Ekonomi (disiplin)

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

'ekonomi (oubyen ekonomi politik, syans ekonomik) se you disiplin ki etidye ekonomi an tan ke aktivite moun fè, ki konsiste nan pwodiksyon, distribisyon, echanj lan e konsomasyon ki pou byen e ki pou sèvis.

Nom ekonomi an vini l nan grèk ansyen | οἰκονομία / greko-Laten oikonomía ki siyifi « administrasyon ki pou yon fwaye ».

Si nan Antikite Xeinofhon e Aristote yo chak ekri yon trete sou ekonomi, se depi la an XVII ke devlope panse ekonomik modèn, avèk mèkantilis, epi nan XVIII avèk fizyokrat. Ekonomi politik debite nan fen ki pou XVIII avè Adam Smith, eoi David Ricardo oubyen ankò Jean-Baptiste Say ( klasik) nan debi XIX. Se avèk revolisyon majinalis nan fen ki pou XIX ke ekonomi an konstitye l tankou yon disiplin syantifik e enstitisyonalize.

Anndan nannan disiplin lan, n distenge de gran apwòch : makwoekonomi, ki etidye gran agrega ekonomi (epay, envestisman, konsomasyon, kwasans ekonomik), e mikwoekonomi, ki etidye konpòtman ki pou ajan ekonomik (endividi, mennaj, antrepriz) enterasyon, notaman sou mache.

Tankou nan lòt disiplin yo, ekonomi dekline selon yon spèkt depi teyori ekonomik, ki vize pou konstwui yon kòpous ki pou rezilta fondamantal yo e abstrè sou fonksyonman ki pou ekoonomi, jis nan ekonomi aplike, ki itilize zouti yo ki pou teyori ekonomik e ki pou disiplin konèks pou etidye detout domèn presi tankou travay, sante, imobilye, òganizasyon endistriyèl oubyen ankò edikasyon.