Aller au contenu

Jezi

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Jezi (Isa, arab: عيسى ʿIsa; ebre: ישוע) se te konsidere kòm yon mesaje Bondye ak Masih a (Mesi) ki moun ki te voye yo gide timoun yo nan pèp Izrayèl la (Bani Israil) avèk yon ekriti nouvo, Injil la oswa levanjil yo. se kwayans nan Jezi (ak tout lòt kote nan kèk mesaje bò Bondye) ki nesesè ak yon egzijans pou yo te yon mizilman. Koran la mansyone Jezi yon lè nan non ven-senk fwa, pandan ke li sèlman mansyone Muhammad pa non kat fwa [2] [3] Li di ke Jezi te fèt kay Mari (arab: Maryam). Kòm rezilta a nan KONSEPSYON virjinite, yon evènman mirak Ki te fèt pa dekrè bon Dye a (arab: Allah). Ede yo nan ministè li a moun yo jwif, Jezi te bay kapasite a fè mirak (tankou t'ap geri avèg la, yo pote moun ki te mouri tounen nan lavi, elatriye.), tout pa pèmisyon Bon Dye a olye de nan pwòp pouvwa li. Dapre Pou Opinion nan Popilè ak tradisyon mizilman, J ezi pa te kloure sou kwa, men olye, mwen te leve soti vivan pa Bondye jouk nan syèl la. Sa a se "ogmante" konprann li vle di nan kòporèl Asansyon. Menm jan ak tout pwofèt yo Jezi se konsidere kòm yo te yon mizilman (sètadi, yon moun ki soumèt ba volonte Bondye), kòm disip li te anonse yo ke ou dwe adopte "dwat chemen an" kòm te bay lòd pa Bondye. Islam rejte kretyen trinitèr wè Jezi la te Bondye senkan Sa oswa pitit gason Bondye a, ke mwen te janm kloure sou kwa oswa resisite, oswa Sa mwen janm atoned pou peche yo a limanite. Koran la di Jezi li menm pa janm reklame ke nenpòt nan bagay sa yo, epi li ankò endike ke Jezikri ap refize gen janm REKLAME divinite nan Jijman an Siyati, ak Bondye va pran defans li. [6] koran la mete aksan sou sa Jezi te yon moun mòtèl ke yo te ki , tankou tout lòt pwofèt yo, yo te divin CHWAZI a gaye mesaj Bondye a. Tèks Islamik anpeche asosyasyon an nan patnè ak Bondye (eskive), mete aksan sou yon nosyon trè strik sou monoteism (tawhid).

Tit anpil yo bay Jezi menm nan koran la ak nan literati, Pifò nan komen ke yo te al-Masih ("Mesi" a). La Jezi se tou, nan fwa, yo rele "Bouche nan liv pwofèt yo moun pèp Izrayèl", paske, nan kwayans jeneral mizilman, Jezi te pwofèt la dènye ki te voye pa Bondye yo gide timoun yo ki nan pèp Izrayèl la. Jezi se te wè nan Islam kòm yon précurseur a Muhammad, ak Mizilman yo ki te kwè ki te te predi nan ap vini Sen an. [5] [7]

Kont lan koranik nan Jezi kòmanse ak yon ¶, Ki dekri nesans la manman l ', Mari,, ak sèvis li nan lavil Jerizalèm tanp lan, pandan y ap anba swen nan pwofèt la, ak prèt Zakari, ki te li se papa Jan Batis la. [8] koran la lè sa a, ale sou dekri KONSEPSYON Jezi a. Ki moun koran eta Mari a te chwazi pa Bondye sou fanm yo nan tout mond yo, konswa Jezi pandan y ap toujou yon jenn fi.

Mari te Retrè nan tanp lan, kote li te vizite pa zanj Gabriyèl nan (arab: Jibrail). Bay nouvèl yo kontan nan yon apa pou Bondye yo se [9] koran eta a ki Bondye te voye mesaj la nan zanj Gabriyèl nan kay Mari sa a, Bondye te gen Emeritus Mari nan mitan fanm yo nan tout nasyon yo. Mari zanj lan te di tou ke li ap akouche nan yon apa pou Bondye yo te rele Jezi, ki moun ki pral gen yon gwo pwofèt, ki moun Bondye va ba Levanjil la. Zanj lan Pli lwen Mari di Jezi ap pale nan anfans ak matirite epi yo pral gen yon konpayon mache dwat devan Bondye nan syèl la. Lè yo te nouvèl sa a yo bay Mari, li te mande zanj lan ki jan l 'te kapab vin ansent, gen yon pitit Lè pa te gen okenn moun manyen li [10] reply la nan zanj lan kay Mari te, "Menm si sa:. Allah createth sa li willeth: Lè li menm ki dekrete yon plan, li di l men l ',' se pou ou, 'epi li se! ". [11] koran la, se poutèt sa, eta sa Jezi te kreye soti nan zak la nan volonte Bondye. Koran la konpare sa a kreyasyon mirak nan Jezi ak kreyasyon Adan, kote Bondye te kreye Adan pa zak li nan volonte (kun-fa-Yakun, sa vle di "Se pou epi li se"). [12] Dapre Pou koran la, menm repons la te bay kesyon an nan Zakari, Lè m 'te mande ki jan, madanm li, Elizabeth, te kapab vin ansent yon ti bebe kòm li te fin vye granmoun. [13]

Koran la rakonte nesans vyèj Jezi a anpil fwa. Koran la deklare ke, Mari pandan y ap vwayaje nan dezè a nan Bayt Lahm (Betleyèm) te simonte pa doulè akouchman an, pandan agoni li ak dekouraje, Bondye te bay yon kouran dlo anba pye li kote li te kapab bwè. Anplis de sa, pandan ke li te toupre yon pye palmis, Mari te di yo souke kòf la nan pye palmis la pou dat mi yo ta tonbe soti nan ki li te kapab manje epi nouri. Mari te kriye nan doulè epi ki te kenbe sou plak la, nan ki pwen yon vwa te soti nan "anba li", konprann pa kèk moun pou refere a Jezi, ki moun ki te ankò nan vant li, ki te di "Lapenn pa! Seyè ou a bay yon kouran dlo anba ou; Ak souke kòf la nan pye palmis, li pral kite tonbe fre-dat mi sou ou. Epi manje epi bwè epi kalme lespri a". Jou sa a, Mari te fè Pitit gason l lan Jezi nan mitan dezè a.

Karant jou apre, li te pote tibebe Jezi tounen al jwenn pèp li a. Koran a kontinye dekri ke Mari te pwomèt pou l pa pale ak okenn moun jou sa a, menm jan Bondye te dwe fè Jezi, ki moun Mizilman yo kwè nan bèso a, fè premye mirak li a. Koran la kontinye rakonte Mari te mennen Jezi nan tanp lan, kote imedyatman li te ridikilize pa tout ansyen nan tanp yo. Zari te kwè nan nesans vyèj la e li te soutni l. Ansyen yo te akize Mari pou yo se yon dam ki lach e yo te touche yon lòt gason pandan yo pa marye. Kòm repons, Mari te atire atansyon sou pitit gason l lan, li te di yo pou yo pale avè l. Yo te fache kont sa a e yo te panse li t ap moke yo lè yo te mande yo pou yo pale ak yon tibebe. Se lè sa a, Bondye te fè Jezi pale de bèso a e li te pale de pwofesi l la pou premye fwa. Li te di, ki se vèsè 19: 30-33 nan chapit la nan Mari nan Koran la:

Men sa l te di: "Mwen vrèman yon sèvitè Allah: Li ban m revelasyon e li fè m yon pwofèt; " . Epi li te fè m beni kèlkeswa kote m ye a, epi m te renmen m lapriyè ak charite toutotan m ap viv; "Li te fè m janti ak manman m, e non pa twò grav ni mizerab; " Se konsa, lapè se sou mwen jou a mwen te fèt, jou a ke mwen mouri, ak jou a ke mwen pral leve soti vivan nan lavi (ankò)! -Koran, sura 19 Mariam, ayat 30-33[5][14]:

Disip Koran eta yo ke Jezi te ede pa yon gwoup nan disip ki te kwè nan mesaj Jezi a. Pandan ke yo pa nonmen disip yo, koran an fè sa ki bay yon sikonstans kèk nan Jezi t'ap mache bay mesaj mesaj la ak yo. Koran la mansyone nan chapit 3, vèsè 52-53 la a, se disip yo soumèt nan konfyans nan Bondye a Islam:

Lè Jezi te jwenn gen plis konfyans sou pati yo m 'te di: "Ki moun ki pral moun k'ap ede mwen a (travay la nan) Ala?" Di disip li yo: "Nou se moun k'ap ede Allah a: Nou kwè nan Allah, ak ou rann temwayaj ke nou se Mizilman. ", Seyè nou an! Nou kwè nan kisa ou devwale yo, epi nou swiv Messenger a, Lè sa a, ekri nou desann nan mitan Moun ki rann temwayaj." -Koran Sura 3 (Al-m-Imran), ayah 52-53 [18] Disip pi long nan naratif Jezi a ap ankouraje patisipasyon yo lè yo mande pou yon tab Laden yo dwe voye nan syèl la, pou prèv plis ke Jezi se t'ap anonse bon mesaj la vre. Istwa sa a karakteristik nan chapit 5, vèsè 112-115:

Gade! disip yo, te di: "O Jezi, pitit gason Mari ka ou Seyè voye desann nan nou yon seri tab (avèk laliman) soti nan syèl la!?" Jezi di: "Allah Laperèz, si nou te gen konfyans." Yo te di: "Nou sèlman vle manje ladan l 'ak satisfè kè nou, epi yo konnen se ou menm ki tout bon te di nou verite a, e ke nou tèt nou yo ka temwen devan mirak la." Jezi di pitit gason an nan Mari: "O Allah, Seyè nou an Voye ban nou soti nan syèl la yon seri tab (avèk laliman), ke gen pouvwa pou pou nou - pou premye a ak dènye a nan nou - yon festival solanèl ak yon siy lwen ou;! ak Bay pou aliman nou an, pou ou ye Sustainer a pi bon (nan bezwen nou). " Allah te di: "Mwen pral voye li desann bò ou: Men, si nenpòt nan ou apre ke lafwa pran pozisyon kont, mwen pral pini l 'ak yon penalite sa yo kòm mwen pa t' voye yon bann move sou nenpòt nan youn nan mitan tout pèp yo." -Koran Sura 5 (Al-Ma'ida), ayah 112-115 [19]

Tèks kategorikman refize nosyon de krisifiksyon oswa lanmò atribiye nan Jezi yon lè nan Bib la. [5] [20] koran eta a ki moun (sètadi, jwif yo ak Women) t'ap chache touye Jezi, men Yo pa t 'sou yon kwa ni touye l', byenke "Sa a te fè fè a parèt sou yo." Mizilman kwè Jezi pa te kloure sou kwa Sa men olye, mwen te leve soti vivan pa Bondye jouk nan syèl la. Sa a se "ogmante" konprann li vle di nan kòporèl Asansyon.

Yo te di ke (nan vante), "Nou touye Kris la Jezi, pitit gason Mari, Messenger nan Allah" - Men, yo touye l 'pa, ni kloure sou kwa l', men se konsa li te fè fè a parèt, epi yo ladan l 'Moun ki diferan yo plen ak dout, ki pa gen okenn konesans (Un sèten), men se sèlman konjekti yo swiv, pou nan yon garanti yo touye l 'pa: - Non, Allah fè l 'leve jouk tèt li, li Allah se yon pakèt afè nan pouvwa a, Wise; - -Koran Sura 4 (Yon Nisa-النساء) ayah 157-158 [21] Diskite sou rèv la vle Moun sa yo ki entelektyèl ki te refize Krisifiksyon an, ansiklopedi a Islam ekri:

Refi a, Anplis de sa, se nan akò pafè Avèk lojik a nan koran la. Istwa yo biblik repwodwi nan li (eg, Jòb, Moyiz, Jozèf elatriye.) Lè epizòd sa yo ki gen rapò ak istwa a nan kòmansman an nan Islam demontre ke li se "pratik Bondye a" (sunnat Allah) fè triyonf konfyans finalman sou fòs yo nan sa ki mal ak advèsite. "Se konsa, se vre wi ak difikilte vini fasilite" (XCIV, 5, 6). Paske, se Jezi mouri sou kwa a ta gen te vle di triyonf la nan bouro li a, men vèrse nan révandiké yo ke yo Sèrtèneman echwe: "vre wi Bondye ap defann Moun ki kwè" (kseui, 49). Li te konfonn kav yo nan lènmi yo nan Kris la (III a, 54).