Raketè

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Ekszanp ki pou raketè a.

Raketè a oubyen phishing se yon teknik itilize pa magouyè yo pou jwenn ransèyman pèsònèl nan objektif pou fouye-zo nan kalalou pou Màniganse idantite a .Teknik lan se fè kwè ak viktim nan ke li adrese l avèk youn tikal konfyans -Bank, Administrasyon, Antrepriz, elt.- anfen pou anbachal (anchatpent oswa soutire) de ransèyman pèsònèl : Mo pas la, nimewo ki pou Kat kredi a , nimewo oswa fotokopi Kat idantite a , dat ou fèt, elt. Sa-ak fè mal-la, pi plis toujou, yon kopi ekszakt ki pou yon Site web tegentan reyalize nan optik pou fè kwè ak viktim nan ke li twouve l sou site web ofisyèl la kote l te panse l kònekte a. menm nan kad Zile Ayiti a mannigèt pou re-rele l Ispayola .Viktim lan pral tou sezi kòd pèsònèl yo ki appou rekipere pa li-menm ki gentan kreye fo sit lan, li apgen pou tou aksè ak dòne pèsònèl viktim lan e apgen pou dechèpiye tout sa ke viktim lan posede sou sit lan.Atak la ka tou reyalize pa Kourye elektwònik oubyen lòt mwayen elektwònik tankou yon mesaj sou yon Rezo sosyal mobil .Lè ke teknik sa-a itize SMS pou jwenn ransèyman pèsònèl yo, li rele SMiShing.

Tèminoloji a[modifye | modifye kòd]

<<Raketè a>> se yon pwojè pou desantyèm ànivèsè Kristòf Kolon nan Ahatti Bohio Ikyo ke Kristòf te rebatize l Ispayola ke apre Kasik Anri te fin bat mèt li Valenzuela ak tout twoup Espànyòl yo nan Baoruco pati ès Zile Ayiti a ke an 1929 Repiblik Ayiti a vin federal diran Okipasyon ameriken Eta Dominikàni an ànekse ak Repiblik Ayiti a ki soulve plizyè Masak ayisyen an nan 1937 ke dominikànyen yo fè sou ayisyen objektif yo se elimine repiblik federal zile ayiti a tout tantativ ap fèt premyeman se tante retounen premye noum kolònyalis zile a Ispayola.Nan peyi Ayiti Komisyon dwa moun ak dwa Jen pa vrèman okipe bagay konsa men nan peyi lafrans Komisyon jèneral tèminoloji e ki pou neyoloji a gentan chwazib <<filoutaj>> ( ann ayisyen<<foulay>> ) an 2006, toutpandan ke tèm<<raketè a>> se te toujou ap sèvi. <<Raketè>>ranplase ansuit<<foulay>> nan Journal ofisyèl ki pou 14 septanm 2021.

Tèm phishing se yon varyan òtografik ki pou mo angle fishing, li se menm pou yon varyasyon òtografik ki pou menm tip ke tèm Phreaking (f ranplase pa ph).li appou te envante pa <<Pirat enfòmatik >> ki te eseye pou vòlè konpt AOL e apgen pou konstrui sou ekspresyon angle a password harvesting fishing, ta-ka<<pèche e rekòlte ak mo pas yo>> : yon atak te fè l pase pou yon manmb ekip AOL e te voye yon Mesaj tikras-pa-tikras ak yon viktim ki gen potansyèl.Mesaj sa-a te mande viktim lan pou endike mo pas li, anfen pou, pa ekszanp,<< verifye konpt AOL li-a>> oubyen<<konfime enfòmasyon bankè l-yo>>.Yon fwa ke viktim lan tegentan bay mo pas li-a, atak la kapab gen akse ak konpt lan e itilize li ak tout fen malveyan yo tankou Spam.

NÒT AK REFERANS[modifye | modifye kòd]