Ansyen Testaman

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Ansyen Testaman (opoze a Nouvo Testaman) se premyè pati nan Bib kretyen an. Nan Ansyen Testaman (oubyen Ansyen Kontra), youn trouve plizyè sijè de gran enpòtans pou jwif (de relijyon jidayis) kòm kretyen (de Krisyanis). Li eksplike istwa Letènèl avèk moun kòmanse a kreyasyon. Kèk nan enpòtan tèm twouve nan Ansyen Kontra konsiste pa chwa moun pou dezobeyi Bondye, jijman Bondye akòz de vyolasyon moun, Lòd La, plan Bondye pou retabli moun nan yon pozisyon de lagras (i.e. esperans Mesi a).

Nou ka divize Ansyen Kontra nan sèt (7) pati : Liv Moyiz yo (i.e. Lòd La), Liv Jij yo, Tranzisyon Izrayèl, Liv Wa yo avèk Iztwa Wa yo, Liv Egzil yo, Liv Powetik yo, Liv Pwofèt Majè yo, e Liv Pwofèt Minè yo.

Kwayan (katolik ak pwòtestan), avèk jwif sèvi avèk liv nan Ansyen Testaman yo, men yo pa egzakteman menm bagay pou chak gwoup. Bib katolik la enkli kèk liv ki pa twouve nan Bib jwif e pwòtestan an. Jwif avèk pwòtestan itilize menm liv men yo divize diferaman.

Liv nan Ansyen Testaman Pwòtestan[modifye | modifye kòd]

Liv Moyiz yo (Lòd la)[modifye | modifye kòd]

 • Jenèz (liv Kòmansman an)
 • Egzòd (liv Delivrans lan)
 • Levitik (liv Prensip lavi nan Bondye)
 • Nonm (liv Resansman an)
 • Detewonòm (Dezyèm liv Lalwa a)

Liv Jij yo[modifye | modifye kòd]

 • Liv Jozye a
 • Jij (Liv Chèf yo)
 • Liv Rit la

Tranzisyon Izrayèl[modifye | modifye kòd]

Gade tou paj Tranzisyon Izrayèl

Liv Wa yo, Avèk Istwa Wa yo[modifye | modifye kòd]

 • Premye liv Wa yo
 • Dezyèm liv Wa yo
 • Premye liv Kwonik la
 • Dezyèm liv Kwonik la

Liv Egzil yo[modifye | modifye kòd]

 • Liv Esdras la
 • Liv Neyemi an
 • Liv Estè a

Liv Powetik yo[modifye | modifye kòd]

 • Liv Jòb la
 • Liv Sòm yo
 • Liv Pwovèb yo
 • Eklezyas (Liv Filozòf la)
 • Kantik de Kantik (Pi bèl Chante a)

Liv Pwofèt Majè yo[modifye | modifye kòd]

 • Liv Ezayi a
 • Liv Jeremi an
 • Lamantasyon (Chante pou plenn Sò lavil Jerizalèm)
 • Liv Ezekyèl la
 • Liv Danyèl la

Liv Pwofèt Minè yo[modifye | modifye kòd]