Pouvoy

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 Tableo 8 (t8)
   Pouvoy
   Predycatif
    Preizan 
   M' caé
   Ou caé
   Li caeid
  Noun Caai
  Nwouh Caeihe
  Yeo caay
  
   Feizhêh
   M' té ca
   Ou té ca
   Li teid ca
   Noun tai ca
  Nwouh teihe ca
  Yeo tay ca
  D'antan
 M' toux ca
 Ou toux ca
 Li to ca
 Noun too ca
 Nwouh too ca
 Yeo too ca
 Guinein
 M' apcaé
 Ou apcaé
 Li apcaeid
 N. apcaai
 Nw. apcaeihe
Yeo apcaay

 Duc-d'antan
M' guen anm ca
Ou guen ow hou ca
Li gaan ll-l' ca
Noun guenllein n' ca
Nwouh guenhein 'w h' ca
Yeo guenllein io ca
   Feizhêh-zha-athô
M' té gaan anm kappabe
Ou té gaan pou kappabe
Li teid gaan pou kappabe
N. tai gaan pou kappabe
Nw. teihe gaan pou kappabe
Yeo tay gaan pou kappabe
  D'antan anvalou
M' n'èkh ca
Ou n'èkh ca
Li n'èkh ca
N. n'èkh ca
Nw. n'èkh ca
Yeo n'èkh ca
  Guinein anvalou
 M' apguen pou kappabe
 Ou apguen pou kappabe
 Li apgaan pou kappabe
 N. apguenllein pou kappabe
Nw. apguenhein pou kappabe
Yeo apguenllein pou kappabe
  Subjuonctif
    Preizan
 Khé m' caé
 Khé ou caé
 Khé li caeid
 Khé n. Caai
 Khé nw. Caeihe
 Khé yeo caay
 Feizhêh
 Khé m' té kappabe
 Khé ou té kappabe
 Khé li teid kappabe
 Khé n. tai kappabe
 Khé nw. teihe kappabe
Khé yeo tay kappabe
   D'antan
Khé m' guen èkh ca
Khé ou guen èkh ca
Khé li gaan èkh ca
Khé n. guenllein èkh ca
Khé nw. guenhein èkh ca
Khé yeo guenllein èkh ca
    Feizhêh-zha-athô
 Khé m' anni èkh ca
 Khé ou anni èkh ca
 Khé li anni èkh ca 
 Khé n. anni èkh ca
 Khé nw. anni èkh ca
 Khé yeo anni èkh ca
 Koundisyonnèl
  Preizan
 M' t'apy' ca
 Ou t'apy' ca
 Li t'apy' ca
 N. t'apy' ca
 Nw. t'apy' ca
Yeo t'apy' ca
  D'antan fourme 1
M' t'apy'gaan pou kappabe
Ou t'apy'gaan pou kappabe
Li t'apy'gaan pou kappabe
N. t'apy'gaan pou kappabe
Nw. t'apy'gaan pou kappabe
Yeo t'apy'gaan pou kappabe
     D'antan fourme 2
 M' anni èkh kappabe
 Ou anni èkh kappabe
 Li anni èkh kappabe
 N. anni èkh kappabe
 Nw. anni èkh kappabe
 Yeo anni èkh kappabe
    Pâkafiiny
    Preizan
    Kappabé
   D'antan

Aguen pou kappabe

     Pârticype
      Preizan
    Kappabé ak
     D'antan
  Ca kougne ak ca
     Inmperatif
      Preizan
      Kappabé
      Kappabai
      Kappabeihe
      D'antan
    Guen èkh ca
    Guenllein èkh ca
    Guenhein èkh ca
     Type II
  (Mwein èkh ca)