Socyoleinguistyk

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

<<Inscripsyon n'an modernytéa, yeou défi pou Ahyti>> seid té kounzha thènme-lan khi pou konfeireincy pwononcé pâr pwofesseir n'an èlcoly nasyònal khi pou adminystrasyon piublik khi pou Qébèk, Louis Coté, n'an kadry khi pou synmpoziunm-lan su mànagjynman toonnèif khi Òrgànizé jeydi n'an karibe pâr gwoupe-lan khi pou konsiultasyon èh' réziulta-io.

Ahyti: Inscripsyon n'an modernytéa, Louis Coté dézhabiyed élity ahytianna-io.[edite | modifye sous]

Mein anvan zha su onde-io khi pou Radyo Magjik 9, universitairy universitairy ha gaan-t-ow largued zha khi, selon li, khi n'èkh kounstitiuei eileinman-io khi einmpyché Ahyti pou y l' inscri y l' n'an modernytéa, aboardé konme konjonxyon khi say triaz pwocessus-lan: formasyon an èh' deinmocratizasyon an khi pou Ètat ha khi formei nasyon an, essor ah khi pou yeou eikônonmiy kapitalisty èh' indyvidualizasyon ak touth rappòrt-io khi pou socyété ah han Gjeineiral.

<<preinmyei indycateira khi pèrmeith hou Kounnein si yeon Ètat praâle developeid aussoy inscrihi n'an modernytéa, seid yeou pwojèt Kounmein khi pou deivyloppynman partagjé pâr einseinmbe élity-io>>[edite | modifye sous]

Pwofesseir ha Louis Coté gaan-t-ow vaànsé n'an preind pou modèly sitiuasyon part inde-lan, part Taiwan, part Koréa khi n'an sud, pou Japon èh' khi pou la Chiny. <<Zh'seid zha khi gaan-t-ow té feid n'an Payïa zha-ad-io. Èh'zh'seid zha khi feid ll-l' koungn'ah n'an Payïa Brazil. Mein han Ahyti, n' pâ gaan zha>>, deployed Louis Coté. << Zha anm,m' woê pâ buord icith-la, deipihi indeipeindancy n'ow hou an riivé jock jounnein joudiah, élity-io, yeo pâ guenllein kæpacité zha-ad-io pou yeo bay yeou pwojèt Kounmein pou deivyloppynman khi pou socyété ah. Zha-ad-io, zh'seid yeou baànd élity divyzé>>, ajouté auteir ha khi pou Inscripsyon an khi pou socyété-io khi pâ Occidental-io n'an modernytéa sanz meinnagjynman.

Konme luotd indycateira khi pou Inscripsyon an n'an modernytéa[edite | modifye sous]

Speicyalist-lan khi pou qestion-io nan zaffayre gouvernynce èh' khi pou reiforme adminystrasyon piublik la citei eidiucasyon an. Niveo ha khi pou eidiucasyon an n'an yeou socyété ba'w hou chance pou'w hou, ou woê zha khe apy' yheid socyété zha-ad n'an veingt-ceinq aussoy treinte an-io, selon Louis Coté meith n'an meinme sac eidiucasyon èh' deivyloppynman eikônonmik, karacteirystik khi pou modernytéa. Payïa-io khi pou Aziah n'an Sud-Est aussoy khi pou Aziah n'an Sud investiay-yeo jyskha 50% khi pou budgjèt ioah n'an eidiucasyon, li died. Koungn'ah han Chiny, leigb y' apy' guen beizwein ingjeinyeir-io, yeo preinday formé yeon baànd ceintainy khi pou milyé-io athô meinme han Afrik subsaharienna koété Louis Coté gaan-t-ow travail anmpîl laad, yeo pâ riivay preind dispozisyon pou formei driez aussoy triaz. Ba-anm kounman 'w hou vleihe riivei n'an pwodui'kh pou richessy si yeo p' apy' formay baànd ingjeinyeir-io èh' teicnisyen-io khe y'apy' beizwein? M. Coté Pozeid tèth li qestion an minynmizé y l' pwoduixyon han massy khi pou pwofessyònèly n'an kh'èkh donmainy Taank-koo dreoyt ha. Avocat-io, kounzha trasseid ll-l' sheinmaha-io. Yeo pâ pwodui'kh pou richessy.

Performancy khi pou adminystrasyon piublik kounstitiuei y I' yeou luotd indycateira khi pèrmeith pou meziurei degré ha pou Inscripsyon khi pou yeou Payïa n'an modernytéa[edite | modifye sous]

Yeou Payïa pâ ka atteindry objeicktif zha-ad-io khi pou deivyloppynman si l'y pâ gaan yeou adminystrasyon piublik konmpeitante, zha-vleid-dihi s'ak inmpliqé touth recruitenman su bazy koncour-io, bon utilyzasyon ressourcy-io, partagjé responsablité ha, gaan-t-ow eintry luotd-io precizé expert kanadyen ha khi gaan-t-ow rwoulé bosse l'i ah n'an yeou baànd entreprizy piublik-io, seinmblé ak zha-ad-io khi pou Ahyti. <<Adminystrasyon piublik-io n'an Payïa-io khi su chinmein deivyloppynman say-yeo èkh woêd fein justan koo yeou seriey de koété n'an zorny koété y' einmployay mound-io èh' non Taank-koo baànd instytusyon destiné pou servihi popiulasyon-io. Fonxyònairy-io Gjeineiralenman pâ su vîn travail; Leigb say-yeo èkh su placy, zh'seid pou preind yeou kafé èh' discuitei ak kolèguy ioah>>, rappòrt Louis Coté. Pwoblènme io khe n' twouvei gjeineiralenman n'an adminystrasyon n' io zh'seid khe n' pâ gaan bon mound-io, ressourcy io say-yeo èkh pâ servi prèskhe, pâ gaan responsablité pwòpe io, touth seid ceintralizé, pâ gaan vaànsé pou s'ak merité. Einmbâuchagjy io, yeo fay y l' han tî zanmi>>, dyagnostiqeid Louis Coté anvan pou y l' maandei yeou transfòrmasyon khi pou adminystrasyon io. P'apy' guen ankheinne risq n'an inscrihi y l' n'an modernytéa, kounsideirei gjeineiralenman Taank-koo yeou instriunman khi pou inmperyalizme. <<inscri'w hou n'an modernytéa pâ vleid dihi hou ow Occidentalizei. Payïa Japon, died-li, Seid pâ l' y èkh janme vîn yeou Payïa Occidental. L' y appwopriyé modernytéa n'an faceon part ll-l'. Èh' zh'seid yeoune n'an Payïa io khi donminéa su plan eikônonmik, yeou gwô deinmocrasiy avèk faiblèssy l'y meinme gjeinry ak Ètat-io khi Uni-io ( Ètatz Uni ). N' ka appwopriyé modernytéa n'an respectei kiultiury l'iah, valeir ll-l' io èh' choy y l' io. Ètatz Uni-io, France lan, Qebec lan èh' Suisse say-yeo qatre socyété touth ak feid moderny mein diffeireinty-io ak choy socyété diffeireinty-io>>, gaan-t-ow feid renmarqé y l'.