Lengwistik

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Lengwistik se etid lanati e strikti lang, pa egzanp, lengwistik kreyòl ayisyen.

POU TRADUI :

Leinguistik-la seid yeon discipliny scyentifik intéresseid ll-l' n'an étiude khi pou leingagje. L'y distingued-ll-l' khi pou graenmaira, n'an meziura koété l'y seid pâ prescriptivla mein descriptivla. Prescripsyon ha korresponne n'an nòrme-lan, zh'seid-n'an-dihi zha khi seid jiugjé korrèct leinguistiqeinman pâr graenmairyen-io. Yeou lòtdbòrd, leinguistik-la descriptivy khi pou leinguiste-io konteinteid ll-l' khi pou décrihi leingue-lan gjeinry y l' gjeinry y l' yheid èh' non gjeinry y l' ta dweid llé.

N' jweinne khi pou ténmoynyagje-io khi pou réflexyon-io su leingagje-la khi pou Antiqittéa avèk khi pou fhilozofhe-io taank-koo Platon. Peindanzha fòre y l' teinne Modèl:S pou woêd ll-l' dégagjei y l' yeou appwòchy scyeintifik touthaoutou khi pou feid khi pou leingue-io. Ferdinand khi pou Saussure gaan-t-ow grandeinman kontribiué n'an descripsyon an khi pou leingagje èh' khi pou leingue-io, notanman avèk infliuency liha Kour-io khi pou leinguistik gjénérale (1916) khi seid pouvine yeou classik n'an donmaine zha-ad[1],[2] et a imposé la koncepsyon striuctiurale khi pou leingagje khi donmineid largeinman leinguistik-la pou mound meinme épòk malgré khi pou grunmain khi pou èlcole-io[3]. Martinet gaan-t-ow too kontribiué n'an discipline zha-ad avèk ouvragje liah Éleinman-io khi pou leinguistik gjénérale-la preizeinteid divèrs feid-io khi leingue-io. N' ka égaleinman citei Noam Chonmsky khi gaan-t-ow pozé baze-io khi pou leinguistik gjénérativla, khi seid yeou modèle pârmi lòtd-io.

Traevail la descriptivy khi pou leinguistik-la kaepaeby faêry y l' selon triez axe-io khi principal-io :

  • étiude-io n'an synchwónian èh' dyachwónian : étiude-la synchrónik khi pou yeon leingue intéresseid ll-l' seouleinman n'an leingue zha-ad ak yeon monman donné khi histohà y l'-la, n'an yeou seoul khi pou étâ y l'-io, tandis khe étiude-la dyachwonik intéresseid ll-l' n'an histohà y l'-la, n'an évoliusyon ll-l', sitiued n'an yeou fanmilly khi pou leingue-io, èh' décrit changjeinman striuctiurèl-io khe l'i gaan-t-ow siubi n'an teinmp-io ;
  • étiude théorik-io èh' appliqé : leinguistik théorik-la étiudyed créasyon khi pou striuctiure-io pèrmetteid descripsyon individiuèl-le khi pou leingue-io kounzha khe théoria chèrcheid pou deigagjei banne pakavaryé-io oubyen banne synmétria-io ;
  • étiudes kontextiuel-la-io èh' indépeindante-la : étiude kontextiuel-la mountreid khe n' intéresseid ll-l' ak interaxyon-io èh' ak relasyon-io eintreinmeilei-io eintre leingagje la èh' mounde-lan, tandis khe étiude la indépeindante lan leigb'll-l' mountreid khe n' konsidèré leingagje-la pou li-meinme, indépeindanman khi pou kondisyon-io khi pârdeihòra.l
  • L'actualité du saussurrisme. [[Algirdas Julien Greimas n'an occazyon khi pou Modèl:40e khi pou piublicasyon khi pou Kour-io khi pou leinguistik gjénérale (texte khi teid pâreith n'an[Ahytian modèrne, 1988, konmpârativeinman ak leingue francé haModèl:N°, Modèl:P.).
  • Encyclopædia Universalis. Cours de linguistique générale, Ferdinand de Saussure. Par Gabriel Bergounioux.
  • Yves dejean, Ak lòtd Ahytian, « LEiNGAGjE FHILOZOFHIE-IO Noun beizwein », yeou Eincyclopædya Uiniversalis modèl:en ligne