Pòtay:Leingue

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Aller à la navigation Aller à la recherche
Apprenne byen pwononcé leingue Ahytian ha
Leingue Ahytian ha pâ créole li teid créole leigb n' té esclave n'an hispànyola ak saint-domingue kougné ah n'hou libbe noun vigne Ahytian n'hou pâ créole encore noun sai Ahytian èh leingue noun sai Ahytian. 

Ecrit: Leingue ~pwononcé: lang

Ecrit: Kiultiure~pwononcé: kiyoultiyou-r

Ecrit: M' pâ freicaé~ pwononcé: m pa frekan

Ecrit: Ou freicaé anmpîl week~pwononcé: ou frekan anpil wi

Ecrit: Li freicaeid~ pwononcé: li frekan

Ecrit: Noun frecaai pwononcé: nou frekan

Ecrit: Nwouh frecaeihe pwononcé: nwou frekan

Ecrit: Yeo freicaay pwononcé: yo frekan

Ecrit: Peintiure pwononcé: Pentiyou-r

Ecrit: agriqiultiure~ pwononcé: a gri-kyoul-tyour

Ecrit: douevantiure~pwononcé: devantiyou-r

Ecrit: Veirby~pwononcé: vèb

Ecrit: woêd ~pwononcé: wè

Ecrit: woêd nunc ~pwononcé: wè non

Ecrit: non anm pâ beizwein ~pwononcé: non hum pa bezwen.

Ecrit: auteire, auteira, hauteire, hauteira.~pwononcé: otè, otè ya, otè, otè ya.

Ecrit: Haut, han haut~pwononcé: wo, anwo

Ecrit: han l'air, han bâ~ pwononcé: anlè, anba

Ecrit: guenllein ~pwononcé: guenyen

Ecrit: zha ~pwononcé: sa

Ecrit: assiurance ~pwononcé: asiyourans

Ecrit: littératiure , littératiura~pwononcé: literatiyou-r, literatiyou ya

Ecrit: vocabulaira ~pwononcé: vokaboulè ya

Ecrit: a,an,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z. ~pwononcé: a,an,ba, cha,da,hey,mfa,ga,haï,yi,ja,ka,la,ma,na,owo,pa,ki,ra,sa,ta,ou,va,wa,iksa,ya,za.

Ecrit: Dictiônaira ~pwononcé: diksyo-nè ya

Graenmaire Ahytianna Ortografhy standard

[Pâ janme bliyei zha noun llai, noun sai prinmyé peiply noyr indeipeindan, dreoit n'hou seid devoyr n' ann deivyloppei systènme éikônonmiy n'hou-an?] [Yeou nasyon kh'aplutteid, yeou peiply khi vleid vive, yeou juvnèssy khi bezwein éducasyon, secteir khi bezwein formalizasyon, zha n'apfé pou zha?

Kounman pou n' formalizei marchei sanz formalitéa?]

[Meidycanman apvanne n'an la rue sanz pwotexyon kountre chaleir soleiye-la, kounman pou n' supportay-yeo? Pârs'd'khe yeo aptuyay kounmpatriyotte-io sanz yeo pâ rannay yeo kountray, y'apfay s'ak pâ zha n'an cherchei la vie deitrui la vie.] [Éikônonmiy sanz formalité, brassagjy, bwousquei la viy! Zha n' doué faêry pou l' changjeid?] [Ou reinmein Ahyti, n'aptravail pou n' acadenmizei leingue-lan pou n' portei nouveotei n'an ortografh-la pou n' scientifyzei leingue Ahytian-ha si 'w hou, ou reinmein mouvenman-ha. Pou sorti leingue n'hou-an n'an pauvrété.] [Réflyxion-io su valeir-io: Zha sé-lik la fein baànd valeir n'-io ann Ahyti?] [Guenllein urgjeince han Ahyti, n'an pârlei de baànd valeir-io. D'abourd baegail kounzha pâ pârlé. Aussoy zha faith too pyti, n'an niveo khe encideincy-io reyèl su zha n'apvivy laad antan khe peipe n'an évolusyon tooteinmp n'hou-an, zha mountrei 'ha clair touthbonvrai pâ gaan ankheine signyfikasyon-io. Ann al pi loin, pârs'd khe n' kounstaté too khe baànd valeir-io (leigb yeo guenllein yeo meinme khi existé nan teinmp-loung-teinmp-io) teinmp ahlé teinmp pâ tournein. Eh' touth zha khe deirnyé graine zha n'èkh porté ahlè nèth al kolé. "Ak teinmp-an-io ahlé, touth say-yeok n'an ahlé".(Ferré)]
Teinmp ahlé teinmp pâ tournein, valeir-io disparèth ak teinmp-io khi ahléa, dleo teinmp-an khi kouléa...Eh' mein n' bliyé touth... Taank-koo natuira gaan pwoblènme ak zha khi vidy ; seid valeir too neif khi gaan teindancy reinmplacei s'ak té laad meinme khi gaan-t-ow servi-io ingredyan-io, teguen yeou teinmp, ak kuiltuire n'hou-an khi seid tradisyon peipe-la, richy èh' y l' diversifyé.
[Kounzha sosyété khi soudé ak ahyti ah transformei y l' too doucenman, mein qitt' noun vlai y l' khiit noun pâ vlai y l' zha faith kanmbyenmeinme.] [ Zha riivé souvan khe seid n'an mauvei seins lan. "Mein quibourd kuott neigje d'antan-io?" Teiddi François Villon. Khi s'ak say valeir-yeo? Kuottay-yeo? Kuottay-yeo ahlé? Y'apy' ving'n yeou joud? Zha yeo tay servi n'an touth koush sosyal-io, n'an pâ n'hou-an seinmpleinman-anvan?] [Douai-noun n'an pârlei de crize de valeir taank-koo guèkh n'an pârlé toujoud khe depi mound-lan seid mound? S'ak prencipal enstitusyon-io èh' luotd antité-io khi charriay valeir zha-ah-io?] [Nwouh Parleihe Ahytian? Kounjugaezon

Kounsonny-io kounsonny b ch d f g h j k l

 • [b] bon
   • [ʃ] chen
 • [d] dodo
   • [f] farine
 • [g] gogo
   1. [h] hein
 • [ʒ] Zoé
   • [k] khe
 • [l] li
   • m n p r s t v z
 • [m] mwein
   • [n] nunc
 • [p] papa
   • [ʁ] reity
 • [s] su
   • [t] too
 • [v] Voyèl
   • [z] zen

voyèl-kounsonny

 • w y
 • [w] mwein
   • [j] byen
 • Voyèl-io
 • voyèl bouche
 • a e è i o ò ou
   • [a] bâton
 • [e] bezwein
   • [ɛ] bweiry
 • [i] Utile
   • [o] dleo
 • [ɔ] bord, fore
   • [u] kiultiure

voyèl nein

 • an en on
 • [ɑ̃] manman
   • [ɛ̃] byen
 • [ɔ̃] bon

Dyacrytik-io Officsyèl Modifier

   • dyacrytik
 • accein force `
   • Pànne
 • Pèle
   • Mòrne]
[ Graenmaire Ahytianna

Graenmaire ah seid étiude systènmatik khi pou eileinman, khe n’ noômei too leingue. Yeon leingue seid yeon systènme khi pou signy leinguistik-io, woêd instriunman vocaly-io, écritiure grafhik-io aussoy leingue khi pou signy-io, gjêstiuèly-io, khi pèrmèt kounminicasyon hante indyvidiu-io. Graenmaire preiscryptivy (Nòrmativy) Graenmaire preiscryptivy-la étiudyé règue-io khi réhissay yeon leingue bail èh’ pèrmètay-yeo kounstruiry banne zha mound apy’ diry-yeo khe reconnun pou kòrrèct-io pâr locuteir natify-io khi pou leingue zha-a-ad. Leingue-lan gaan pluzyeir discypliny-io khi étiudyay-yeo :]

[Son-io èh’ pwononciasyon :

Mot-io

Fhrazy-io èh’ pwopozisyon-io (graenmaire) : Syntaxy-lan. Graenmaire fòrmèly Leinguistik-lan èh’ infòrmatik-la Yeo utilyzay nosyon-an khi pou graenmaire fòrmèly, khi précizeid règue-io khi pou syntaxy-la khi pou yeon leingue. Graenmaire histoherik Graenmaire histoherik-la deicrit èh’ kounmpareid état-io khi pou yeon meinme leingue n’an épòk khi pou differeinciay-yeo. Ly étiudyed yeon leingue n’an deivloppynman ll-l’ lan, marké pâr yeon suite khi pou changjenman an-io èh’ transfòrmasyon leinguistik-io. Graenmaire kounmparativy-la Graenmaire kounmparativy-la étiudyed èh’ kounmparé differeinty leingue-io khi dérivay-yeo de yeon lúotd leingue origjynaly touth mound Kounnein. Leingue [[arawak]-io renmountay-yeo n’an bouth] karayibe-la, leingue fongbé, éwé-io, anmerindyen-io sanz bliyé latein, grèk èh’ ak Sancrit-ha.]

Graenmaire gjeineiraly Graenmaire gjeineiraly-la seid noôm-ha khi ancien khi pou leinguistik gjeineiraly khi étiudyed loy-io khi pî gjeineiraly-io khi pou leinguagjy-la, éclairé pâr loy-io khi pou fhyzik-la, khi pou fhyziologjiah, khi pou psycologjiah, khi pou sociologjiah. Fhilologjiah Etiude la khi pou fhilologjiah antreid n’an differeinty fòrme-io khi pou graenmairy-io n’écrit ll-l’ han-l’aira, èh’ dépassay-yeo n’an étiude la khi pî largje khi pou rapport-io khi pou leingue-lan n’an inteligjeincy hunmain ha.

  • Woêd too artik kounnèxy

Syntaxy, graenmaire fòrmèly, graenmaire univèrsèly, graenmaire khi. pâ n’an kountèxy-la (leinguistik èh’ n’an infòrmatik),

 1. Graenmaire-io khi pou leingue-io

Kateigoriah Princypaly graenmaire pâr leingue

Graenmaire khi pou almandy

Graenmaire khi pou bulgariah

Graenmaire khi pou esperanto ah

Graenmaire khi pou ahytianna ah

  1. Preipozisyon (graenmaire) pwopozisyon-io
 • Subòrdonnein relativy

Rectifycasyon-io pou òrtografhik-io

Deiclynaizon khi pou grèk ancien

Graenmaire italyenna

Pwonoôm-io khi pou pèrsonnèly-io pou japon ha

Deiclynaizon-io khi pou latiny-io Kounjugaezon latiny-io

Suffixy-ei

Veirby-io khi pî popiulaira

2. Tiu

4. Faêry

6. Mangjei

8. Preinny

10. Deivoy

12. Vinihi

14. Dihi

16. Finihi

18. Reinmein

20. Teinny

22. Kourihi

24. Boweir

26. Douei

28. Pèrmètry

30. Joynny

32. Vôlei

17 octobry 2013 sorti dépî 1806 zha feid 207 l'anney dépî pautorique garceon zha tounmbeid n'an kounmplot khi kauzy mort ll-l'. Jean-Jacques Dessaline. Pâ gaan histohà'kh pî bèl pâsei histohà'kh pou hayti ha! Raizon: Seid preinmyei fohà n'an histohà zha faith, esclave strategjikhman porte la viktohà su crinme kountry hunmanitéa èh's'd khe juistyce pâ douei faith?