Kretyen

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Kretyen se yon moun ki kwe ke Jezikris se sovè mond la e ki kwe nan Sent Bib la.

Kretyèn se feminen de kretyen.

Doktrin[modifye | modifye kòd]

Kretyen an deside pou li viv lavi li nan yon sans ki konfòm avèk prensip Jezikris etabli diran sejou li sou latè. Prensipalman, « Trete lòt moun kòm ou-menm ta renmen lòt moun trete w ». Yon kretyen aksepte ke Jezi se reyèlman mesi esperans jwif yo (i.e. Kris). Moun sa kwè ke konfyans li mete nan Jezi kòm Pitit Bondye (yon deklarasyon Jezi fè konsène tèt li) ba li rezon pou li viv avèk espwa nan vi prezan. Pi enpòtan toujou, moun nan konfese ke aprè lanmò, li prale nan paradi, kote Jezi deja prepare yon plas pou li. Ki vin jistifye li devan Bondye, ki fè fidèl sa merite ale nan syèl aprè lanmò. Moun sa dakò avèk totalite doktrin kretyen an, souliyen nan Nouvo Testaman, pa Jezi, apòt li yo kòm Jan ak Pòl, ak lòt disip apòt li yo tankou Timote.

Orijin[modifye | modifye kòd]

Nan Bib la, mo kretyen an parèt premyeman nan liv Travay apòt yo. Kote ki ekri: « Aprè sa, Banabas alé lavil Tas, al chèche Pòl. Lè l jwenn li, li mennen l lavil Antiyòch. Yo pase yon ane ansanm ap fè reyinyon avèk legliz laba, anseye moun sa yo ». Se nan menm chapit sa, nan liv Travay, nou trouve ekri : « Se nan lavil Antiyòch yo te rele disip yo kretyen pou premye fwa » (Travay 11:25-26).

Referans[modifye | modifye kòd]

Lyen deyò[modifye | modifye kòd]