Aller au contenu

Wikipedya:Wiki pou Dwa Moun 2022

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Wiki pou Dwa Moun 2022[modifye | modifye kòd]

Objektif kanpay Wiki pou Dwa Moun 2022 a (#WikiForHumanRight) se pou asire tout moun gen aksè ak enfòmasyon net, ki baze sou reyalite, ak aktyalite sou Dwa nou pou yon anviwònman ki an sante. Dwa ak yon anviwònman ki an sante se alafwa yon dwa legal Nasyonzini rekonèt, men tou, yon fason pou konekte dwa moun ak twa kriz planetè nou fè fas yo : chanjman klimatik, polisyon, ak pèt biyodivèsite. Jan Pwogram Anviwònman Nasyonzini an te souliye : nou bezwen fè lapè ak Lanati, epi dwa moun yo dwe nan mitan solisyon yo.

Wòl Wikipedya pa janm gen plis enpòtans pase kounye a. Tout moun toupatou bezwen aksè ak enfòmasyon sou fason chanjman klimatik oswa degradasyon anviwònman an afekte lavi yo. Nou ka ogmante konesans sou sistèm natirèl ki an sante kote tout moun depann dlo y ap bwè, lè y ap respire, manje y ap manje ak resous yo bezwen. Avèk Wiki pou Dwa Moun ane sa a, n ap konsantre sou enplikasyon dwa pou yon anviwònman an sante sou moun ki ap fè fas ak twa kriz planetè yo: chanjman klimatik, pèt divèsite biyolojik, ak polisyon.

Kisa ki ap fèt nan peyi Dayiti[modifye | modifye kòd]

Gwoup Itilizatè Kominote Wikimedya Ayiti a ap òganize yon atelye fòmasyon ak kontribisyon nan vil Leyogàn (komin) jou ki ap premye me nan okazyon jounen agrikilti ak travay la sou Dwa ak yon anviwònman ki an sante. Tèm atik ki ap ekri oswa konplete yo ap gen rapò ak:

 • Enpòtans jistis anviwònmantal, jistis klimatik, ak apwòch ki konsantre sou dwa moun pou aksyon lokal, nasyonal ak entènasyonal sou kriz klimatik la.
 • Byennèt moun ap fè fas ak domaj anviwònmantal ki se konsekans polisyon, epi yon konsantre sou enpak dirèk li genyen sou lòt dwa moun (sa vle di polisyon ak sante, dwa pou dlo, elatriye)

Kalandriye[modifye | modifye kòd]

Dat Aktivite Kote Kilès
14 avril 2022 Webinè Lansman Anliy Komite Entènasyonal
22 avril 2022 Jou Latè
1ye me Konferans sou tèm "Dwa ak yon aviwònman an sante" Anliy
13 jen Atelye fòmasyon ak kontribisyon Leyogàn Wikimedya Ayiti
21 jen Atelye fòmasyon ak kontribisyon Tigwav Wikimedya Ayiti

Lis atik[modifye | modifye kòd]

Pou Kreye[modifye | modifye kòd]

 1. Chanjman klimatik
 2. Pwoteksyon anviwònman
 3. Jistis klimatik,
 4. Kriz klimatik
 5. Dwa moun
 6. idwografi
 7. Netwayaj
 8. klimatoloji
 9. zeklè
 10. andemik
 11. Rebwazman
 12. Resiklaj
 13. Agwonòm
 14. Medsen
 15. Veterinè
 16. Swen (enfimyè)

Pou konplete[modifye | modifye kòd]

 1. Biyodivèsite
 2. anviwònman
 3. Polisyon
 4. ekosistèm
 5. Ekoloji
 6. dlo
 7. oksijèn
 8. idwojèn
 9. rivyè
 10. lanmè
 11. lanati
 12. meteyoloji
 13. lanèj
 14. lak
 15. Lè (van)
 16. Gaz
 17. van
 18. Siklòn
 19. Legim
 20. Debwazman
 21. Oseyan (jewografi)
 22. Plastik
 23. Ensèk
 24. Lasante

Pou patisipe[modifye | modifye kòd]

Si ou vle patisipe nan atelye lokal k ap òganize a, alòske ou pa abite Leyogàn ni ou p ap ka deplase pou w vini, ekri non itilizatè ou anba la a pou kapab ajoute nan tablo a, konsa patisipasyon w yo ap konte: