap korije, konplete oswa mete ajou san rete. Sepandan, paske se volontè ki ekri yo, etap redaksyon atik yo ka pa nan amoni. Yo konn pafwa ap chache ekilib opinyon ki diferan lè yo pa fasil jwenn yon konsansis sou paj diskisyon ki asosye a. Bandwòl nan tèt yon atik oswa zetwal ajan ak lò jeneralman endike fyabilite ak eta pwogrè nan yon atik, soti nan ebòch pou rive nan atik ak bon jan kalite.

Wikipedya se pa yon sous prensipal[modifye | modifye kòd]

Wikipedya ofri atik sou yon maksimòm de sijè, nan prensip ki baze sou sous ekstèn serye ke yo se sentèz la. Pou chak atik, referans yo ta dwe aksesib atravè anotasyon yo ak bibliyografi a. Sa a pèmèt lektè a kapab sèvi ak lide kritik li, li ka gen nenpòt kilè yon lide sou fyabilite kontni an, oswa konplete rechèch li.

Wikipedya inivèsèl epi editab[modifye | modifye kòd]

Un crayon qui gomme
Tanpri mete w nan pou korije atik la oswa kòmante sou paj diskou li a.

Wikipedya seyon sit kolaborasyon e ki toujou ap modifye[modifye | modifye kòd]

Tout atik Wikipedya yo toujou ap evolye gras a plizyè milye kontribitè volontè. Pa neglije amelyore yo tou ou menm, san bliye site sous ou yo nan ka modifikasyon sibstans. Sepandan, si ou reyalize ke youn nan sa ou ekri yo ta efase, pa eseye retabli vèsyon jan sa ye. Premyeman tcheke ke ou pa nan erè, pandan w konsilte paj èd yo. Si sa nesesè, swa lè w klike sou " Diskisyon ki prezan nan tèt chak atik pou mande plis eksplikasyon, oswa mande yon kontribitè ki gen eksperyans.

Wikipedya se yon travay kolektif ki jwenn ekilib li nan konsansis la[modifye | modifye kòd]

Kenbe nan tèt ou ke nenpòt ki kontribitè nesesèman san patipri, kwayans ak sètitid, men li se jisteman prezantasyon divès enfòmasyon , pafwa ki gen anpil diferans, ki asire bon jan kalite nan Wikipedia. Rete kalm devan yon modifikasyon ki sanble san rezon oswa malveyan. Dyalòg anjeneral efase malantandi epi rezoud pwoblèm kominikasyon. Nan ka dezakò ki pèsistan ant kontribitè yo, gen plizyè pwosedi rezolisyon diskisyon .

Yon atik Wikipedya pa pou pèsonn[modifye | modifye kòd]

Sonje ke, yon fwa yo fin kreye yon atik, tout moun ap gen dwa modifye li, chanje non li oswa menm pwopoze efase li oswa fè li fè yon sèl ak yon lòt atik. Se poutèt sa, ou pa gen okenn garanti ke atik la pral evolye jan ou ta vle.

Wikipedya nan lang kreyòl ayisyen an pa yon ansiklopedi ayisyen[modifye | modifye kòd]

Wikipedya nan lang kreyòl ayisyen an se yon ansiklopedi inivèsèl pou moun ki pale kreyòl, kit yo soti nan Ayiti oswa nenpòt lòt peyi. Nan kontèks mondyal sa a, pran swen fòmile tèks la kòmsadwa epi reflechi sou jewolokalize oswa chwazi tit yo ak presizyon.

Limit libète editoryal la[modifye | modifye kòd]

Encyclopédie papier en plusieurs volumes
Wikipedya se yon ansiklopedi, li pa yon platfòm piblisite oswa pwopagann.

Dwadotè dwe respekte[modifye | modifye kòd]

Yo dwe refòmile enfòmasyon yo tou nan yon fason orijinal, yon fason pou yo pa vyole dwadotè kote piblikasyon yo te soti yo. Si ou menm se otè yon piblikasyon ou vle pataje sou Wikipedya, chèche konnen enstriksyon ou dwe swiv nan ka yon "repiblikasyon".

Enfòmasyon Wikipedya yo dwe baze sou sous ki ka verifye enfòmasyon an[modifye | modifye kòd]

Anvan ou pibliye yon nouvo atik oswa ou fè yon chanjman enpòtan, ou dwe sonje akonpaye modifikasyon ou a ak prèv serye ki ka verifye (koupe laprès nasyonal, etid inivèsite endepandan, estatistik piblik, prim ki piblik, bibliyografi referans, elatriye).

Wikipedya se pa yon fowòm pou pwopagann oswa piblisite[modifye | modifye kòd]

Li pa fèt pou ankouraje yon travay, yon sit entènèt, yon opinyon, yon moun oswa menm yon sèvis.

Okontrè, eksperyans montre ke nenpòt tantativ pou ankouraje nenpòt bagay la prèske toujou vire an kont-piblisite. Enfòmasyon yo dwe prezante objektivman : chak opinyon ki prezante dwe gen ase notoryete, dwe atribiye a otè li a pa mwayen yon referans epi okipe yon plas pwopòsyonèl ak sa yo bay li nan travay referans yo. Limite lyen ki mennen nan lòt sit nan yon minimòm.

Wikipedya gen anpil bagay men pa nenpòt ki bagay[modifye | modifye kòd]

Li esansyèl pou tcheke si sijè ou vle trete a kapab pou kont li nan yon atik separe. Pou sa, li dwe te deja trete avèk sous serye epi ki ka verifye. Sous sa yo dwe endepandan tou si li konsène yon moun, yon gwoup moun, yon sèvis oswa yon pwodwi. Sinon, atik ou a ka efase, pou egzanp si li pa satisfè kritè kalifikasyon yo ki te pazapa etabli pa kominote a nan lòd pou pi byen amonize desizyon li yo.

Limit anonima[modifye | modifye kòd]

Tout sa w ekri sou Wikipedya nan achiv, pou tout tan[modifye | modifye kòd]

Chanjman ou yo ap rete nan istorik yo menm si ou efase yo imedyatman. Mande tèt ou si li pi bon oswa ou pa tache non reyèl ou ak kontribisyon w yo sou Wikipedya. Konsidere tou ke jeneralman posib pou yo lokalize vre orijin yon modifikasyon, atravè adrès IP otè li a. Ou dwe evite ensilte, mete enfòmasyon fo oswa ki kapab atire danje: ou responsab sa ou ajoute yo devan tribinal epi ou ka bloke pou pa gen aksè nan ansiklopedi a nan ka yo remake ou ajoute yon kontribisyon malveyan.

Notoryete ou pa evidan pou Wikipedya[modifye | modifye kòd]

Èske w se yon ekspè mondyal sou sijè ki trete nan atik ou w ap edite a oswa yon etidyan ki pase tèt li kòm sa yo? Lòt Wikipedyen yo pa gen okenn fason pou konnen, epi pafwa yo efase koreksyon sansib lè sous yo pa fasil pou verifye.

Antrene tèt ou anvan ou kòmanse[modifye | modifye kòd]

Previzyalize anvan ou pibliye[modifye | modifye kòd]

Si w ale nan lyen "Edite kòd la", pa janm bliye klike sou bouton "Montre previzyalizasyon" pou revize sa ou ajoute w yo oswa wè kijan li parèt anvan ou pibliye yo. Sa a evite anpil erè...

Gen yon paj pou antrene tè[modifye | modifye kòd]

Wikipedya prepare yon paj espesyal, souvan yo rele l "Bak Sab", kontni an mete ajou otomatikman chak demi èdtan, pou ou ka teste sentaks wiki la, san yo pa pè domaje atik yo: ekri, efase, kreye hyperlinks, insert. imaj, sèvi ak modèl, bati tab, ekri fòmil matematik, elatriye. Sa ap ede ou jwenn konfyans nan tèt ou.

Jwenn èd[modifye | modifye kòd]

Gen plizyè fason pou jwenn èd:

konsilte paj èd yo[modifye | modifye kòd]

  • Yon lyen "Èd" ki bay aksè ak rezime èd la aksesib nan tout paj, nan kolòn gòch la, seksyon "Kontribye" (gade ilistrasyon anba a);
  • nan kare "Rechèch" ki toujou sitiye anlè adwat ekran an, ou ka eseye tou tape "Èd: mo_kle", san espas alantou kolon an, ak yon mo kle ki gen rapò ak pwoblèm ou a tankou egzanp sou imaj ki anba a ak "Èd:lyen" ki ofri yon lis paj ki gen rapò.

Chèche isit la dirèkteman nan paj èd yo, antre mo kle ou yo isit la (egzanp admisyon, enpòte yon fichye, sous...):


Mande èd[modifye | modifye kòd]

  • Lè w poze kesyon w sou paj Kafe a;
  • Lè w mande volontè ki te akeyi w la (si w te kreye yon kont), oswa yon parenn, sou paj diskisyon li (yo se volontè, pa neglije mande yo);

Nan tout ka kote ou kite yon mesaj, pa bliye siyen, swa lè w klike sou bouton Signer ki sitiye nan ba zouti a, anlè zòn kote w ekri a, oswa lè w tape dirèkteman kat tilde youn apre lòt (~~~~).

Kèk zouti[modifye | modifye kòd]

Le livret d'aide pour débuter
DekouvrifeyteTelechaje

Pyèj pou evite[modifye | modifye kòd]

Chache dokiman[modifye | modifye kòd]