Aller au contenu

Dwa avòtman

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Enkoni. *Pa aplike nan kèk peyi oswa teritwa nan kategori sa a. Remak: Nan kèk peyi oswa teritwa, lwa avòtman yo modifye pa lòt lwa, règleman, doktrin legal oswa opinyon jidisyè. Kat sa a montre dwa pou avòtman jan otorite santral yo te vin ansent.

Avòtman se "revokasyon, volontè (avòtman oswa IMG) oswa non, nan yon gwosès (jèstasyon) anvan tèm”.

Si avòtman ka konsène tout espès vivipar epi li kapab espontane (foskouch), lè li aplike pou moun, se jeneralman sijè a lejislasyon espesifik. , kit yo entèdi oswa otorize.

atravè lemond[modifye | modifye kòd]

Avòtman espontane ak avòtman pwovoke[modifye | modifye kòd]

Avòtman ak enkriminasyon kriminèl[modifye | modifye kòd]

Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun etabli yon dwa pou lavi nan Atik 3: “Tout moun gen dwa a lavi, libète ak sekirite moun. »Atik 5 li a bay tou ke "Pèsonn pa dwe sibi tòti, ni tretman oswa pinisyon mechan, inimen oswa degradan".

Nan lwa modèn, solisyon an se jeneralman ke tibebe ki fèk fèt la akeri pèsonalite legal sèlman nan nesans. Anvan nesans li, se poutèt sa li pa yon moun men yon "objè legal" pètèt pote dwa prive oswa piblik. Se pou rezon sa a ke Kou Kasasyon an Frans te rejte de fwa kalifikasyon omisid (ki sipoze lanmò yon moun) lè yon anbriyon mouri apre yon aksidan. Okontrè, pou Tribinal Kasasyon an, "kod sivil la pa fè etablisman yon batistè [nesans] pou yon timoun ki toujou sibi swa pwa fetis la oswa dire gwosès la"[1].

Avòtman ak dwa fanm[modifye | modifye kòd]

Lejislasyon pa zòn jeyografik[modifye | modifye kòd]

Avòtman volontè se yon ansyen konsèp. Vrèmanvre, yo mansyone entèdiksyon pratik li nan Sèman Ipokrane[2].

Kounye a, nan peyi oksidantal yo, tandans jeneral la se an favè dwa pou revokasyon volontè gwosès la. Li te note, a contrario, ke nan peyi devlope yo, entèripsyon volontè nanAn jeneral, gwosès entèdi.

Sepandan, sous yo jeneralman fragmenté ak demode. Dènye pwojè resansman ofisyèl ak konplè sou eta legalizasyon yo nan mond lan se depatman zafè ekonomik ak sosyal Nasyonzini yo (ONU) ki te pibliye an 2001[3]. Sa baze sou yon kesyonè konplè ki voye bay chak Eta. Pwojè sa a te mete ajou nan 2011[4].

Ansuit, yon atik ki gen tit "Devlopman nan lwa sou avòtman pwovoke: 1998–2007" te pibliye nan yon jounal nan 2008[5]. Atik sa a endike ke metòd la aktyalizasyon konsiste de konsiltasyon sit entènèt ofisyèl yo. Yo ta dwe remake de lòt inisyativ prive. Inisyativ “(en) Sant pou dwa repwodiksyon”, yon inisyativ pro-chwa ki rele “(en ) Lwa sou avòtman nan mond lan »[6]. Menm jan ak inisyativ yon sit mouvman pro-lavi ki rele “Avortementivg.com: e si nou te panse sou li? »[7].

An jeneral, nou ka remake ke avòtman lye ak nosyon lokal dwa pou lavi, ki depann de rejyon an ka koresponn ak yon asimilasyon avòtman ak sasinay oswa mennen nan avòtman ki antoure nan entèvyou sikolojik ak divès fòmalite, ki gen entansyon asire ke avòtman an mande a se pa "pou senp konvenyans". Nan pratik, filtè sa a diminye sou tan. Avòtman, yon fwa kriminalize, piti piti vin sikolojikman ak sosyalman ede dapre estanda konseye yo[8].

Lafrik[modifye | modifye kòd]

Lafrik di se youn nan zòn ki pi restriksyon lè li rive avòtman. Zòn nan domine pa ilegalite avòtman eksepte Tinizi, Mozanbik, Benen ak Lafrik di sid.

Lafrik di sid[modifye | modifye kòd]

Nan Lafrik di sid, avòtman legal kounye a. Jiska 1975, avòtman te fèt anba lwa Netherlands ki otorize avòtman sèlman si kontinyasyon gwosès la riske lakòz lanmò fanm nan. Sepandan, kondisyon sa a te lajman entèprete pa doktè ki fè avòtman san risk pou yo pouswiv legal[9]. Depi 1975, yon lwa espesifik nan Lafrik di sid pèmèt avòtman. Lwa sa a ki rele “(en) The Abortion and Sterilization Act of 1975” ((en) Lwa No. 2 1975) elaji kondisyon ki pèmèt avòtman[9] . Yon nouvo lwa anvigè depi 1996. Lwa sa a ki rele “(en) The Choice on Termination of Pregnancy Act, 1996” ((en) Lwa No. 92 of 1996) te amande an 2008 epi li pèmèt avòtman kondisyonèl san delè[T 1]. Lwa sa a komen pou avòtman volontè ak pwovoke nesans[T 2].

Nan 3 premye mwa gwosès yo, sa ka entèwonp sou demann senp[T 1]. Ant 3yèm ak 5yèm mwa a, entèripsyon an posib sèlman si yon doktè a akò epi ak youn nan kondisyon sa yo[T 1]:

 • Gwosès poze yon risk pou fanm ansent nan domaj fizik oswa mantal,
 • Gen yon risk enpòtan ke fetis la ap soufri ak andikap grav fizik oswa mantal,
 • Rezilta gwosès nan vyòl oswa ensès,
 • Kontinyasyon gwosès la riske siyifikativman afekte kondisyon ekonomik oswa sosyal lavi fanm nan.

Pi lwen pase 5yèm mwa la, yon sajsaj mande pou[T 1]:

 • Gwosès mete lavi fanm nan an danje,
 • Fetis la afekte pa yon malformasyon grav,
 • Fetis la ka blese.

Mawòk[modifye | modifye kòd]

Nan Mawòk, se sèlman sa yo rele "terapetik" avòtman ki otorize, nan non sante manman an. Kòd Penal la prevwa jiska 2 zan prizon pou yon fanm ki fè yon avòtman, 1 a 5 ane pou nenpòt moun ki fè yon avòtman sou yon lòt, 10 a 20 ane si pasyan an mouri ak jiska 30 an si gen yon repetisyon. Grenn maten apre te otorize nan 2008. Uitsan fanm maròk fè avòtman chak jou[10]. 13% nan ka mòtalite matènèl Maròk yo lye ak avòtman ak 35% nan fanm Maròk ki gen laj 15 a 49 te gen REKOU nan li omwen yon fwa[10].

Nan mwa janvye 2016, konsèy gouvènman maròk la te vle elaji dwa a avòtman pou ka vyòl, ensès oswa malformasyon ki pa ka geri ak maladi ke fetis la ta ka kontra[11],[12]. Sepandan, Palman an poko adopte pwojè lwa a[13].

relasyon andeyò maryaj yo pini pa prizon ak avòtman limite, 50,000 nesans andeyò maryaj yo anrejistre chak ane, ki mennen nan anpil abandon timoun ak enfantisid[14].

Repiblik Demokratik Kongo[modifye | modifye kòd]

Avòtman nan Repiblik Demokratik Kongo ilegal ni pou doktè k ap fè l, ni pou fanm ki fè sa: Kòd Penal Kongo a pini ak 5 a 15 ane "tout moun ki, atravè manje, bwason, medikaman, vyolans oswa pa nenpòt lòt mwayen ki lakòz yon fanm avòte” ak yon santans nan esklavaj de 5 a 10 ane pou fanm ansent la[15]. Sepandan, siyen an nan mwa mas 2018 nan Protokòl Maputo[16] ak piblikasyon li nan jounal ofisyèl DRC[17] kounye a ouvri dwa pou avòtman nan ka malformasyon fetis ki ka touye moun, vyòl oswa mete sante fiti manman an an danje.

Tinizi[modifye | modifye kòd]

Avòtman nan Tinizi se legal dapre atik 214 nan Kod Penal Tinisyen ki soti nan lwa no 73-2 nan [T 3]. Li dwe pran plas nan twa premye mwa gwosès yo, dwe fèt pa yon doktè epi pran plas nan yon anviwònman medikal (lopital oswa klinik apwouve). Sepandan, dapre rapò Nasyonzini an, li souvan difisil pou yon fanm jwenn yon avòtman legalman. Etid yo montre ke fanm yo jeneralman mal enfòme sou sijè a e ke avòtman ilegal pwòp tèt ou yo anpil nan kantite[18].

Amerik[modifye | modifye kòd]

Nan Amerik, sèlman de peyi nò yo (Kanada ak Kiba) gen yon politik pi liberal sou sijè a pase lòt peyi yo.

Ajantin[modifye | modifye kòd]

14 jen 2018, depite Ajanten yo te vote yon lwa pou legalize avòtman[19]. Nan dat 9 out 2018, Sena Ajantin te rejte lejislasyon an, konsa mete fen nan espwa òganizasyon feminis yo. Sepandan, nan mwa desanm 2020, depite Ajantin yo te pase ankò yon lwa ki legalize avòtman. Nan lannwit 30 desanm 2020, senatè Ajantin yo te adopte pa 38 vòt 29 kont ak 1 abstansyon, lwa ki legalize avòtman. Depi kounye a, fanm yo gen jiska Modèl:Ordinal semèn gwosès la (16 semèn absans règ) pou itilize li[20].

Brezil[modifye | modifye kòd]

Brezil sèlman pèmèt avòtman nan ka vyòl, yon fetis ki gen ansefali oswa danje pou lavi fanm nan. Men, eksepsyon sa yo mal aksepte pa dwa relijye a, nan yon peyi kote legliz konsèvatif Katolik ak evanjelik yo patikilyèman pwisan, nan pwen ke avòtman se prèske enposib nan sèten eta [21].

Kanada[modifye | modifye kòd]

Nan Kanada, depi 1988, avòtman pa te entèdi ankò nan domèn federal anba desizyon Tribinal Siprèm ki gen tit R. vs. Morgentaler[22]. Teyorikman, sepandan, avòtman rete entèdi pa atik 163[23], 287[24] ak 288[25] kòd kriminèl. Sèvis la gratis nan tout Kanada e pa gen okenn limit tan maksimòm pou fè yon avòtman[26]. Gen kèk pwovens tou mete restriksyon sou disponiblite li yo atravè distribisyon sèvis oswa resous, sitou nan New Brunswick.

Jiska 1969, avòtman te otorize sèlman nan ka kote gwosès la ta mete lavi fanm nan an danje[27],[28].

Soti nan 26 out 1969, yon nouvo lwa Palman an Kanada te pase pèmèt yon fanm ansent mande yon avòtman si gwosès li mete sante li, enkli sante mantal, an danje. Danje sa a dwe rekonèt pa yon komisyon ki gen omwen twa doktè[28]. Finalman, an 1988, lwa sa a ak tout seksyon Kòd Kriminèl Kanada ki te konsène avòtman te anile pa desizyon Tribinal Siprèm nan ka R . vs. Morgentaler (1988), ki etabli ke restriksyon sou avòtman ale kont dwa a sekirite moun ki garanti pou fanm yo. Chater Dwa ak Libète Kanadyen yo[27],[29]. Nan ka R. vs. Morgentaler (1993), Tribinal Siprèm lan te tou aboli restriksyon pwovens yo te enpoze sou lopital prive[27].

An 1989, jij Kou Siprèm Kanada nan ka Tremblay v. Daigle dekrè ke fetis la pa gen okenn idantite legal anvan nesans. Sa vle di se sèlman manman an ki ka pran desizyon sou avni fetis la. Desizyon sa a konstitye lajistis pou tout kòz ki pral swiv ki gen rapò ak avòtman[30].

An 2015, te gen 100 104 avòtman te rapòte atravè Kanada, eksepte Prince Edward Island. Vrèmanvre, pwovens sa a pa gen okenn klinik oswa lopital ki bay sèvis la[31]. Gen an mwayèn 31 avòtman pou chak 100 nesans vivan nan Kanada. Sa vle di ke, chak ane, 12 a 14 fanm ki gen laj pou fè pitit sou 1000 avòte. Epitou, gwoup laj 25 ane ak mwens reprezante plis pase 50% nan total avòtman pwovoke yo[32]. Finalman, 68% nan yo fèt anvan trèzyèm semèn gwosès la[33].

Chili[modifye | modifye kòd]

Nan Chili, avòtman te ilegal nan tout ka depi yon lwa 19 desanm 1989 te adopte sou diktati Jeneral Pinochet. Sepandan, avòtman terapetik te otorize an 1931 nan ka kote lavi manman an oswa lavi timoun nan te an danje[34].

17 mas 2016, depite yo te apwouve yon pwojè lwa ki otorize avòtman terapetik ak avòtman nan ka vyòl[35], men pwojè a dwe resevwa apwobasyon yon sante. komisyon ak Konsèy Konstitisyonèl la anvan yo te prezante pou yon vòt nan Sena a[36]. Lèt la deside soumèt bòdwo a nan yon referandòm sou yon platfòm elektwonik, ki dire yon mwa apati 5 avril. Referandòm nan bay plizyè kesyon, epi otorize soumèt modifikasyon bouyon an. De jou apre ouvèti li a, nan dat 7 avril 2016, yon majorite trè fò te pale kont dwa a avòtman, menm nan ka risk vital pou manman an, vyòl, oswa malfòmasyon grav nan fetis la enkonpatib ak lavi a[37]. Majorite depite yo te vote ankò pou legalize avòtman an 2017, men kowalisyon sant-dwat Chile vamos te rive bloke li ak yon apèl nan Tribinal Konstitisyonèl la[38] .

Nan dat 21 out 2017, Tribinal Konstitisyonèl la te deklare ke lwa ki dekriminalize avòtman terapetik nan sèten ka te an konfòmite ak Konstitisyon an: lè lavi a nan manman an an danje, lè yon fetis pa solid ak lè yon gwosès soti nan vyòl[39]. An 2018, kowalisyon Broad Front te prezante devan Palman an Chilyen yon bouyon.lwa pou legalize avòtman[40]. Okontrè, Inyon Demokratik Endepandan, ki toupre gouvènman an, gen entansyon modifye Konstitisyon an pou l mete “dwa a lavi depi nan moman konsepsyon jiska lanmò natirèl”[41]. Dapre Federasyon Entènasyonal pou Dwa Moun, plis pase 97% fanm chilyen pa gen aksè a avòtman legal[40].

Kolonbi[modifye | modifye kòd]

Avòtman nan Kolonbi te otorize depi pou nenpòt ki rezon jiska sizyèm mwa gwosès la (24yèm semèn)[42],[43].

Anvan sa, li te entèdi sòf si lavi manman an te an danje, si fetis la te gen yon malformation jenetik oswa si gwosès la se rezilta vyòl. An 2020, chèf leta Iván Duque te eksprime opozisyon li kont ekstansyon dwa pou avòtman ak Sant Demokratik (dwa konsèvatè) te defann lide yon referandòm. kont pwojè sa a[44].

Malgre entèdiksyon an, avòtman te toujou lajman pratike nan peyi a nan yon fason klandesten ak inegal: pi rich yo te gen aksè a avòtman ki pi danjere pou sante manman an, alòske yon gwo pati nan Kolonbyen yo, nan peyi a ak katye ki pi pòv yo, pa t '. gen aksè a li. Kantite avòtman klandesten yo te estime a 400,000 chak ane[45].

Kiba[modifye | modifye kòd]

Kiba te vin an 1965 premye peyi nan Amerik Latin ki te legalize avòtman. Irugway[46].

Etazini[modifye | modifye kòd]

Nan Etazini, konklizyon desizyon konstitisyonèl la Roe v. Wade nan Tribinal Siprèm an 1973 fè konnen dwa yon fanm genyen pou avòtman konsène dwa a vi prive pwoteje pa 14yèm Amannman an . Avòtman otorize nan tout eta, jiska 2005, nan kondisyon sa yo:

 • Jiska fen premye trimès la, desizyon pou avòte se lage nan jijman fanm ansent la.
 • Pandan dezyèm trimès la, Leta, ki gen kòm objektif sante fanm ansent lan, kapab pètèt reglemante avòtman sa a yon fason rezonab anrapò ak sante "matènèl".

Administrasyon Reagan (1981-1989) te anile finansman federal ki te bay èd entènasyonal fòmasyon divès peyi devlope sou teknik avòtman. Administrasyon Clinton (1993-2001) te retabli yo, apre sa Administrasyon Bush (2001-2009) te anile yo ankò anvan Obama administrasyon (2009-2017) pa t 'nan vire retabli yo. Donald Trump, ki te inogire nan mwa janvye 2017, montre entansyon li pou limite dwa pou avòtman Ozetazini, sitou nan okazyon nominasyon yon jij nan Tribinal Siprèm. Youn nan premye dekrè Donald Trump te siyen yo gen pou objaktif pou entèdi òganizasyon k ap resevwa finansman Ameriken yo ankouraje avòtman aletranje[47].

Nan mwa me 2019, avòtman te vin tounen yon krim nan eta Alabama, enkli nan ka vyòl oswa ensès. Doktè ki fè yon avòtman fè fas ak santans ki soti nan 10 a 99 ane nan prizon. 28 lòt eta Ameriken enpoze restriksyon sou aksè nan avòtman[48]. Plizyè lòt eta (Geòji, Ohio, Lwizyana, Mississippi, Kentucky, Iowa ak Dakota Nò) ap vin pi sere tou lejislasyon yo an 2019[49].

Nan mwa janvye 2020, pifò reprezantan Pati Repibliken an nan Kongrè a (166 sou 198, osi byen ke 39 sou 52 senatè) te siyen yon lèt. kote yo mande Tribinal Siprèm pou rekonsidere legalizasyon avòtman nan peyi a[50].

Nan dat 3 novanm 2020, votè Louisiana yo te vote 62% pou pa janm pèmèt avòtman oswa finanse anyen ki ta kontribye nan avòtman, 1.3 milyon vòt kont avòtman ak 0.8 milyon vòt an favè avòtman. Sepandan, lwa federal kontinye dekriminalize avòtman menm si eta a pa otorize li.

Menm jou a, yon referandòm sou yon sijè separe te gen konsekans endirèk ke Georgia te ofisyèlman ke lwa federal te pran priyorite sou lwa eta federal la nan Georgia.

An 2021 ak 2022, eta Texas ak Lè sa a, Idaho te adopte lwa ki limite avòtman nan yon maksimòm sis semèn gwosès (Idaho rete mwens restriksyon nan ka vyòl oswa ensès); sepandan, lwa sa yo pa konfòme ak Roe v. Wade nan Kou Siprèm Etazini, ki otorize avòtman nan peyi sa a jiska apeprè 23 semèn[51].

Nan 24 jen 2022, Tribinal Siprèm Dobbs v. Jackson Women's Health Organization anonse anilasyon Roe v. Wade, ki pèmèt chak eta tabli pwòp règ pa yo sou avòtman[52].

Ondiras[modifye | modifye kòd]

Nan Ondiras, avòtman konplètman entèdi. Nan , palman an vote yon amannman nan konstitisyon an ki entèdi ni avòtman ak maryaj omoseksyèl, yon fason pou anpeche evolisyon nan lwa a. Akò twa ka palman an oblije kounye a pou modifye konstitisyon an, olye de tyè nan 128 palmantè yo te refòme lwa a te deja[53].

Meksik[modifye | modifye kòd]

Modèl:Avòtman legal nan Meksik selon kòd penal lokal yo

Nan dat 6 septanm 2023, Tribinal Siprèm Meksik deside ke "sistèm legal ki penalize avòtman nan kòd penal federal la pa konstitisyonèl" paske li "vyole dwa moun ak fanm. moun ki kapab fè gwosès »[54].

Anvan sa, nan mwa septanm 2021, Tribinal Siprèm te anile plizyè atik nan kòd penal eta Coahuila (nò) ki te penalize avòtman, li te deklare sa a enkonstitisyonèl. penalizasyon e konsa tabli yon jurisprudence nan mitan enstitisyon jidisyè peyi a[55]. Legalizasyon konplè te toujou nan pwogrè, dapre pouvwa lejislatif chak antite federal. Nan Meksik, chak antite gen yon konstitisyon lokal, ak pouvwa lejislatif yo gen otonomi pou etabli ak modifye pwòp kòd yo. Poutan lwa lokal sa yo pa janm ka kontredi konstitisyon oswa kòd federal yo.

Anvan 2021, sèlman Mexico City (Avril 2007), Oaxaca (Septanm 2019), Hidalgo (Jen 2021) ak Veracruz (Jiyè 2021) te pèmèt Avòtman sou demann pou jiska 12 semèn, san okenn jistifikasyon pou aksè. Nan tout antite, avòtman te legal nan ka vyòl san limit tan. Rès eta yo te ajoute risk pou sante fetis la oswa manman an, malformasyon grav fetis la, fekondasyon atifisyèl san konsantman fanm nan oswa foskouch. Se sèlman nan eta Michoacán ak Yucatán avòtman te kapab fèt akòz pwoblèm finansye ak ekonomik.

Depi 2008, ak prezidans Felipe Calderón Hinojosa pati konsèvatif Katolik dwat relijye PAN, yon seri eta (19 an total) mete "kadna" sou yo. konstitisyon lokal yo limite aksè nan avòtman lè yo afime ke lavi kòmanse imedyatman apre zak konsepsyon an. Dezyèm desizyon Tribinal Siprèm an septanm 2021 te deklare tout dispozisyon lokal sa yo enkonstitisyonèl.

An 2018, Prezidan Andrés Manuel López Obrador, ki soti nan yon kowalisyon pati popilis goch yo (PT, Morena) men tou konsèvatè nan dwa relijye neo-pannkotist (PES), san yo pa pran pozisyon pèsonèl, te pale anfavè yon referandòm sou dwa avòtman. Yon gwoup depite ki soti nan Morena, PRD, ak PT; te fòme an 2019 pou defann refòm sa a. Sepandan, yon majorite nan popilasyon Meksiken an ta ezite[56]. Sepandan, daprè dènye sondaj yo an 2020 ak 2021, opozisyon sa a ap diminye piti piti, sitou nan jenerasyon ki pi piti, ki gen plis edikasyon ak salè ki pi wo.

Salvador[modifye | modifye kòd]

Konstitisyon Salvador (1983, 1998, 2003) pwoklame nan premye atik li a rekonesans yon moun nan konsepsyon moun[57]. Lè sa a, avòtman yo jije kòm omisid agrave, ak santans prizon yo aplike yo patikilyèman lou, menm, depi ane 1990 yo[58], nan ka ta gen danje pou manman an ak non-vivabilite nan timoun nan. [59]. Nan ka yon foskouch oswa yon avòtman klandesten, fanm evite lopital, kote doktè yo oblije denonsasyon, anba penalite pou yo revoke ak jije pou konplisite nan krim[58].

Sou pwopozisyon Front Liberasyon Nasyonal Farabundo Martí, yon pwojè pou legalize avòtman te etidye pa Palman an depi Oktòb 2016 men li rete akòz opozisyon pati dwat yo[60]. Nan mwa Oktòb 2021, Palman an te rejte nenpòt chanjman ankò nan lwa sou avòtman[61]. Prezidan Nayib Bukele dekri avòtman kòm "jenosid"[62].

Azi[modifye | modifye kòd]

Nan Kore di Sid, yon lwa te pase an 2010 entèdi avòtman eksepte nan ka vyòl oswa ensès[63]. Nan mwa avril 2019, Tribinal Konstitisyonèl Kore di Sid la te anile lwa ki te penalize interruption volontè gwosès ki te anvigè depi plis pase 65 ane[64].

Nan Kore di Nò, avòtman te otorize depi 1950, sou demann madanm nan senp, jiska Modèl:Ordinal mwa gwosès la.

Nan Iran, lwa a otorize terapetik tèmine gwosès la motive pa an danje pou manman an e sèlman anvan 16 semèn gwosès, etap nan devlopman ki koresponn dapre Charia ak animasyon nan fetis la. Yo gendwa otorize fen gwosès si fetis la afekte pa yon maladi grav oswa yon malformation, ki sèten ka mennen nan lanmò fetis la oswa lanmò perinatal timoun nan. Ekstansyon sitiyasyon kote avòtman posib bay anpil konfli.

Nan Turkey, avòtman legal sou demann senp, jiska Modèl:Ordinal semèn amenore. Sepandan, konsantman patnè a obligatwa.

Nan plizyè peyi (End, Lachin, Nepal, Vyetnam, Taiwan...)[65] kote avòtman te legal depi ane 1970 yo, sa pafwa detounen nan premye itilizasyon li. yo nan lòd yo chwazi sèks timoun yo[66]. Kilti peyi sa yo an reyalite favorize nesans ti gason, pou kesyon onè, eritaj fanmi oswa adorasyon relijye. Malgre entèdiksyon nan peyi sa yo sou itilizasyon avòtman pou rezon selektif (nan Kore di Sid, pou egzanp, jiska 2009 jinekològ yo te entèdi pou revele sèks ti bebe a), dè milyon de fetus fanm yo elimine chak ane. Rezilta a se yon sipli nan nesans gason pou plis pase ven ane nan pwovens Lazi, ak Se poutèt sa yon masiv defisi nan fanm[67],[68]. Konsa, kontinan Azyatik la se sèl kontinan ki vin majorite gason, e dè milyon de gason selibatè, yo pa ka jwenn yon madanm[69].

Nan Thailand, avòtman entèdi (eksepte nan ka vyòl) ak pinisyon pa twa ane nan prizon, tou de pou fanm nan ak pou moun ki fè zak sa a[70].

Ewòp[modifye | modifye kòd]

Eta nan lwa sou revokasyon volontè gwosès an Ewòp (an 2013)
 • Legal sou demann
 • Payï koété seid l'y-io uitilizé ann taank-khe écritiury preincipal-la Payï koété sèvis l'y-io uitilizé avèc yeou luotd écritiury officyel-la Payï koété seid l'y-io uitilizé ann taank-khe écritiury preincipal-la Payï koété sèvis l'y-io uitilizé avèc yeou luotd écritiury officyel-la
 • Ilegal, ak eksepsyon pou vyòl, risk vital, maladi mantal
 • Payï koété seid l'y-io uitilizé ann taank-khe écritiury preincipal-la Payï koété sèvis l'y-io uitilizé avèc yeou luotd écritiury officyel-la
 • Ilegal, pa gen eksepsyon
 • Variasyon selon rejyon an
 • Pa espesifye

Nan prèske tout peyi Ewopeyen yo, "volontè revokasyon gwosès" ka legalman pratike nan premye dis a douz semèn yo nan amenore (vennde yon sèl nan Netherlands), tandiske li pa gen okenn limit legal nan "medikal. sispann gwosès”. Soti nan yon pwen de vi medikal, pi lwen pase rantabilite tibebe ki twò bonè[71], li pa posib pou defini yon "bon" dire, chwa a se fondamantalman politik.

An Ewòp, itilizasyon anbriyon oswa fetis avòte pou rezon rechèch medikal, espontaneman oswa volontèman, se sijè a règleman lejislatif[72].

Nan Ewòp, Andorra, Malt, Polòy ak Vatikan se kat dènye peyi ki entèdi avòtman, ak eksepsyon pou Polòy, sa ki ka konpare. sou enpòtans vòt konsèvatif ak idantite popilasyon peyi sa yo. An reyalite, lòt peyi otorize avòtman sou demann manman an senp, menm si yo gen yon relijyon leta (Lagrès, Monaco).

Tribinal Ewopeyen Dwa Moun rete an silans sou estati gason yo anvan nesans yo e, konsekans, ni rekonèt dwa avòtman ni opoze li. Li te deside ke Eta yo ka "'lejitimman chwazi pou konsidere timoun ki poko fèt la kòm yon moun epi pwoteje lavi yo'"[73], menm jan yo ka fè chwa opoze a. Pandan tout jwa li a, li te klarifye ke Konvansyon an pa garanti yon dwa pou sibi yon avòtman[74], ni dwa pou pratike li[75], ni menm dwa pou kontribiye ak enpinite nan realizasyon li aletranje[76]. Finalman, entèdiksyon an nan tèt li sou yon avòtman pa yon Eta pa vyole Konvansyon an (Gade an patikilye nan A. B. ak C. aplikan yo A. ak B. ki san siksè konteste entèdiksyon an sou avòtman pou rezon sante ak byen- se.). Tribinal la te klarifye nan plizyè okazyon ke Atik 8 nan Konvansyon an, ki garanti dwa a otonomi pèsonèl, "pa ka (…) dwe entèprete kòm enskripsyon yon dwa pou avòtman"[77].

Almay[modifye | modifye kòd]

An 1871, lè Kod Penal Anpi Alman an, atik 218 te defini ke avòtman se pini pa yon santans prizon senk ane pou fanm nan ak pratikan an, lwa ki soti nan Kòd Penal la. Konfederasyon Nò Alman an. Lwa sa a toujou an vigè an 2011, men yo te mete anpil ajisteman an plas, ki pèmèt eksepsyon[78].

Nan Almany de Lès, yon Lwa sou revokasyon volontè nan gwosès nan Repiblik Demokratik Alman an te pase an 1972.

Atik 218a[79] nan kòd penal la, te adopte an 1995 (lwa premye defini pandan reinifikasyon nan 1990, avòtman yo te legal ak gratis nan GDR a, men te deklare enkonstitisyonèl an 1992) , defini yon kad legal ki pèmèt avòtman, nan kondisyon sa yo:

 • aplikan an se fanm nan tèt li;
 • fanm nan konsilte pou rezon sa a nan yon sant apwouve omwen twa jou anvan demann lan;
 • tan depi konsepsyon pa depase 12 semèn, eksepte nan ka avòtman terapetik;
 • pratikan an dwe yon doktè[80].

Andor[modifye | modifye kòd]

Nan Andorra, dwa pou avòtman entèdi sevèman atik 8 nan Konstitisyon Andorra: “Konstitisyon an rekonèt dwa a lavi ak konplètman pwoteje li nan diferan faz li yo. Tout moun gen dwa a entegrite fizik ak moral. Pèsonn pa dwe sibi tòti oswa pinisyon oswa tretman mechan, inimen oswa degradan. Pèn lanmò a entèdi. » Premye paragraf la mete peyi a nan Mouvman Pro-Lavi (“rekonèt yon dwa a lavi”), li “rekonèt” li san poutan “garanti” li paske atik sa a vyole Deklarasyon Dwa a. moun ak sitwayen ("Libète konsiste de kapab fè tout sa ki pa fè lòt moun mal: konsa, egzèse dwa natirèl yo nan chak moun pa gen okenn limit lòt pase sa yo ki garanti pou lòt Manm Sosyete a jwisans sa yo. menm dwa", elatriye). Finalman, premye paragraf la louvri yon parapli legal anrapò ak definisyon aktyèl oswa pwochen nan lavi, fetis la, anbriyon an, timoun ki poko fèt, elatriye. ("nan diferan faz li yo"). Dezyèm ak twazyèm paragraf yo pwoteje timoun ki poko fèt la si yo konsidere li kòm yon moun legal epi si avòtman konsidere kòm tòti, move tretman oswa pèn lanmò. Si de izolman sa yo pa t dirèkteman vize entèdiksyon avòtman yo pa t ap nan atik 8 men nan yon atik separe.

Sou kesyon distenksyon ant revokasyon "volontè" oswa "medikal", de sous diverge, swa revokasyon "medikal" tolere si gen yon risk reyèl pou sante fanm nan[81], oswa li pa nan okenn fason[82]. Konstitisyon an pa detaye kesyon sa a.

Nan Kòd Penal la, avòtman pini an Andorra ak 6 mwa prizon pou fanm nan ak twa ane prizon pou moun ki fè zak la (pètèt fanm nan tèt li ki pran yon grenn demen). Anplis de sa, si moun sa a se yon pwofesyonèl swen sante, yo entèdi pou yo pratike pou 5 ane[83].

Depi 2018, gen mobilizasyon pou mande legalizasyon avòtman an Andor, oswa omwen dekriminalizasyon li, ki ta depann de yon refòm konstitisyonèl (gade pi wo a)[84].

Otrich[modifye | modifye kòd]

Avòtman se gouvène pa las atik 96, 97 ak 98 nan (de) Strafgesetzbuch. Atik 96 prevwa ke nenpòt moun ki fè yon avòtman ak konsantman fanm ansent lan pini ak yon tèm prizon maksimòm de yon ane. Si li te komèt zak la pwofesyonèl, penalite a se yon maksimòm de 3 ane nan prizon. Si koupab la pa yon doktè, yo pini li ak yon santans maksimòm de 3 an epi, si zak li a te peye, ak yon santans prizon minimòm 6 mwa ak yon maksimòm de 5 ane. Yon fanm ki avòte gwosès li tèt li oswa ki fè gwosès li avòte pa yon lòt, se pinisyon jiska 1 ane nan prizon.

Atik 97 bay yon kantite ka kote avòtman pa pini kriminèl. Si avòtman an te fèt pandan 3 premye mwa gwosès yo, depi w te gen konsèy medikal anvan yon doktè. Si yo te fè avòtman an pou sove fanm ansent nan yon danje grav pou sante fizik oswa mantal li epi danje sa a pa ka evite otreman epi depi avòtman an fèt pa yon doktè; oswa paske timoun nan afekte mantalman oswa fizikman, depi se yon doktè ki fè avòtman an; oswa paske fanm ansent lan se yon minè nan moman gwosès la epi depi ke avòtman an fèt pa yon doktè. Si yo te fè avòtman an pou sove fanm ansent nan danje nan lavi nan kondisyon kote èd medikal pa prezan nan tan epi bay ke danje sa a nan lavi pa ka evite otreman. Pa gen okenn doktè, enfimyè oswa pwofesyonèl sèvis medikal ijans ki oblije fè yon avòtman, sof si yon fanm ansent an danje lanmò ki te koze dirèkteman pa gwosès li epi avòtman an nan gwosès li pa kapab, akòz danje sa a nan lavi, dwe retade. Moun ki te fè yon avòtman ki pa pini kriminèl la pa dwe soufri mal paske li te fè avòtman sa a.

Atik 98 prevwa ke nenpòt moun ki avòte gwosès yon fanm san konsantman li gen pinisyon pou yon maksimòm de 3 ane nan prizon; e ke si zak sa a lakòz lanmò fanm ansent lan, penalite a se yon minimòm de 6 mwa ak yon maksimòm de 3 ane nan prizon. Sepandan, yon avòtman sa a pa repwodui si li te fèt pou sove fanm ansent nan yon danje lanmò ki pa t 'kapab otreman evite, epi depi ke sikonstans yo te fè li enposib pou jwenn avòtman an konsantman nan fanm nan anvan avòtman an se fè.

Lwa 1974 la te dekriminalize avòtman. Li ka fèt sou demann lan senp nan fanm konsène a. Dat limit la se 12 semèn gwosès (sa vle di 14 semèn nan amenore). Peryòd sa a ka pwolonje pou rezon medikal (danje pou fanm, malformasyon fetis, elatriye).

Bèljik[modifye | modifye kòd]

Nan lane 1973, apre arestasyon Willy Peers, yo te akize kòmkwa li te fè 300 avòtman an klandestin, anpil komite te sipòte liberasyon Willy Peers ak kont lajistis an tèm de avòtman yo te kreye nan yon kèk jou. Nan , yon manifestasyon te rasanble 10,000 moun nan tout rejyon nan peyi a te fèt nan lari Namur[85]. "Afè Kanmarad" sa a make kòmansman yon pwosesis ki mennen nan dekriminalizasyon avòtman.

Nan , yo te adopte lwa ke yo rele "Lwa Lallemand-Michielsen" ki pwopoze dekriminalizasyon kondisyonèl avòtman. Wa [[Baudouin nan Bèljik|Baudouin Modèl:Ist]], enspire pa konviksyon relijye li, te refize sanksyon. Pou evite yon kriz rejim otantik ak sou demann Souvren an, Palman an ap etidye diferan avni nan domèn sa a. Sou baz yon entèpretasyon ki pa pibliye atik 82 nan Konstitisyon (aktyèlman atik 93), konsèy minis gouvènman Martens VIII la fè remake ke wa a "paka gouvènen", sa ki pèmèt lwa a sanksyone nan , anvan chanm ini yo nan palman an retabli wa a nan fonksyon li nan dat 5 avril.

Pwosedi sa a, sepandan, konstitye yon akrobatik konstitisyonèl. Vrèmanvre, atik 93 la di: “Si wa a twouve l paka gouvènen, minis yo, apre yo fin konstate enposib sa a, konvoke chanm yo imedyatman. Chanm ini yo bay li pou gadyen ak rejans. »[86] Yon fwa ke lwa a te sanksyone, Chanm lan ak Sena a ansanm te apwouve pwopozisyon an pou mete fen nan enkapasite wa a pou li gouvènen, pa 245 wi ak 93 abstansyon[87].

Pou yo legal[88], avòtman an dwe fèt anvan Modèl:12yèm depi konsepsyon (oswa 14 semèn nan amenore). Kondisyon sa yo dwe respekte:

 • fanm nan dwe prezante yon eta detrès ke yon doktè rekonèt (eta sa a pa plis defini lalwa);
 • entèripsyon an dwe fèt pa yon doktè;
 • enfòmasyon sou altènativ posib pou avòtman dwe disponib pou pasyan an;
 • dwe respekte yon peryòd 6 jou ant premye kontak ak jou avòtman an.

Konsènan dènye pwen an, jurisprudence rekonèt li pa toujou posib pou respekte Modèl:Klarifikasyon nesesè. Konsènan minè, lalwa pa egzije okenn konsantman paran yo. Epitou sonje ke pa gen okenn doktè oswa anplwaye medikal (tankou elèv yo) oblije patisipe nan yon avòtman si sa ale kont kwayans pèsonèl yo. Sepandan, doktè a oblije, si sa nesesè, refere pasyan an nan yon sant oswa doktè ki ka aksepte demann li. Pi lwen pase 14 semèn nan amenore, terapetik tèmine gwosès posib nan evènman an nan yon risk pou sante a nan manman an oswa timoun. Li pratike nan lopital (toujou pi lwen pase 14 semèn nan amenore) oswa nan planin familyal, pa medikaman (mifepristone ki te swiv pa misoprostol) oswa pa entèvansyon (aspirasyon). Li se prèske antyèman ranbouse pa konpayi asirans la mityèl.

Bilgari[modifye | modifye kòd]

Avòtman legal nan Bilgari sou demann senp jiska 12yèm semèn nan gwosès oswa nenpòt ki lè pandan gwosès pou rezon medikal[89] .

lil Chip[modifye | modifye kòd]

Anvan 2018, avòtman te posib nan lil Chip sou preskripsyon 2 doktè medikal. Depi 2018, lil Chip aliman tèt li ak majorite eta Ewopeyen yo, sa vle di libète pou avòte pandan 12 premye semèn amenore yo sou demann senp[90].

Denmark[modifye | modifye kòd]

Nan Denmark, yo gen dwa sispann gwosès jiska douzyèm semèn. Li pèmèt tou nenpòt ki lè pandan gwosès la si lavi fanm ansent lan menase oswa si sante fizik oswa mantal fanm ansent menase. A nenpòt ki lè pandan gwosès la, yon komite ki gen de doktè ak yon travayè sosyal ka otorize li si li konsidere ke youn nan ka sa yo egziste: gwosès la se rezilta nan vyòl oswa relasyon seksyèl ensès; timoun nan riske soufri nan yon maladi fizik oswa mantal grav; fanm nan pa kapab byen pran swen pitit li akòz maladi oswa andikap entelektyèl; fanm nan twò piti oswa li pa ase matirite pou pran swen yon timoun; ak gwosès, akouchman oswa swen pou timoun nan ka lakòz yon fado enpòtan pou fanm nan[91].

Espay[modifye | modifye kòd]

Depi 2010, lalwa otorize avòtman jiska 14 semèn ak 22 semèn gwosès nan ka ta gen malformation fetis la. An Desanm 2013, gouvènman Mariano Rajoy nan Pati Popilè te valide yon pwojè lwa ki limite avòtman nan malformasyon fetis la ki ta ka lakòz yon risk pou balans sikolojik manman an< ref>Mathieu de Taillac, “Gouvènman Panyòl la vle mete restriksyon sou avòtman”, Le Figaro, Samdi 21 Desanm / Dimanch 22 Desanm 2013, paj 10.</ref>. Pandan deba yo, aktivis feminis Lara Alcázar koupe Minis Jistis Espayòl la Alberto Ruiz-Gallardón, pandan yon diskou nan kongrè Panyòl la[92]. 23 septanm 2014, pwojè lwa a te retire, akoz mank konsansis nan majorite a, apre sa yo rele mobilizasyon El tren de la libertad.

Fenlann[modifye | modifye kòd]

Depi 1ye septanm 2023, avòtman te legal san kondisyon jiska 12 semèn. Li ka fèt pita pou rezon sante[93].

Anvan sa, yo te pèmèt avòtman jiska douzyèm semèn sèlman si gwosès la te rezilta vyòl oswa si sante fanm nan te menase, oswa pou rezon ekonomik ak sosyal. Sou endikasyon medikal, avòtman ka fèt nenpòt ki lè pandan gwosès la. Pou minè ki poko gen 17 an, avòtman te otorize jiska ventyèm semèn nan[94].

Lafrans[modifye | modifye kòd]

An Lafrans, avòtman te kriminalize depi lontan, pinisyon pa travay fòse pou lavi, oswa menm pèn lanmò. Marie-Louise Giraud, ke yo rekonèt kòm "ki fè zanj lan", yon avòtman pandan lagè a, yo te guillotine nan . Pi lwen pase ka ekstrèm sa a, gen anpil jijman ki te fèt alantou zak avòtman. An 1972, prosè Bobigny, ki te vize yon jèn ti fi ansent apre yon vyòl ak moun ki te ede l nan avòtman li, enkli defans la te bay avoka a. Gisèle Halimi, pral gen yon gwo enpak medya. Dekriminalizasyon avòtman ak kad legal pou sispann gwosès volontè (IVG) te fèt an 1975, nan epòk Simone Veil te Minis Sante nan Gouvènman Chirac anba prezidans Valéry Giscard d'Estaing.

An Frans, yon avòtman ka pratik jouk nan fen katòzyèm semèn gwosès la, sa vle di sèz semèn apre kòmansman dènye peryòd la (sez semèn amenore)[95]. Lalwa franse tou prezève yon kloz konsyans pou pèmèt pèsonèl medikal evite pratik avòtman.

Ongri[modifye | modifye kòd]

Nan Ongri, avòtman gwosès la legal jiska Modèl:12yèm, ak nenpòt ki lè pandan gwosès la si se rezilta vyòl oswa si yon doktè te bay konsantman l. An 2020, si li toujou posib pou fè yon avòtman, gouvènman konsèvatif Viktor Orbán, apre yo fin eseye siprime dwa sa a, sipòte asosyasyon anti-avòtman e li te mete nan atik 2 nan [ [Konstitisyon Ongri| konstitisyon]] ke "lavi imen yo pwoteje kont konsepsyon"[96].

Iland[modifye | modifye kòd]

Ireland, yon peyi ki depi lontan te trè konsèvatif akòz pwa legliz Katolik, te fòse nan dènye ane yo, 5 000 Ilandè pou yo ale fè yon avòtman nan UK sou pwòp depans yo, oswa kòmande grenn avòtman sou entènèt la ak pwòp risk yo. Avòtman te pini pa prizon lavi ant 1861 ak 2013, Lè sa a, 14 ane detansyon[97]. Nan , tantativ pou chanje lwa sa a echwe, paske Palman Ilandè a te rejte lwa avòtman an[98].

Nan , yon referandòm valide pa 66.4% nan vòt yo legalizasyon avòtman nan Iland[99],[100] lè yo anile 8yèm amannman nan Konstitisyon, ki efektivman entèdi tout avòtman, nan pwoteje "timoun ki poko fèt la" nan non dwa li nan lavi " egal ak manman an”. Pwojè lwa ki bay avòtman ka fèt san jistifikasyon pandan 12 premye semèn gwosès la, jiska 24 semèn nan ka yon risk grav pou sante manman an. ak Lè sa a, sèlman nan ka anomali fetis la finalman adopte pa Palman an Ilandè sou Desanm 13, 2018.

Islann[modifye | modifye kòd]

Nan Islann, avòtman gen dwa nan tout sikonstans jiska Modèl:12yèm gwosès la. Si de doktè otorize li, li otorize nenpòt ki lè pandan gwosès la[101].

Itali[modifye | modifye kòd]

Nan peyi Itali, dwa a avòtman pafwa febli pa sèten difikilte pratik nan yon nati ideolojik. Pandan ke 70% nan jinekològ ak fanmsaj refize fè avòtman, pou rezon ki gen yon nati relijye, pèsonèl oswa moral nan nivo nasyonal la, se 90% a 95% nan doktè ki opoze kloz konsyans yo nan sèten rejyon oswa vil. Avòtman aksesib sèlman nan 6% nan sant medikal nan peyi a, fòse anpil fanm vwayaje aletranje e, pou moun ki pa gen mwayen, fè avòtman an klandestin ak risk sa a genyen. features[102].

Nan Itali, lwa 22 me 1978 regle avòtman. Dapre lwa sa a, avòtman nan gwosès pa pini si kondisyon sa yo ranpli: avòtman an mande pa fanm nan, kontinyasyon nan gwosès la pral lakòz gwo danje pou sante fizik oswa mantal fanm nan, fanm nan konsilte yon doktè. epi yo te pwovoke avòtman an nan 90 jou apre gwosès[103]. Nan pratik, anpil doktè, patikilyèman nan sid peyi a, revandike kloz objeksyon konsyans lan, ki fè li trè difisil pou fanm ki vle fè yon avòtman. Kantite avòtman te desann nan 85,000 an 2017, konpare ak 230,000 nan ane 1980 yo[104].

Luxembourg[modifye | modifye kòd]

Nan Gran Duche Luxembourg, Kòd Penal la gen yon chapit sou avòtman. Atik 348 prevwa ke nenpòt moun ki lakòz oswa eseye avòte yon fanm san konsantman li gen pinisyon ak 5 a 10 ane prizon.

Atik 349 prevwa ke nenpòt moun ki fè vyolans sou yon fanm ansent epi ki lakòz avòtman nan gwosès li san yo pa gen entansyon reyalize sa a se pini ak prizon de 3 mwa a 2 zan ak yon amand de 251 euro 3 000 euro. Si vyolans lan te komèt ak premeditasyon oswa si koupab la te konnen gwosès fanm nan, delenkan an gen pinisyon ak 6 mwa a 3 ane prizon ak yon amand de 500 a 5 000 euro . Atik 350 di ke nenpòt moun ki lakòz oswa eseye avòte yon fanm ansent oswa swadizan ansent ak konsantman nan dènye a gen pinisyon ak prizon de 2 zan a 5 ane ak yon amann nan 251 euro a 25 000 euro. Atik 351 prevwa ke yon fanm ki fè yon avòtman volontèman pral pini ak yon amann de 251 euro jiska 2 000 euro. Sepandan, pa gen okenn ofans si li aji anba enfliyans nan yon sitiyasyon detrès patikilye.

Atik 352 prevwa ke nenpòt moun ki lakòz yon fanm ansent sibi yon avòtman ki lakòz lanmò li pini ak 5 a 10 ane nan prizon si fanm nan te konsanti pou avòtman an ak 10 a 15 ane si fanm nan pa te konsanti. Atik 353 di ke avòtman pa pini si li fèt nan premye 12 semèn yo e ke:

 • gwosès oswa kondisyon lavi ki ka lakòz akouchman an riske mete an danje sante fizik oswa sikolojik manman an.
 • gen yon risk siyifikatif ke timoun nan ap soufri nan malformation fizik oswa siyifikatif chanjman sikolojik
 • gwosès ka konsidere kòm konsekans vyòl
epi depi ke fanm ansent lan te konsilte yon jinekològ oswa obstetrisyen ki dwe enfòme li sou risk medikal ki enplike nan pwosedi a.
epi depi doktè sa a dakò alekri (sòf si lavi fanm nan an danje, si li se yon minè, oswa si li pa kapab eksprime volonte li)
epi depi ke fanm nan te domisilye pou yon minimòm de 3 mwa nan Luxembourg (sòf si fanm nan an danje iminan nan lanmò)
epi depi yon semèn pase depi reyinyon doktè a (sòf si fanm nan an danje iminan pou lanmò)
epi depi ke operasyon an fèt pa yon doktè ki otorize pou pratike nan Liksanbou (sòf si lavi fanm nan an danje iminan nan lanmò)
epi depi avòtman gwosès la fèt nan yon etablisman Minis Sante Piblik la apwouve (sòf si lavi fanm nan an danje)

Avòtman pa pini tou si li fèt apre douzyèm lansemenn gwosès la bay nan ka sa a ke 2 doktè sètifye alekri ke gen yon menas grav anpil pou sante manman an oswa pitit la[105].

Malta[modifye | modifye kòd]

Nan Malta, avòtman ilegal[106].

Monako[modifye | modifye kòd]

Nan Monaco, kote katolik se relijyon leta, avòtman te entèdi jiska 2009. Nan dat sa a, kounye a yon lwa pèmèt avòtman nan ka vyòl, risk pou sante manman an oswa afeksyon oswa malformation timoun nan. Bernard Barsi, Achevèk nan Monako, te kritike li selèman[107].

Netherlands[modifye | modifye kòd]

Nan The Netherlands, avòtman gen dwa sou demann epi yo dwe fè pa yon doktè nan yon lopital oswa klinik espesyalize. Pa gen limit dapre lalwa men konsansis la fikse li nan 22 semèn. Anplis de sa, yo dwe respekte yon peryòd sis jou apre konsiltasyon ak doktè a anvan entèvansyon an[108] .

Polòy[modifye | modifye kòd]

Nan Polòy, avòtman otorize epi gratis pandan peryòd kominis la[109]. Apati 1993, li pa otorize ankò si lavi oswa sante fanm ansent lan an danje, si gwosès la se rezilta yon zak kriminèl oswa si fetis la malfòme[110]. Sepandan, nan , palman polonè te etidye pi sere lwa sa a pou sèlman otorize avòtman si lavi fanm ansent lan an danje[111] apre yon petisyon "Sispann avòtman" ki te kolekte plis pase 500,000 siyati. Nan , Tribinal Konstitisyonèl Polonè anile kloz ki gen rapò ak malformasyon fetis la ki nan dispozisyon 1993 la. De sèlman ka kote Avòtman an rete legal, donk gen danje pou manman an ak kadejak. Paragraf ki konsène malfòmasyon yo reprezante 98% nan avòtman an 2019 nan Polòy, revokasyon li yo prèske nan yon entèdiksyon total sou avòtman, de paraz ki rete yo te reprezante nan 2019 sèlman 26 ka avòtman nan peyi a nan 39 milyon moun[112].

Pòtigal[modifye | modifye kòd]

Avòtman te legalize nan Pòtigal an 2007, men li vin peye apati 2015.

Nan Pòtigal, avòtman nan yon gwosès pèmèt jiska dizyèm semèn nan. Li otorize tou jiska douzyèm semèn nan pou rezon medikal oswa sikolojik oswa si gwosès la soti nan kadejak oswa si gwosès la rezilta nan relasyon seksyèl ensès. Ti fi ki poko gen 16 an bezwen konsantman reprezantan legal yo. Apre yon premye vizit nan yon doktè ki oblije bay fanm nan konsèy ak enfòmasyon, yon peryòd refleksyon nan 3 jou obligatwa anvan avòtman an. Lopital piblik yo oblije fè yon avòtman si yon fanm oswa yon adolesan mande youn[113].

Wayòm Ini[modifye | modifye kòd]

Nan Wayòm Ini a, avòtman nan gwosès yon fanm te legalize pa lwa avòtman an 1967. Sispansyon nan yon gwosès pa t pini si te fèt nan premye 28 ane gwosès yo epi si de doktè te bay atte. Estasyon ke sante fizik oswa mantal fanm nan te an danje oswa ke tès medikal yo te bay prèv ke timoun nan ta fèt ak malformasyon fizik oswa mantal. An 1990, Lwa Fertilizasyon Imen ak Anbrioloji te redwi peryòd sa a a 24 semèn nan menm kondisyon yo. Family Law Reform 1969 la tou prevwa ke apati laj 16 an, yon tifi ka avòte gwosès li san konsantman paran li; pandan ke anvan laj sa a, konsantman obligatwa.

Repiblik Tchekoslovaki[modifye | modifye kòd]

Nan Repiblik Tchèk, avòtman gen dwa jiska 12yèm semèn gwosès kèlkeswa rezon an. Li ka pratike pi lwen pase peryòd sa a nan evènman an nan vyòl oswa sou endikasyon medikal[101]

Larisi[modifye | modifye kòd]

Inyon Sovyetik se youn nan premye eta modèn ki te rekonèt legalman dwa pou avòtman (an 1920) - pou yon peryòd limite, sepandan, Stalin te aboli dwa sa a nan mwa jen 1936 soti nan revolisyon[114]. Entèdiksyon an te leve an 1955, e kounye a lalwa pèmèt avòtman epi bidjè leta a kouvri:

 • sou demann fanm nan, jiska 12yèm semèn gwosès la;
 • jiska 22yèm semèn gwosès la nan ka vyòl;
 • pou tout dire gwosès la sou endikasyon medikal[115].

Slovaki[modifye | modifye kòd]

Nan Slovaki, avòtman legal jiskaske 12yèm semèn gwosès la oswa jiska 14yèm semèn nan absans règ. Entwodwi pandan peryòd kominis la, dwa a avòtman regilyèman mete an kesyon. An 2020, yon lwa Palman an te adopte bay an patikilye ogmante peryòd refleksyon obligatwa a soti nan 48 a 96 èdtan epi mande de sètifika medikal nan men de doktè diferan, olye pou yo sèlman youn, gen aksè a yon avòtman terapetik nan ka yon pwoblèm sante fetis la[116].

Sloveni[modifye | modifye kòd]

Nan Sloveni, avòtman legal jiska 10yèm semèn oswa nenpòt ki lè pandan gwosès pou rezon medikal[101].

Syèd[modifye | modifye kòd]

Nan Syèd, avòtman nan gwosès la legal nan tout sikonstans jiska dizwityèm semèn nan. Li toujou legal apre a nenpòt ki lè pandan gwosès la si rezon espesifik rekonèt pa yon komisyon sosyal jistifye li[101].

Swis[modifye | modifye kòd]

Swis te pami premye peyi ki te otorize pou sispann gwosès si lavi a oswa sante manman an te an danje[117], ak antre an fòs an 1942 nan kòd penal, ki te apwouve pa vòt popilè an 1938 (endikasyon medikal la te, sepandan, deja rekonèt nan kanton Vaud depi 1844, nan Tessin depi 1873. , nan Genèv depi 1874 ak nan Neuchâtel depi 1891)[118]. Apre yo te fin entèprete tèm "sante" a entèprete nan sans sante fizik, lajistis te elaji entèpretasyon li nan sante sikolojik pandan ane 1970 yo e pratik la te liberalize piti piti[117].

Yon Inisyativ Popilè te lanse nan mwa jen 1971 pou dekriminalize avòtman[119]. Apre Asanble Federal la te rekomande rejte li an 1975, yo te retire li an favè yon lòt inisyativ ki te lanse menm ane a e ki te rele "Solisyon reta avòtman"[120]. Soumèt nan vòt la nan , inisyativ la te rejte pa 51.7% nan vòt yo ak 13 kanton ak 4 mwatye-kanton. An 1979, sèk konsèvatè yo te lanse tou yon inisyativ, ki rele “Pou dwa a lavi”[121], ki te rejte an 1985 pa 69% nan vòt yo ak 16 kanton ak 3 demi-kanton[118]. An 1993, konseye nasyonal la sosyalis Barbara Haering te depoze yon inisyativ palmantè ki vize pou legalize solisyon katòz semèn delè[122],[123]. Chanm Federal yo te finalman adopte yon pwojè an 2001, men yo te redwi dat limit la a douz semèn. Soumèt a vòt pèp la apre yon referandòm te lanse pa sèk anti-avòtman ak Pati Demokratik Kretyen, pwojè a te aksepte nan mwa jen 2002 pa 72.2% nan vòt yo e li te antre nan fòs nan mwa Oktòb nan menm ane a[118]. Li pèmèt yo sispann gwosès volontè nan 12 premye semèn yo nan amenore sou demann lan nan fanm ansent, ak pou rezon siko-medikal apre 12 semèn. Nan dènye ka a, endikasyon an dwe sètifye pa yon doktè ki ka menm jan ak youn nan fè pwosedi a[117],[124].

Yon inisyativ pa SVP te lanse an 2014 pou eskli avòtman nan benefis asirans obligatwa. Apre inisyativ sa a, komite ALG (Free and Free Abortion) te refòme an 2013 pou òganize yon kanpay kont inisyativ sa a. 9 fevriye 2014, 69.8% votè yo te rejte inisyativ la[125],[126].

Ikrèn[modifye | modifye kòd]

Nan Ikrèn, avòtman legal sou demann senp anvan 12 semèn[127].

Vatikan[modifye | modifye kòd]

Nan Vatikan an, avòtman ilegal kèlkeswa sikonstans yo ak pinisyon pa kat ane nan prizon.

Oceania[modifye | modifye kòd]

Nouvèl Zeland[modifye | modifye kòd]

Nan mwa mas 2020, pandan Jacinda Ardern te Premye Minis, palman Nouvèl Zeland lan te pase legalizasyon avòtman pandan 20 premye semèn gwosès yo. Anvan tèks sa a, avòtman nan Nouvèl Zeland teyorikman ta ka pini pa ane nan prizon, ak yon eksepsyon nan ka ta gen danje pou sante manman an[128].

Nòt ak referans[modifye | modifye kòd]

Nòt final[modifye | modifye kòd]

Jeneral[modifye | modifye kòd]

 1. Twa jijman yo te bay sou 6 fevriye 2008 pa premye chanm sivil Lakou Kasasyon: Order 111.http://www.cassation.html fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/premiere_chambre_civile_568/arrets_569/br_arret_11164.html Lòd 11164], /br_arret_11163.html Lòd 11165.
 2. “Mwen p ap bay okenn fanm yon pèsè avòtman. » (Sèman Hippocrates, Tradui pa Émile Littré - 1819-1861., li sou entènèt )
 3. Gade: UN 2001.
 4. Gade: UN 2011.
 5. Gade: Boland and Katzive 2008 .
 6. Gade: WAL.
 7. Gade: IVG.com.
 8. Devreux Anne-Marie. "Soti nan dekourajman nan nòmalizasyon. Wòl konseye nan entèvyou anvan avòtman an. » Nan: Revue française de sociologie. 1982, 23-3. Liberalizasyon avòtman. Etid rasanble e prezante pa Paul Ladrière. p. 455-471, doi: 10.2307/3320989, url: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc_0035-2969_1982_num_23_3_3594, Aksè 2 fevriye 13,
 9. 9,0 et 9,1 {{Harvsp|texte=ONU 2001|id=ONU 2001|p=97 -102} }
 10. 10,0 et 10,1 , « Nouvo konbatan yo », Jeune Afrique, .
 11. -will-autorize-aborting-in-case-of-rape-and-malformation-15-05-2015-4774429.php Mawòk pral otorize avòtman nan ka vyòl ak malformation
 12. Aïcha Ech-Chenna, the youn ki pèmèt avòtman nan Maròk
 13. « Fanm Maròk yo toujou ap tann refòm avòtman Mohammed VI te vle a », Mond lan,‎
 14. Ghalia Kadiri, « Lè ou te yon manman selibatè nan Maròk, yon apwè move moman », .
 15. « Kòd Penal Kongolè », .
 16. « Dekriminalizasyon avòtman an DRC: pwogrè enpòtan », .
 17. « Protokòl Maputo a finalman pibliye nan Jounal Ofisyèl la: ki konsekans? », sur Pa gen anyen san fanm, .
 18. UN 2001, p. 137-141
 19. « Ajantin: depite yo vote pou legalize avòtman », sur Le Monde.fr.
 20. « CFK konfime ke li pral prèske legalize el. aborto », Telesur,‎
 21. . Yon fanm ki fè yon avòtman ilegal ka kondane jiska 3 zan nan prizon, menm jan ak moun ki ede l ', enkli pwofesyonèl sante. « Brezil ranforsi règleman li sou avòtman nan ka vyòl », Le Monde,‎ .
 22. Tribinal Siprèm Kanada, R. vs. Morgentaler, 28 janvye 1988, Li sou entènèt sou sit entènèt ofisyèl la nan Tribinal la
 23. Atik 163 la. kriminèl kòd
 24. # h-85 Seksyon 287 Kòd Kriminèl
 25. 46/page-146.html#docCont Seksyon 288 kòd kriminèl
 26. Julie Daigle, « Avòtman nan Kanada: Boltanskian lecture de A. deba polarize », {{Atik}} : paramètre « périodique » manquant,‎ , p. 144périodique
 27. 27,0 27,1 et 27,2 Swiss Union pou dekriminalize avòtman, « Kanada - sèl peyi ki pa gen yon lwa sou avòtman ».
 28. 28,0 et 28,1 Therapeutic Abortion Survey (fr).pdf Istwa Sondaj Avòtman an
 29. Jijman Kou Siprèm Kanada
 30. « Tremblay v Daigle: retounen nan ABC feminis la », Rechèch feminis, vol. 3,‎ , p. 111
 31. Enstiti Kanadyen pou enfòmasyon sou sante, « Avòtman pwovoke yo te rapòte nan Kanada an 2015 », CIHI,‎
 32. « Reyalite ak chif sou avòtman nan Kanada », sur University of Ottawa - Sante, moun ak medikaman, .
 33. Canadian Institute for Health Information, « Avòtman pwovoke yo rapòte nan Kanada an 2015 », CIHI,‎
 34. « International Opinion - Jwenn enfòme pou patisipe. », sur Opinion Internationale.
 35. Chili mete fen nan entèdiksyon strik sou avòtman Le Monde, 17 mas 2016
 36. (espanyòl) es-proyecto-de-aborto-en-el-senado-1964050 Las etapas y-dificultades que deberá enfrentar el proyecto de aborto en el Senado [“ Etap ak difikilte ke pwojè sou avòtman nan Sena a pral gen pou fè fas”] , sou 24horas.cl, 18 mas 2016.
 37. el-aborto/ El Senado de Chile permite a los ciudadanos votar y modificar el proyecto que despenaliza el aborto [“Sena chilyen an pèmèt sitwayen yo vote epi modifye pwojè ki dekriminalize avòtman”], sou actuall.com, 7 avril 2016.
 38. (es + es) « En vote dividida Tribunal Constitucional declara admissible requerimiento de Chile Vamos por aborto en tres causales », Publimetro Chile,‎
 39. « Chili pasyèlman dekriminalize avòtman », sur Madame Figaro, 22 -08-2017.
 40. 40,0 et 40,1 « Chili: Presentan proyecto de aborto libre ante el Congress », TeleSUR,‎
 41. « Nan Chili, Deputy yo prezante yon pwojè pou legalize avòtman », Le Monde.fr,‎
 42. , « Kolonbi dekriminalize avòtman jiska vennkat semèn » (ISSN 1950-6244).
 43. « Kolonbi dekriminalize avòtman jiska vennkat semèn gwosès », .
 44. « Colombie: chèf leta kont total la dekriminalizasyon avòtman », .
 45. https://www.mediapart.fr/journal/international/220222/la-colombie-depenalise-l-abortion
 46. « An Irigwe, Palman an vote pou dekriminalize avòtman an 2012 », Le Monde .fr,‎ 2012-10- 17 (ISSN 1950-6244)
 47. « Etazini: Premye mezi Donald Trump kont avòtman », RFI,‎
 48. « Etazini: avòtman tounen yon krim ankò nan Alabama, menm nan ka vyòl », sur RTBF Info, 2019-05- 15.
 49. « Avòtman: Louisiana nan vire abòde avòtman », sur Le Point, 2019-05- 30.
 50. « 200 ofisyèl eli Ameriken yo mande Tribinal Siprèm lan rekonsidere dwa avòtman », sur Slate.fr, .
 51. David Thomson, « Etazini: Idaho adopte yon lwa kont avòtman. menm jan ak Texas », .
 52. « Ozetazini, avòtman pa yon dwa federal ankò », The Monde.fr,‎ 2022 -06-25
 53. Angeline Montoya, « Onduras grav. an wòch entèdiksyon total sou avòtman ak maryaj omoseksyèl », Le Monde,‎ .
 54. Le Monde ak AFP, « Meksik: Kou Siprèm nan dekriminalize avòtman ».
 55. Frédéric Saliba, « Lakou Siprèm lan ouvri wout pou dekriminalizasyon avòtman nan Meksik », .
 56. « Meksik oswa lanfè fanm yo », .
 57. (en) « Konstitisyon Repiblik El Salvador », sur constitutionnet.org, .
 58. 58,0 et 58,1 (en) « Lwa anti-avòtman El Salvador: ' yon atak agresif, pinitif sou fanm' », sur ft.com, .
 59. « Salvador: byento 50 ane nan prizon pou yon avòtman? », sur parismatch.com, .
 60. « Salvador: 30 ane nan prizon pou yon adolesan vyole ki pèdi ti bebe l la », L'Orient-Le Jour,‎
 61. https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20211021-salvador-le-congr%C3%A8s -rejects-any -chanje-a-avòtman-lwa
 62. « An Salvador, fanm ap viv nan yon "vulnerabilite total" », Le Monde.fr,‎ 2021-07 -19
 63. Viv maten, 18 mas 2010
 64. « Tribinal Konstitisyonèl Kore di Sid anile lwa ki kriminalize avòtman », sur Ouest-France.fr, .
 65. (angle) en [http:// www.unfpa.org/gender/case_studies.htm Etid sou peyi Zend, Lachin, Vyetnam ak Nepal], Fon Nasyonzini pou Popilasyon (UNFPA)
 66. Atik sou defisi a nan fanm akòz A9vision-there-is-missing-163-million-women- in-asia.html avòtman selektif nan pwovens Lazi
 67. Yon Lachin san fanm?, Isabelle Attané, Perrin, Paris 2002
 68. Lè fanm yo disparèt; Eliminasyon tifi nan peyi Zend ak Azi, Bénédicte Manier La Découverte pocket, Paris, 2008
 69. Gen 100 milyon fanm ki disparèt nan pwovens Lazi ((angle) en Plis pase 100 milyon fanm Are Missing), Amartya Sen, New York revize Liv, 1990
 70. Bruno Philip, « Feminis Thai mande libète pou yo avòte », Le Monde,‎ .
 71. Tibebe ki twò bonè ki poko gen 24 semèn yo pa konsidere kòm vitab epi yo rete san swen. Aktyèl "dosye" pou viabilité san apre-efè se 22 semèn.
 72. Rapò estaj Orianne Merger [PDF], nan Laboratwa Etik Medikal, Lwa Sante ak Sante Piblik.
 73. ECHR, jijman A.B.C. vs. Iland nan 16 desanm 2010, Req. n° 25579/05., § 222.
 74. ECHR, Silva Monteiro Martins Ribeiro v. Pòtigal, n°16471/02, Desanm, 26 oktòb 2004.
 75. CEDH, Jean-Jacques Amy v. Bèljik, n° 11684/85, 5 oktòb 1988.
 76. CEDH, Jerzy Tokarczyk v. Polòy, n°51792/99, Desanm, 31 janvye 2002.
 77. CEDH, ' 'A. B. C. kont Iland, § 214; P. ak S. v. Polòy, n°57375/08, 30 oktòb 2012, § 96.
 78. Christina Ottomeyer-Hervieu, “Avòtman nan West Germany” , Kaye CEDREF yo, N°4-5, ane 1995 (mete sou entènèt 3 oktòb 2009, konsilte 9 jen 2011).
 79. « I.V.G. an Ewòp: Almay ». Archived from the original on 2012-10-19. Retrieved 2024-02-02. 
 80. Avòtman an Almay sou lignestanous.com, konsilte sou 9 avril 2016
 81. , « Jeyografik peyi Ewòp ki otorize oswa pa avòtman », lemonde.fr, .
 82. Dwa pou avòtman: Andor, youn nan dènye eta an Ewòp ki te entèdi avòtman, Dispatch Agence France-Presse, Sylvain Duchampt te site, France 3 , 27 jen 2022
 83. menm sous
 84. (ca) « Stop Violències reivindica el derecho a l'abortament in a inaguració d'una escultura sobre the Right Humans | Andorra Difusió », sur andorradifusio.ad.
 85. Willy Peers, yon imanis nan medsin, edisyon du Cerisier, Mons, 2001. pdf sou entènèt
 86. http://www.senate.be/doc/const_fr.html
 87. html, Le soir, 6 avril 1990
 88. Kisa lalwa di sou sitwèb GACEHPA dènye aksè nan dat 11 jen 2007.
 89. Erè nan sitasyon : Baliz <ref> pa valab ; nou pa bay tèks pou ref yo ki rele All of Europe: Comparison: the right to avortion
 90. /03/30/97001-20180330FILWWW00298-chypre-assoplit-sa-legislation-sur-l-abortion.php Chip detann lejislasyon li sou avòtman
 91. « Kopi achiv ». Archived from the original on 2012-10-19. Retrieved 2024-02-02. 
 92. « Espay: twa Femen envite tèt yo nan Asanble a pou defann dwa avòtman »,
 93. « finlands parliament approves reform nan lwa strik avòtman
 94. http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/sante- publique/presentation/comparatif-le-droit-a-l-abortion.html
 95. « Sispansyon volontè nan gwosès (avòtman) », sur service-public.fr.
 96. « Nan Ongri, nou aprann ke "ti gason ak tifi pa gen menm kapasite entelektyèl yo " », sur nouvelobs.com, .
 97. « Iland kategorikman kraze ak syèk entèdiksyon avòtman avòtman », Le Monde,‎ .
 98. « Palman Ilandè a rejte avòtman bill », Le Point,‎ .
 99. « Ireland: an modelly referendum », lemonde.fr, .
 100. « Referandòm: Iland kanpe ini pou avòtman », Libération.fr,‎ 27 me, 2018.
 101. 101,0 101,1 101,2 et 101,3 (de) « Europe - Abtreibung - Avòtman - Avòtman - Schwangerschaftsabbruch - Sispansyon nan gwosès - Interruzione di gravidanza », sur Abtreibung - Avòtman - Avòtman - Schwangerschaftsabbruch - Mete fen nan gwosès - Interruzione di gravidanza.
 102. Oudy Bloch, « Aksè a avòtman ap bese, pafwa nan pwen trajedi », .
 103. « Kopi achiv ». Archived from the original on 2012-10-19. Retrieved 2024-02-02. 
 104. Jérôme Gautheret, An Itali, avòtman legal, men 70% doktè refize aplike. li nan Le Monde 24 me 2018 p. 3
 105. http://www.legilux.public.lu/leg/coordinatetexts/codes/ index.html#penal_code
 106. « Malta kounye a se sèlman peyi Inyon Ewopeyen ki pa gen lwa avòtman ki sove lavi - The Malta Independent », sur com.mt.
 107. « Reyaksyon Mgr Barsi ». Archived from the original on 2009-04-08. Retrieved 2024-02-02. 
 108. https://www.loc.gov/law/help/abortion-legislation/europe.php#_ftn135
 109. Audrey Lebel, « Avòtman, obscurantism Polonè », Le Monde Diplomatique,‎
 110. « Poloy: A inisyativ sitwayen yo pou yon entèdiksyon total sou avòtman · Global Voices an franse », sur Global Voices an franse, .
 111. Le Parisien, « Avòtman nan Polòy: palman an konsidere entèdiksyon total », Le Parisien,‎ .
 112. « Nan Polòy, Tribinal Konstitisyonèl la anfavè yon lòt pi sere nan dwa avòtman », 2020-10 -22.
 113. (de) « Pòtigal ».
 114. Maurice Brinton, "The Russian Experience"
 115. (ru) « Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в=120" », sur Российская газета.
 116. « Slovaki divize sou yon nouvo lwa ki limite itilizasyon avòtman », Le Monde,‎ .
 117. 117,0 117,1 et 117,2 http://www.abtreibung-abortion.info/fr/suisse /suisse. .htm
 118. 118,0 118,1 et 118,2 Ursula Gaillard, "Avòtman" nan Diksyonè Istorik Swis sou entènèt, vèsyon 13 oktòb 2011.
 119. « Inisyativ Popilè Federal 'konsènan dekriminalizasyon avòtman » .
 120. « Inisyativ popilè federal 'Solisyon limit tan pou avòtman' ».
 121. « An Swis, tantativ dwa relijye yo kont avòtman pa gen okenn chans », , p. 21
 122. « Inisyativ palmantè n[[:Modèl:O]] 93.434. "Entèripsyon nan gwosès. Revizyon nan Kòd Penal la" », 29.4 .1993.
 123. Modifikasyon kòd penal Swis (terminasyon gwosès)
 124. « Vòte san apèl kont inisyativ ranbousman avòtman », rts.ch,‎ 9 fevriye, 2014
 125. « Vòt popilè nan 02.09.2014 », sur admin.ch.
 126. https://www.loc.gov/law/help/abortion-legislation/europe.php
 127. « Palman an nan New Zeland legalize avòtman », sur RTBF, .

Tèks[modifye | modifye kòd]

 1. 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Atik 2 nan (en) Lwa 1996 pou Chwa sou Sispansyon Gwosès, 1996 ((ht) « 2. Sikonstans ak kondisyon yo ka mete fen nan gwosès (Lwa sou Terminasyon »)
  (en) 1) Yon gwosès ka sispann-
  a) sou demann yon fanm pandan premye 12 semèn peryòd gwosès la;
  b) depi 13yèm jiska 20yèm semèn peryòd gwosès la, si yon doktè, apre konsiltasyon ak fanm ansent lan, panse ke-
  i) gwosès la kontinye ta reprezante yon risk pou blese nan sante fizik oswa mantal fanm nan; lò
  ii) gen yon gwo risk pou fetis la ta soufri nan yon anòmal fizik oswa mantal grav; lò
  iii) gwosès la te soti nan vyòl oswa ensès; lò
  iv) gwosès la kontinye ta afekte sikonstans sosyal oswa ekonomik fanm nan; lò
  c) apre 20yèm semèn nan peryòd gwosès la si yon doktè, apre konsiltasyon ak yon lòt doktè oswa yon fanmsaj ki anrejistre.
  nan opinyon ke gwosès la kontinye-
  i) ta mete lavi fanm nan an danje;
  ii) ta lakòz yon malformation grav nan fetis la; lò
  iii) ta reprezante yon risk pou fetis la blese. »
 2. Atik 2 nan (en) Lwa 1996 pou Chwa sou Sispansyon Gwosès la ​​((en) « 1. Definisyon »)
  (en) "tès yon gwosès": vle di separasyon ak ekspilsyon, pa mwayen medikal oswa chirijikal, nan matris la nan yon fanm ansent;.
 3. Atik 214 nan kòd penal Tunisian (« Omisid entansyonèl »)
  “Nenpòt moun, pa manje, bwè, medikaman oswa pa nenpòt lòt mwayen, pwokire oswa eseye pwovoke avòtman nan yon fanm ansent oswa swadizan ansent, kit li te dakò oswa non, yo pral pini ak prizon senk ane ak yon amann. dimil dina oswa youn nan de penalite sa yo sèlman.
  Yon fanm ki fè yon avòtman oswa ki eseye jwenn li, oswa ki dakò sèvi ak mwayen yo endike oswa administre pou objektif sa a.
  Yo otorize yon fen gwosès atifisyèl lè li fèt nan twa premye mwa yo nan yon lopital oswa yon etablisman sante oswa nan yon klinik otorize, pa yon doktè ki legalman pratike pwofesyon li.
  Apre twa mwa, yo ka fini gwosès la tou, lè sante manman an oswa balans sikolojik li riske konpwomèt pa kontinyasyon gwosès la oswa lè timoun ki poko fèt la riske soufri nan yon maladi grav oswa enfimite. Nan ka sa a, li dwe fèt nan yon etablisman apwouve pou objektif sa a.
  entèripsyon ki endike nan paragraf anvan an dwe fèt sou prezantasyon yon rapò nan men doktè ki prezan an bay doktè ki responsab pou fè entèripsyon sa a. »

Bibliyografi ak vebografi itilize[modifye | modifye kòd]

 • (nan) Politik Avòtman: Yon Revizyon Global,
  Konplete etid ak istwa
 • (nan) Politik Mondyal Avòtman 2011, (ISBN 9789211514803)
  Mizajou etid anvan an (jis yon tablo
 • (nan) « Devlopman nan lwa sou avòtman pwovoke: 1998–2007 », International Family Planning Perspectives,‎ , p. 110–120 (DOI 10.1363/3411008)
 • (nan) , « Lwa avòtman nan mond lan »

Gade tou[modifye | modifye kòd]

Sou lòt pwojè yo :

Atik ki gen rapò[modifye | modifye kòd]

Lyen ekstèn[modifye | modifye kòd]