Aller au contenu

Jan (syans sosyal)

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Jan ((fr) genre) deziyen nan syans sosyal pwosesis ak relasyon sosyal ki divize, polarize ak òganize limanite nan diferan kategori "sèks", "jan" ak “seksyalite” (tankou maskilen / feminin, gason / fanm, mal / femèl, sisjan / transjan, entèsèks / dyadik, omo / etewo)

Okòmansman syans siko-medikal yo te entwodui nan ane 1950 yo, apre sa te devlope sou UN syans sosyal depi ane 1970 yo, yo te itilize sèks pou distenge sa ki nan divizyon ant sèks yo te sikolojik oswa sosyal epi yo pa byolojik. Malgre ke yo toujou itilize nan sans sa a, patikilyèman nan langaj chak jou, dikotomi byolojik/sosyal sa a, kòm si sosyal la te sipèpoze sou byolojik la, te mete an kesyon pa etid sou sèks ak definisyon nan sèks te deplase nan direksyon prensip divizyon an. ak kategorize sou yon bò, ak klasifikasyon ak yerachi sou lòt men an. Sèks se jodi a yon nosyon ki lye ak yon domèn konesans miltidisiplinè: syans sèks. Vreman vre, plizyè disiplin (filozofi, antwopoloji, syoloji, istwa, ekonomi, sikoloji , elatriye) ak plizyè kouran (egzanp: konstriksyonis, materyalis, entèraksyonis, pòstriktiralis, elatriye), te kontribye nan fòje diferan teyorizasyon nan jan an.

Opozisyon ak nosyon sèks fòmile anndan klèje Katolik ki pale de « ideyoloji sèks » ak « teyori sèks » . Dènye ekspresyon sa a pral pran popilarite nan ane 2000 yo, sitou atravè ofansif Vatikan an te dirije kont ouvèti maryaj pou koup ki gen menm sèks , omoparantalite ak prokreyasyon asistans medikal.

Entwodiksyon

[modifye | modifye kòd]

Preliminè

[modifye | modifye kòd]
Mary Frith te eskandalize sosyete Anglè nan 17the syèk lè li te mete rad gason ak fimen yon tiyo, atribi tipikman gason nan tan an.

Sèks se yon konsèp ki lye ak yon domèn konesans miltidisiplinè: syans sèks[1]. Li deziyen pwosesis sosyal kote yo pwodui idantite sèks ak idantite seksyèl[alpha 1]. Sa vle di yon pwodiksyon sosyal e non pa nati[alpha 2]. Nan sans sa a nou ka pale de konstriksyon sosyal[alpha 3]. Se yon zouti denatiralizasyon (lefèt pou revele kòm sosyal sa yo konsidere kòm pwodwi diferans biyolojik) ki fè li posib pou nonmen reyalite sosyal ki lye ak travay, ak ekonomi , nan demografi, nan nòm, nan reprezantasyon sosyal, nan inegalite, men tou nan , nan seksyalite, elatriye.[alpha 4]. Nan lòt mo, genre fè li posib pou dekri reyalite anpirik yon fòm òganizasyon sosyal[alpha 5]. Genre a pèmèt yon eksplikasyon sosyal la pa sosyal la[alpha 6] (dapre aforis la durkheimien[grec 1],[grec 2]).

Se poutèt sa, sèks deziyen pwosesis ak relasyon sosyal ki divize limanite an diferan kategori "sèks"[8],[alpha 7],[alpha 8] ak seksyalite[2]. Remake byen ke nan anpil piblikasyon syans sosyal tèm "sèks la" ka ranplase ak ekspresyon "relasyon seksyèl sosyal"[alpha 9],[alpha 10],[alpha 11]. Pwosesis sosyal sa yo (kidonk pa definisyon pwosesis ki pa natirèl), atribi (via sosyalizasyon pa egzanp [14]) miyò diferansye wòl (ki ka varye nan tan ak espas) nan chak kategori[alpha 12]. Konsèp la nan genre mete aksan sou prensip la nan divizyon ak kategorize sou yon bò, ak klasifikasyon ak yerachi sou lòt men an. Kidonk, sèks pèmèt yon chanjman soti nan analiz pati divize yo nan direksyon prensip divizyon an li menm[alpha 13]. Nan lòt mo, sèks pa tèlman eksprime pati sosyal divizyon an men se divizyon sa a[alpha 14]. Se poutèt sa "genre" nan sengilye a se pa "genres" nan pliryèl la[17], nan sans ke li pa sèlman refere a ki fè pati a. yon gwoup sèks[alpha 15].

Yon fanm nan izin nan Etazini pandan Dezyèm Gè Mondyal la, kidonk li te okipe yon wòl tradisyonèlman konsidere kòm maskilen .

Si tèm "jan" an parèt an 1955, se pa syans sosyal yo ki te premye itilize tèm nan men syans medikal yo (seksolojis, sikològ ak sikyat an patikilye John Money, Anke Ehrhardt (en), ak Robert Stoller[19]) nan yon pèspektiv normatifModèl:Note ,[alpha 16],[alpha 17]. Se apati ane 1970 yo ke sosyoloji, ak pi lajman syans sosyal yo, te pran nosyon an nan yon pèspektiv kritik ak denatiralize, sa vle di ke gason ak fanm pa tèlman natirèl men antite natiralize[22] konsa opere yon repo epistemolojik[23],[24],[25],[5]. Kidonk, genre se yon konsèp polysemous ki refere a teyorizasyon ak definisyon diferan ki depann de: peryòd, syantis, enfliyans teyorik, ak objè rechèch[13] ,[alpha 18],[27] (Simone de Beauvoir, Ann Oakley, Elena Gianini Belotti, Joan Wallach Scott, Christine Delphy, Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin, Michel Foucault, Gayle Rubin, Judith Butler, Danièle Kergoat, Bell Hooks, Donna Haraway, elatriye).

Etimoloji ak itilizasyon

[modifye | modifye kòd]

Etimoloji

[modifye | modifye kòd]

Mo "jan" a soti nan (la) genus, pase pa Ansyen franse "genre". Mo a premye gen siyifikasyon "kategori, kalite, espès" answit siyifikasyon "sèks"[28]. Depi lontan, mo a sitou asosye ak sèks gramatikal.

Tèm "jan" ((en) gender) te itilize pou premye fwa ak yon sans gramatikal nan yon piblikasyon syantifik Ameriken nan 1955 pa sikològ la ] ak seksolojis John Money, nan yon atik kote li prezante konsèp "gender role" ((en) gender role)[B 1],[grec 3].

Itilizasyon Ozetazini

[modifye | modifye kòd]

An 2012, sosyològ Isabelle Clair te pwopoze distenge kat siyifikasyon mo gender [30]:

 1. Sikyat Robert Stoller an 1964 te prezante distenksyon ant sex biyolojik ak gender identity akeri sosyalman[31],[32],[33], [34].
 2. Sosyològ Ann Oakley te redefini an 1972[35] ki mete aksan sou pwosesis klasifikasyon sosyal la[36].
 3. Antwopològ Gayle Rubin te redefini an 1975 ki gen ladann seksyalite. "gender" refere a yon "sistèm sèks/jan" ki "soumèt" moun akòz sèks yo konnen oswa pratik seksyèl [37]. "Genders" yo ka refere a diferan fason pou enkòpore "gender" a. Isit la pliryèl la pa nesesèman deziyen bikategorizasyon, sa vle di lefèt ke ta gen yon "gender" "maskilen" ak yon "gender" "feminen", men yon lis san konte nan "pèfòmè" "jan".

Nan Angle, mo "gender" yo itilize souvan, jeneralman pou eksprime diferans ki genyen ant fanm ak gason lè yo mete aksan sou diferans kiltirèl olye de biyolojik[B 2].

Referans ak Bibliyografi

[modifye | modifye kòd]

Referans

[modifye | modifye kòd]

Referans ak Sitasyon

[modifye | modifye kòd]
 1. « […] konsèp sèks deziyen pwosesis sosyal, kiltirèl, istorik ak psychique. pa ki idantite seksyèl ak seksyèl yo pwodui […] » cf.ref[2]
 2. « Teyori nan syans sèks yo gen an komen konsepsyon de li kòm yon pwodiksyon sosyal e non pa lanati [… ] » cf.ref[3]
 3. « […] nou pwopoze mete aksan sou kat dimansyon analitik santral konsèp sa a: sèks se yon konstriksyon sosyal. (1); sèks se yon pwosesis relasyon (2); sèks se yon relasyon pouvwa (3); sèks mare ak lòt relasyon pouvwa (4) […] » cf.ref[4]
 4. « Zouti denatiralizasyon — revele kòm sosyal sa ki te panse yo se pwodwi diferans byolojik —, la konsèp nan sèks te fè li posib fè vizib ak nonmen reyalite sosyal ki pa t janm kesyone anvan: travay domestik, diferans salè, vyolans sou fanm, arasman seksyèl, travay swen oswa eteronormativite; se konsa anpil konsèp devlope nan domèn etid sèks ki fè li posib pou pwodwi nouvo konesans sou pwosesis sosyal, ak inegalite ak idantite ke yo fòme. Efè konesans konsèp sa a se poutèt sa anpil epi ale pi lwen pase syans sosyal ak imen ki se sijè prensipal travay sa a. Vreman vre, adopte yon pèspektiv sèks nan medikaman oswa byoloji vle dibay mwayen pou fè nouvo dekouvèt […] » cf.ref[2]
 5. « Konsèp genre fè li posib pou dekri reyalite anpirik la nan. yon òganizasyon binè ak yerarchize nan mond lan […] » cf.ref[1]
 6. « eksplike sosyal la pa sosyal la. » cf.ref[5]
 7. « Men, sèks […] se tou yon lòd normatif ki enplike pwodiksyon yon fwontyè ant de kategori sèks […] » cf.ref[9]
 8. « Sèks se yon pwopriyete kolektif e non endividyèl nan mezi konsèp la deziyen pwosesis ak mekanis sosyal […]. Lè sa a, sèks yo konprann kòm yon konstriksyon sosyal ak sèks se pwosesis la nan ki konstriksyon sa a te fèt […]. Piske sa yo se pwosesis sosyal, yo nesesèman varye selon kontèks sosyal ak istorik la. » cf.ref[10]
 9. « Apati ane 2000 yo, li [sèks ] pral sijè a. plis piblikasyon epi yo pral itilize yon fason ka ranplase ak tèm relasyon seksyèl sosyal […] » cf.ref[11]
 10. « An Frans, se sèlman depi nan kòmansman ane 2000 yo ke tèm "genre" te vin jeneralize pou deziyen domèn rechèch sou relasyon ant sèks yo. » cf.ref[12]
 11. « Depi fondasyon yo, sèks ak fòmilasyon pwòch li yo anvan yo ("relasyon sosyal sèks yo ", "gason dominasyon", "patriyachi") yo te pwodwi miltidisiplinè. Sepandan, ekspresyon "syans sèks" de pli zan pli gaye pa toujou yon sinonim egzak pou etid sèks [...]. Sèks deziyen tou de yon reyalite sosyal, yon konsèp kontablite pou reyalite sa a ak yon gwoup rechèch ki gen ladan tou lòt tèm ki anvan li ("relasyon sèks sosyal", [...]). Si tèm "jan" te etabli tèt li nan corpus sa a pandan kenz dènye ane yo, itilizasyon li yo te vin gaye toupatou nan yon fason pwogresif ak deba. Nan paj ki vin apre yo, li pral pa sèlman yon kesyon de konsèp nan sèks, men tou, nan tout sa yo ki li se eritye a; se sèlman pandan w ap li tout definisyon yo pral piti piti pran fòm: genre p ap parèt sèlman kòm etikèt enklizif nan yon domèn rechèch, men kòm yon konsèp polysemous ki refere a definisyon diferan - depann sou objè rechèch, epòk, otè ak enfliyans teyorik. » cf.ref[13]
 12. « konsèp sèks la pral kraze ak panse natiralis ki bay fanm ak gason nan wòl sosyal espesifik nan akòz swadizan karakteristik byolojik ak repwodiktif yo » cf.ref[1]
 13. « Ak rive nan konsèp nan genre, twa bagay vin posib, ki pa vle di. ke yo rive: [1] nou te rasanble ansanm nan yon konsèp tout nan sa, nan diferans ki genyen ant sèks yo, parèt yo dwe sosyal ak abitrè: swa efektivman varyab soti nan sosyete a sosyete, oswa sansib pou pi piti chanjman; [2] son ​​sengilye(jan an, kòm opoze a de jan yo) pèmèt anfaz la yo dwe deplase soti nan pati yo divize nan prensip la nan patisyon tèt li; [3] nosyon yerachi a byen ankre nan konsèp sa a; ki ta dwe pèmèt, omwen nan teyori, konsidere relasyon ki genyen ant pati divize yo nan yon lòt ang. » cf.ref[15]
 14. « Dezyèm laj teyori sèks sa a kapab malgre sa ka schématize nan fason sa a : 1 - sèks pa eksprime pati sosyal la nan divizyon an, men li se divizyon sa a, 2 - sèks anvan e kidonk detèmine sèks yo, ki fè pati li, 3 - sèks se pa tou senpleman yon prensip diferansyasyon, men tou, yon sistèm. nan dominasyon » cf.ref[16]
 15. « Sèks revele yon lojik mondyal ki òganize sosyete a, jis nan pi piti kwen li yo. Li pa senpleman deziyen manm nan yon gwoup sèks. » cf.ref[18]
 16. « Lajan te sigjere ke li [David Reimer] pa t 'kapab devlope yon idantite nòmal maskilen san yon pati gason. » cf.ref[20]
 17. « Lè w eseye pa tout mwayen pou matche anatomi ak swa yon idantite maskilen, se fanm, Money ak Stoller sèlman te repwodui lide a selon ki gen sèlman de ak sèlman de sèks byolojik, epi an menm tan an bouche varyete ak byolojik non-binarite nan sèks ki poutan prezante tèt yo klèman nan kò pasyan yo [Peyre and Wiels, 1991. ; Kraus, 2000; Fausto-Sterling, 2012 (2000)] » cf.ref[21]
 18. « Polysemic paske si mo a lajman itilize jodi a nan syans sosyal yo ak pi lwen, kèk dakò bay li yon siyifikasyon inivok [… ] Objektif chapit sa a se kont plizyè itilizasyon konsèp genre […] » cf.ref[26]
 1. « Sosyològ la dwe eksplike sosyal la atravè sosyal la. Deklarasyon prensip sa a se […] souvan anba plim Durkheim » cf.ref[6]
 2. « Reyalite sosyal yo pa fè sa. ka sèlman eksplike pa reyalite sosyal » cf.ref[7]
 3. « Tèm wòl sèks yo itilize pou vle di tout bagay sa yo ke yon moun di oswa fè pou divilge tèt li kòm li genyen estati a. nan ti gason oswa gason, ti fi oswa fanm, respektivman. Li gen ladan l, men li pa limite a, seksyalite nan sans erotik. » cf.ref[29]

Lòt referans

[modifye | modifye kòd]

Bibliyografi

[modifye | modifye kòd]

Pwensipal travay yo itilize kòm yon sous pou ekri atik sa a Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la : dokiman ki ititlize kòm sous pou redaksyon atik sa.

Lòt travay sentetik sou teyorizasyon jan an Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la : dokiman ki ititlize kòm sous pou redaksyon atik sa.

 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Ansiklopedi kritik sèks, Paris, (ISBN 9782707190482)
 • Sosyoloji sèks, (ISBN 978-2-200-62383-8)
 • Chabaud-Rychter et al., Anba syans sosyal yo, sèks. Lekti kritik soti nan Max Weber rive nan Bruno Latour,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Guionnet C. ak Neveu E., Women/Masculins,
 • Laure Parini, Sistèm sèks yo, Paris,
 • Maruani M, Fanm, sèks ak sosyete a, Eta konesans lan,
 • Sèks ak sèks , nan yerachi ant sèks yo,
 • Ferrand M., Feminin, Masculin,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Devlopman maskilen/feminin, zouti genre yon nouvo konsèp,

Literati remakab mansyone nan atik la sou teyorizasyon genre a Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la : dokiman ki ititlize kòm sous pou redaksyon atik sa. {{Liste nombreuse|

 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la (nan) Sèks ak Tanperaman, (ISBN 0-06-093495-6)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la The Second Sex,
 • (en) « Emafroditism, sèks ak prekosite nan hyperadrenocorticism: rezilta sikolojik », Bull. Lopital Johns Hopkins.,‎ (PMID 14378807)
 • (en) « Yon egzamen sou kèk konsèp debaz seksyèl. Evidan annce nan èmafroditism imen », Bilten Lopital Johns Hopkins,‎ (PMID 13260820)
 • (en) « Emafroditism: rekòmandasyon konsènan asiyasyon sèks, chanjman sèks ak jesyon sikoloji », Bilten Lopital Johns Hopkins,‎ (PMID 13260819)
 • (en) « Sendwòm ajenèz gonadal (ajenèz ovè) ak gason modèl kwomozòm nan tifi ak fanm: syans sikolojik », Bilten Lopital Johns Hopkins,‎ (PMID 13284468)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la (en) « Sou envèrsyon ak idantite sèks », IJP,‎ (PMID 14167034)Modèl:One sans
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la (en) Sèks ak Sèks. Sou Devlopman Masculin ak Feminite,
 • Gason oswa fi, (ISBN 978 -2-13-042498-7)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la (nan) Sèks, Sèks ak Sosyete,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la (nan) Gason ak fanm, ti gason ak ti fi. Diferansyasyon ak dimòfis idantite sèks depi nan konsepsyon rive nan matirite,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Stil: yon kategori itil nan analiz istorik », Kaye GRIF yo,‎ , p. 125
 • (en) Twazyèm Sèks, Twazyèm Sèks, (ISBN 0-942299-81-7)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Ekonomi politik sèks: tranzaksyon sou fanm ak sistèm sèks/sèks », Kaye CEDREF yo,‎ , p. 3–81 (ISSN 1146-6472, DOI 10.4000/cedref.171)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Pwensipal lènmi (Volim 1), 2013a (ISBN 978-2-84950-394-2)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Pwensipal lènmi an (Volim 2), (ISBN 978-2-84950-395-9)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la {{Chapitre}} : paramètre titre chapitre manquant, dans Sèks ak sèks. Sou yerachi ant sèks yo,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Anatomi politik. Kategori ak ideyoloji sèks,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Sèks, Ras ak Pratik Pouvwa,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la La Pensée straight,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Françoise Héritier, Maskil-feminin. Panse a diferans , Odile Jacob, 1996
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Trouble in the genre, (1990)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la {{Liv|language=fr|prenon1=Judith|ti non1=Butler|lyen otè1=Judith Butler|tradiktè=Maxime Cervulle|title=Anfèt genre a|place=Paris|editè=[[Éditions Amstèdam] ]|ane=2006|isbn=}}
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Sou itilite genre a,
 • (en) Fè Sèks. Kò ak sèks soti nan grèk yo rive freud, (ISBN 978-2-07-072599-1)
 • (en) Mit sèks, (ISBN 978-0-465-04792-5)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Faktori sèks la, (ISBN 978-2-07-045078-7)
 • (en) Fè sèks kò a, NY, (ISBN 978-0-465-07714-4)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Kò tout kalite, (ISBN 978-2-7071-6910-5)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Senk sèks yo,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Seks innombrab, (ISBN 978-2-02-128544-4)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la The Catholic Reception of Gender Studies,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Poukisa panse sou seksyalite pou panse sou sèks nan sosyoloji? », {{Atik}} : paramètre « périodique » manquant,‎ (ISSN 1298-6046)périodique
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Yon kay san fi se yon kay ki mouri: moun nan ak sèks nan sosyete matrilineal ak/oswa uxorilocal, Maison des sciences de l'homme, (ISBN 978-2-7351-1129-9)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Maskil/Feminin. Panse diferans lan, (ISBN 978-2-7381-9447-3)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Maskilite, (ISBN 978-2-35480-139-7)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Kwazad "anti-sèks" la, Paris/61-Lonrai, (ISBN 978-2-84597-589-7)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Beyond kò natirèl la, (ISBN 0-415-09190-X)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Anviwon kritik sou konsèp nan sèks. », OEJ,‎
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik laPi bèl istwa fanm yo,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Dominasyon gason, (ISBN 978-2-0210-6927-3)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Èske kò mwen an gen yon sèks?, Paris, (ISBN 978-2-7071-7358-4)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Entèseksyon, yon mo ki alamòd. », CED kayeREF.,‎ (ISSN 1146-6472)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Pwoblèm istwa, entèvyou ak Joan W. Scott », Vacarme,‎ , p. 218-248
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Mo ras la - Li egziste », AOC,‎ « natiralize (e pa natirèl) altènite »
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Chaje fwontyè konseptyèl yo nan sèks », Journal antwopològ,‎ , p. 49–69 (ISSN 1156-0428 ak 2114-2203, DOI 10.4000/jda.5267)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Endistenksyon sèks ak sèks, oswa erè konstriktif la », Kritik,‎ 2011a, p. 87 (DOI 10.3917/criti.764.0087)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Heams, Huneman, Lecointre ak Silberstein, Mond Darwinyen, 2011b (ISBN 978-2-919694-40-2)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Gason wo, fanm kout: yon evolisyon ki koute chè: rejim sèks kòm yon fòs selektif adaptasyon byolojik, (ISBN 978-2-7351-1362-0)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Feminis Nwa. Antoloji feminis Afriken-Ameriken, 1975-2000, Paris, (ISBN 978-2-296-05104-1)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Konsèp sèks: konstitisyon yon domèn analiz, epistemolojik, lengwistik ak politik », {{Atik}} : paramètre « périodique » manquant,‎ périodique
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Fè sèks », {{Atik}} : paramètre « périodique » manquant,‎ (DOI 10.3917/nqf.283.0034)périodique
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Bikategorizasyon pa "sèks" mete anba eprèv syans: ka rechèch biyolojik sou detèminasyon sèks nan imen, (ISBN 90-5709-015-5)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Sara Garbagnoli, Massimo Prearo, Kwazad "anti-sèks". Soti Vatikan pou rive nan manifestasyon pou tout », {{Atik}} : paramètre « périodique » manquant,‎ (DOI 10.4000/lectures.23788)périodique
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Ti fi-ti gason: sosyalizasyon diferansye? », Revizyon franse nan pedagoji.,‎ , p. 177–178 (DOI 10.4000/rfp.650)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Diksyonè Istorik lang fransè, (ISBN 2850365327)
 • « Patriyachi, feminis ak entèlektyèl yo », Nouvelles Questions Féministes,‎ , p. 65
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Editoryal: Varyasyon sou tèm komen », pwoblèm feminis,‎
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Nou pa ka anpeche konsèp vwayaje », Revue Française de Civilization Bretagne,‎
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Èske "sèks" se yon envansyon Ameriken? », Clio. Istwa‚ fanm ak sosyete,‎
 • Sèks kòm yon resous politik nan Swis,
 • Coffin, « Sèks, yon nosyon ki te pran oserye nan ane 1960 yo », Societies & Representations, vol. 43,‎ , pp. 43 rive 63 (ISSN 1262-2966, DOI 10.3917/sr .043.0043)
 • Konbyen sèks?, (ISBN 978-2-7351-2360-5)
 • Mixity, parity, gender, (ISBN 978-2-296-01898-3), p. 127
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Fanm ak etid feminis nan inivèsite, pwoblèm ak estrateji: ka Burkina Faso », dans {{Chapitre}} : paramètre titre ouvrage manquant,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Èske nou ta dwe repanse konsèp masculinite ejemonik la?: Tradiksyon kowòdone pa Élodie Béthoux ak Caroline Vincensini », Terrains & travails,‎ , p. 151 (ISSN 1627-9506 ak 2104-3779, DOI 10.3917/tt.027.0151)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Maskilinite. Pwoblèm sosyal ejemoni », Sosyoloji travay,‎ , p. 256–259
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Raewyn Connell, Masculinities. Pwoblèm sosyal ejemoni », Lectures,‎ (ISSN 2116-5289)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Man-kilti ak fanm-nati? », Man,‎ (DOI https://doi.org/10.3406/hom.1973.367364)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Konstriksyon sosyal inegalite sèks yo, (ISBN 2-7384-6773-3)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la (en) The Sosyology of Gender: Theoretical Perspectives and Feminist Frameworks, (ISBN 978-0- 205- 89968-5)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Lafrans: yon apwopsyon delika nan sèks », Sèks & Istwa,‎
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Ki siyifikasyon nou ta dwe bay nosyon koup ak maryaj? nan limyè antwopoloji », Enfòmasyon Sosyal,‎ (DOI https://doi.org/10.3917/inso.122.0006)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « San ane etewoseksyalite », Travay rechèch nan syans sosyal,‎ , p. 38–45 (DOI 10.3406/arss.1999.3292)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « De-gendering social work? », Kilti ak sosyete,‎ , p. 47 - 53
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Antifeminis,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Konfli feminis yo (Entèvyou ak Sylviane Agacinski ak Elsa Dorlin) », Le Monde,‎ (lire en ligne)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la (en) « Varyete teyori sèks yo nan sosyoloji », dans Manyèl Sosyoloji Sèks, (lire en ligne)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « envansyon "teyori sèks": maryaj blan Vatikan ak syans », Sivilizasyon fransè kontanporen,‎ , p. 321-333 (ISSN 0147-9156)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Sara Garbagnoli ak Prearo Massimo, Kwazad "anti-sèks" la: soti nan Vatikan rive nan manifestasyon yo pou tou », Travay, sèks ak sosyete,‎ (DOI 10.3917/tgs.041.0185)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Reflechi sou sèks nan syans politik: nan direksyon pou yon tipoloji itilizasyon konsèp », Revizyon Syans Politik Fransè -syans-politik-2009-2-page-183.htm, {{Atik}} : paramètre « date » manquant, p. 183date
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Tip entèraksyon, fòm konfyans ak relasyon », REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociale Vol.16,n° 3 jen 2009,‎
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la (en) Yon trete sou fanmi an, (ISBN 978-0-674-90699-0)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Konprann relasyon sosyal », Rezon prezan n°178,‎ , p. 11-21 (DOI https://doi. org /10.3406/raipr.2011.4300)
 • (nan) Brain Storm. Defo yo nan syans diferans sèks, Cambridge, Massachusetts, (ISBN 9780674063518)
 • (nan) Testosteròn. Yon biyografi ki pa otorize, Cambridge, Massachusetts, (ISBN 978-0-674-72532-4)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Rebecca M. Jordan-Young, Òmòn, sèks ak sèvo a », {{Atik}} : paramètre « périodique » manquant,‎ (ISSN 5289&lang=fr 2116- 5289, DOI 10.4000/lectures.21580)périodique
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Rebecca Jordan-Young, Katrina Karkazis, Testostewòn. Yon biyografi san otorizasyon », {{Atik}} : paramètre « périodique » manquant,‎ (ISSN 2116-5289, DOI 10.4000/lectures.41152)périodique
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Syans ak nati seksyèl psyche a nan fen 21yèm syèk la », Lekti,‎ (DOI https: //doi.org/10.4000/gss.3205)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Evelyne Peyre ak Joëlle Wiels (dir.), Èske kò m fè sèks? Sou sèks, dyalòg ant byoloji ak syans sosyal », {{Atik}} : paramètre « périodique » manquant,‎ (DOI https://doi.org/10.4000/lectures.17410)périodique
 • orijin fanmi an, pwopriyete prive ak leta,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la Entwodiksyon nan etid sèks, Bruxelles/Pari, (ISBN 978-2-8041-6590 -1)
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Entèdiksyon ensès la ak orijin li », dans Journal sosyolojik,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Sou kèk fòm klasifikasyon primitif », dans Sosyological Year, 6 (1901-). 1902),
 • « Konpleksite metòd sosyal ak sosyolojik selon Durkheim », dans Èske Durkheim te yon Durkheimyen?, (DOI 10.3917/arco.boudo.2011.01.0081)
 • Règ metòd sosyolojik la,
 • Dokiman ki itilize pou redaksyon atik la « Friedrich Engels: Soti nan pwopriyete prive a soumèt fanm yo », dans Anba syans sosyal yo, sèks,
 • « kwòk, klòch (2015). Èske mwen pa yon fanm? : Black women and feminism, Paris, France, Éditions Cambourakis, 295 p. », Reflets: jounal entèvansyon sosyal ak kominotè,‎ , p. 220–223 (ISSN 1203-4576 ak 1712-8498, DOI 10.7202/1040756ar)

}}