Vodou

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Ale nan: Navigasyon, Fouye

Vodou se yon relijyon. Li ginyin anpil rasinn afrikin. Relijyon Vodou a, pou nou minm ki Vodouyizan, se premye relijyon sou latè Bondye. Pou tan, mo "Vodou" a jodiya kapab vle di twa bagay diferan :

Jeneral[edite | modifye sous]

 1. yon gwoup relijyon ki pratike an Afrik;
 2. yon relijyon ki prakike an Ayiti epi tou nan lot peyi;
 3. yon relijyon ki pratike a Nouvelle-Orleans nan leta Louisiana Ozetazini, ki gen kote li sanble ak Vodou ayisyen ak kote li diferan.
 4. Vodou se de mo li ye: vo (vou) dou (doo). Vo vle di "konbyen"; dou vle di "sajès"

Vodou ayisyen[edite | modifye sous]

Rasin afriken Vodou Ayisyen an soti nan plizyè nasyon, tankou Kongo, Ibo, Dawomen, Nago, ak lot nasyon. Vodou ginyin toutt, rasinn Iwopeyan, kowmsi kwayans Katolik, ak seten lwa tankou Gran Brijit. Ak tout sa, genyen nan Vodou kek kwayans ki soti nan pep orijinal, moun Tayino ak Arawak.

Vodou Ayisyen se yon relijyon riche, avek yon teyoloji sofistike ak yon vi seremonyal byin bel, byen chaje ak signifikans. Pou diskite toutt sa ki ginyin nan Vodou ap pran tan, kidonk paj sa ap grandi pazapa.

Sa ki pi aysansyail nan Vodou a se Bondye. An Ayiti, yon Vodouyizan pa jamn di konsa, nap wai demin, san li pa di tou, si Bondye vle. Gen anpil chante pou Bondye nan Vodou, gen seremoni tankou Aksyon de Gras ak lot seremoni, ki pou Bondye.

Apre Bondye se lwa yo. Gen plizye typ de lwa. Gen lwa Rada, lwa Petro, lwa lanmò yo tankou Baron, Gran Brijit, ak lwa Gede yo. Lwa Rada gen rasin nan tradisyon Dawomen ak Nago, lwa Petro gen rasin nan tradisyon Kongo ak lot gwoup Afriken. Lwa Mo yo gen manb nan tout nasyon sou te, paregzanmp Gran Brijit ki soti nan Anglete.

Gen lot kategori lwa, tankou lwa Danti, ki se lwa ansyen moun, moun aye lontan lontan. Gen lwa Bizango, ki sevi nan rit Sanpwel, ki la pou mete lod kote pa gen bon polis.

Chak lwa gen karakte ak manye pa l. Lwa La Siren abode tout moun tankou yon maman ke plen dafeksyon. Lwa Ogoun kap mande rum pou bwe, lwa Ti-Jean Petro gen dwa danse ak dife. An jeneral lwa pa maltrete moun, jouwe moun, egzije moun. Lwa konn chante, danse, manje. Lwa ap repon keksyon, lwa kap bay konsey, lwa kap eseye geri pwoblem nan ko moun. Lwa fe ke moun kontan. Si yon moun ta pran poz li gen lwa, epi lwa sa al jouwe elmi moun sa, sa pa lwa.

Lwa Ginen : se lwa ki soti Afrik ki vini Ayiti. Le pli souvan lwa sa yo pasifik, yo pa fè anpil dega.

Jou espesyal[edite | modifye sous]

KALANDRIYE FÈT RELIJYON VODOU
DAT   MWA   SEREMONI
2-4   Janvye Kase Gato
25   Janvye Manje Tèt Dlo
16   Mas   Loko Davi
19   Mas   Legba/Sen Jozèf
20   Mas   Legba Zawou/Sen Lwi Klèmèy
27   Avril  Dan Wè Zo
29   Avril  Kase Kannari/Wet Mò nan Dlo
30   Avril  Manje Lè Mò
12   Me   Manje pou divès Lwa
18   Me   Manje pou Grann Aloumandya ou Grann Sentàn
20-21  Me   Simbi Blan
24   Je   Sen Jan
28   Jen   Madan Ginen Sovè
25   Jiyè  Papa Ogoun/Sen Jak Majè
26   Jiyè  Grann Delai ak Grann Aloumandya
29   Jiyè  Mètrès Silverin/Mètrès Lòvana
25   Out   Dan Wè Zo/Sen Lwi Wa Frans
29   Out   O Dan Loryan
25   Septanm     Lwa Wangòl Mousondi
29   Septanm     Manman Aloumandya
30   Septanm     Mètrès Delai
30-31  oktòb  Agawou/Chante Mès
25   Novanm Manje Yanm
10   Desanm Ganga-Bwa
25   Desanm Beni Nwèl-Sakrifis pou Kaplawou