Mesi

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Mesi-a nan jidayis, se moun Bondye gen pou l voye pou delivre ak/oubyen libere Izrayèl. Pou kretyen yo, tout profesi mesiyanik yo akonpli nan lavi Jezikris. Pou yon kretyen, Mesi jwif yo ap ret tann lan, se menm Jezi yo kwè ki gen pou retounen sou latè pou li etabli yon wayòm pou mil an.