Possessyon

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

1.-Ahatti

   1. Ahyti seid, aprei Kuba, khi pî gwô Antiye-io. Manzais seid anviwonnein pâr qatre kocune chaïne mòrne-io Pârtihi west lan dirigjé deipihi nord-west riivé Sud-Est.
    • Platoon y l', kouvri ak plantasyon-io, say-yeo èkh arwozé pâr kannal dleo khi anmpîl èh' chargjei zha. Mòrne-l'io <<tèth-io, yeo chargjay ak nuagjy-io>> n'an pointe forest-io, anmpîl chanmp mahï èh' s'ak pou bannanne-io.
   1. Ahyti, pou kauzy khi pou richessy natiurèl-io, khi pou fertiliteid ll-l', kanta pou douceir khi pou clinma y l' ha, Pâkaconmparé beoté khi pou Payïazagjy l'y-io, zha feid ll-l' guen-t-ow merité pou y l' reilé <<Perly khi pou Antiye-io>>.
   1. Preinmyei Erwopeyen-io khi guen-t-ow pou'w woêd Ahyti noûan seid tay Espányòl-io, meinnein pâr Christofh kolonmb. Khi teid feith n'an Gjêny n'an l' ànné 1451. Papa y I', Donminik Kolonmb, seid té pytite soèt. Christofh pou did-li té twouvei instriuxyon normal èh' teid freicanteid-li touthbon Université ah khi pou Pavie ha, taank-koo pluzyère hpârtiàryen-io guen-t-ow affirmay-yeo ly?

N' ka guen douth su zha, pârs'd khe n'an l' agje khi pou qeinzy an-io, Kolonmb t'apy' navigué, touth n'an Mediterrànean, aprei su l' ocean Atlantik.

Yeou voyagjy maritinme, voylyé yeo tay llé, zha teid bail occazyon pou anmpîl mound khi vleid preind l' airzy kòre-io. Alhé khi l' heir, n' lu; mein, n'an épòqy zha-ad-io, Gutenberg teid kounmansé n'an inmprinmei preinmyei livry la. Pou occupeid ll-l', Kolonmb bail tèth li pou passyon n'an meityé l' y ah èh' pouryen longue récit-io t'apy' Vinnie jweinne ni. Khi pâ t'd fiiny exzacty-io, n'an main konmpayièl l'i-io khi bord bateo ha. Ansyen marein-io toujoud apy' dihi Leigb'w preind l' anmèa pou al Euwope-io èh' su bord I' est pou n' alhé, touth missyónairy-io anvan, màrchéande-io aprei, baegail-zha ad sortihi deipihi Aziah, n'an Payïa-io, mein largjeir y l' zha pâ dihi rich pou zha. Kanta pou labèl Cipangu.

   • Yeo tay dihi toujoud khe marein-io khi portugaya yeo tay guen-t-ow twouvei èh' jweinne sanz reithé luotd tèh toonnèivy leigb

yeo prayn tèth desceinne n'an sud khi pou Payïa ioah: kôth khi pou Guìné, Kap-vert, Acsores...

Inmagjínasyon khi pou Kolonmb t'apy' travail su baegayi-io khi vague zha-ad-io. Li vineid guen konvixyon tî crace pâr tî crace khe tèh ah seid rwond I' y yheid èh' deipihi ow preind meithé ak swain kap-la pou l' west, n't'apriivé n'an Cipangu zha-ad, touth teinmp-io say zha navigateir-io apreivay.

Vinihi maton n'an pwofessyon marein-io èh' fort n'an konvixyon ll-l' ah, Kolonmb bail tèth li raizon pou y l' creyei yeou voyagjy su ocean-an. Fore y l' gaan bateo èh' l' argjein-an. Gjêny, Villy koété y l' feith laad, woêd l' apy' défi pârlé: reponse-lan feid ll-l' songjei khe ankheinne mound pâ pwofhèty n'an Payïa y l'. Koété kh'apy' cwoeir ll-l'? Espaye, Anglaiatèha, France? Touth Payïa zha-ad-io tay boulyversé ak banned guerrille. Aprei yeon longue heizytasyon, Christofh Kolonmb teid dessidé y l' pou Portugal-la.

Baegail zha-ad-io feid ll-l' passei pou mound fou èh' tèth pârti. Li teid passei Espaye. Aprei huit an-io l'apy'faêry deinmarchy sanz reithé èh' granmercie ak koncour-io touth mound pâ reinmein pârticypay laddan ha, Taank-koo koncour-io èkh pou Moines Franciscan, Juan Perez khi pou Màrchéna, pryeur khi pou kouvein èkh pou Rabida ha, li fiinid pâr meith idé l'i-io n'an tèth reine khi pou Castillo, Isabella khi Katholik-la.

Seid kounzha y l' échwé Ahyti èh' deibit leingue ahytian ha kounmansé vrai Histohà Ahyti ha khi banned socyoleinguistyk zha-ad. Kounzha konfyeincy Kolonmb teid llé pou succèh-io khi li vineid exzigjéa èh' too jweinne gwôpozisyon Taank-koo n'inmpòrte rwaha yeou konveinsyon écri an: Isabella gaan-t-ow t'eingagjeid-ll-l' n'an fournihi y l' driez bateo-io ak touth navigateir-io èh' Akzha y l' reiconnaitry li konme ak titry-io khi prérwogativy-io Taank-koo anmiral èh' too vicy rwaha khi pou tèh-io khe y l' gaan pou deicouvrihi gjeinry ll-l' Koweir ll-l'ha.

Tingting Kolonmb ha too feid ll-l' yeou luotd konqètty: Frère-io khi pou Pinzon Koweir n'an zha-ad-io, yeo meinme too, khe banned tèh-io y'exzistay n'an l' anmèa, Acsores-io, yeo say mound khi largjy, y'offray ak Kolonmb yeou triazyenme bateo èh' preicyeix koncour-io khi pou infliuyeince ioha, gwô zaffayre n'an Palos, Villy koété yeo fayth yeo meinme lan. Granmercie aktivité ioah, triaz karavèlly, avèk éqipagjy ioah to kounmplèt, preiparasyon touth baegail-l'y Prêté ah claire. Jouh èkh 3 daouth 1492 lan,preind l' anmèa tanmain. Zh'seid té Santa-Maria, Nina ah, Pinta ah. (Pinta ah, bateo khi pou Pinzon-io). Ikyoho khi pou Ahatti Qisqeyànoh boiho han 1492 voyagjy lan té mouvenmanté. Aprei yeou relaàchy ak touth ziley Kànarie-io, marein-io khi pou Kolonmb-io pâ woêd, Peindan boncoup teinmp-io, khe cyèl-lan, l' anmèa èh' bateo ioha. Pî-lwein-khe-jaé khe cheife ioha t'apconduid io n'an yeon mort appou-laad èh' sanz fierté ha, yeo kounmplotay pou jetei y l' n'an dleo èh' pou faêry deinmi-tour. Kolonmb n'èkh donminéa io kauzy li pauzeid ll-l' èh' li ferme su dessizyon ll-l'.

Pocoh woêd ll-l' ha faêry y l' chauffei, ténacité y l' ah khi Pâkadonmptéa faêry y l' jweinne reiconmpeincy lan-io; 12 oktòby 1492, soycein-disz jouh-io aprei deipart ll-l' ha khi pou Polos, li n'èkh aboardé yeoune khi pou ziley Bâhâma-io. Guànahàni, khe li reileid San-Salvador, Leigb ll-l' songjei sanz douth khe y l' maanqeid périhi n'an traverséa. Li deicouvried gwô Kuba, jouh èkh pou 26 oktòby lan; èh' jouh èkh pou 6 desceinmby, li n'èkh jeité lancry-lan n'an fond khi pou baie mahïfik khi, n'an songjei khi pou saint èkh pou jouh ha, khi too faêry y l' reiba y l' noôm baie khi pou Saint-Nicolas.

Li vineid deicouvrihi s'ak chèry pou noûan Ahyti.

Karavèlly-io khi pou Kolonmb ha craaponnayn-yeo khi say ahbitan zorny n'an, peité Kouriay-yeo anvan leigb yeo wôays ioha; mein tî teinmp-io too kouth einviwoêd preind tèth ioah, yeo chauffay èh', ak yeou veineirasyon khi meilé ak yeou peireizy, yeo prayn kountact ak mysteiryei étrangjei-io.