Aller au contenu

Deklarasyon dwa fanm ak sitwayen fi

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Deklarasyon

Deklarasyon Dwa Fanm ak Sitwayen Fanm yo se yon pwojè lejislatif fransè, ki mande tout asimilasyon legal, politik ak sosyal fanm yo, ki te ekri nan . Se ekriven Olympe de Gouges ki ekri l sou modèl Deklarasyon dwa moun ak dwa moun yo. sitwayen te pwoklame nan , epi li pibliye nan bwochi Dwa Fanm yo, ki adrese Rèn Marie-Antoinette [1][2]. Premye dokiman ki te mansyone egalite legal ak legal fanm an relasyon ak gason, se [[ [Olympe de Gouges] ki te ekri Deklarasyon Dwa Fanm ak Sitwayen yo. ]] pou yo te prezante bay Asanble Lejislatif la men li te rete sou fòm bouyon paske li pa t rankontre ak yon repons favorab nan mitan depite yo.

Deklarasyon Dwa Fanm ak Sitwayen yo konstitye yon pastich kritik sou Deklarasyon Dwa Gason ak Sitwayen yo, yon fason pou jwenn aksè pou fanm sitwayènte ak dwa vote. . Nan kad pwoklamasyon premye konstitisyon an, Olympe de Gouges defann, pa san iwoni konsènan prejije gason, kòz fanm yo, ekri ke « fanm fèt lib e li rete egal ak moun nan dwa ».

Orijin[modifye | modifye kòd]

Evolisyon konsèp dwa moun yo te manifeste pandan peryòd filozofi Limyè a, sitou atravè lide ansiklopedis yo, byenke nosyon sa a te lanse pou premye fwa nan [[ [1689]. ] pa Deklarasyon Dwa nan Grann Bretay, ki te swiv an 1776 pa Deklarasyon Dwa Vijini. ], answit pandan Revolisyon an pa Deklarasyon Dwa Moun ak Sitwayen an 1789 la. Dwa Moun ak Sitwayen an nan 1789.

Tèm « gason » nan epòk la te anglobe tout limanite, ni gason ni fanm (nan Laten (la) Homo deziyen espès yo san distenksyon sèks ), paske objè a nan DDHC a se pou aboli servitud feyodal ak privilèj apre Gwo Laperèz nan ete 1789 la. Se poutèt sa dwa yo konsène moun tou de sèks.

Kesyon aksè a sitwayènte pa t parèt nan deba yo jis plizyè mwa apre. Nan pwen sa a, Asanble a deside an favè yon konsèp sitwayènte ki baze sou kapasite yo rele fonksyon elektora a: se sèlman moun ki jije ki kapab egzèse fonksyon sa a ta dwe sitwayen. Kritè pou aksè a sitwayènte yo defini konsa, kèk ladan yo toujou valab jodi a, tankou kritè laj la: yo konsidere minè yo pa anfòm pou vote, paske yo pa kapab fè chwa ki enfòme pa rezon. Nan moman sa a sekonsène tout moun ki poko gen 25 an.

Lide prensipal la se kritè endepandans ak otonomi nan jijman. Kidonk, moun fou yo ekskli nan elektora a, paske yo pa gen rezon: yo ta ka vote kont bon sans e donk yo mal sèvi ak konsiderab responsablite politik sa a ki se dwa vote. Menm bagay la tou pou sèvitè yo, yo konsidere kòm soumèt devan mèt yo: èske yo pa ta riske vote selon enstriksyon sa a? Diskisyon difisil te fèt sou vòt resansman an ki te finalman adopte: sa a gen pou objaktif pou kenbe kòm votè sèlman moun ki peye yon kantite minimòm taks, sa vle di patisipe nan bidjè a komen nan nasyon an. Eksklizyon moun ki majinalize yo ak moun ki trè pòv yo vize tou pou anpeche kèk moun vin tante vann vòt yo.

Yon lòt bò, Asanble a diman deba kesyon vòt fi a. Pou tout moun, li aksepte ke esfè piblik la fè pati moun, an akò ak koutim yo ak moral nan tan an. Anplis de sa, revolisyonè yo te pran Lantikite Greko-Women kòm modèl e yo devlope yon konsepsyon sitwayènte ki lye ak obligasyon militè anvè peyi a: se ideyal sòlda-sitwayen an, dapre ki dwa politik yo mare ak devwa militè. Nan lavil Wòm tankou nan lavil Atèn, sitwayen yo gen devwa pou defann peyi a, menm nan pwen nan sakrifye lavi yo. Youn nan orijin semantik mo "publicum" (enterè piblik, ki konsène Leta) se tèm Latin "pubes", ki fè referans ak gason ak cheve granmoun. Kidonk, depi nan Antikite, sitwayènte te okòmansman prezève moun gason, moun ki ase laj e ki nan pozisyon pou pote zam pou pwoteje vil la kont ènmi li yo. Paske yo koule san yo pou peyi a, mesye sa yo gen dwa politik. Pandan Revolisyon an menm jan ak nan Lantikite, li te òdinè pou lagè konsène sèlman moun gason - fanm yo dwe plis pwoteje kont lanmò paske yo te gen privilèj eksklizif pou bay lavi.

Kidonk, definisyon sitwayènte pandan Revolisyon an te obeyi kritè pafètman rasyonèl pou sosyete 18tyèm syèk la. Fanm se pa sèl kategori moun ki eskli nan sitwayènte, e eksklizyon sa a pa mete an kesyon Atik 1 DDHC ki adrese a tout limanite, sa vle di moun tou de sèks. Anplis de sa, si fanm yo rete prive de dwa politik yo, sepandan, yo jwi dwa sivil (dwa pou yo marye, divòse, transfere pwopriyete, kreye yon biznis, elatriye).

Ekri Olympe de Gouges nan Deklarasyon Dwa Fanm ak Sitwayen Fi yo fè pati kontèks deba sou aksè a sitwayènte nan pwojè konstitisyon 1791 la. Li chache jwenn yon ekstansyon dwa pou vòt pou fanm.

Analiz[modifye | modifye kòd]

Byen enspire pa Deklarasyon Dwa Gason ak Sitwayen an, Deklarasyon Dwa Fanm ak Sitwayen Fanm yo konsiste tou de yon preambul (ki adrese a Marie-Antoinette) ak 17 atik, ak yon pòsanb. Sa a se pa tou senpleman yon kont-pwojè pou fanm yo. Li klè ke nasyon an fòme pa tou de sèks an komen (at. Modèl:Rom). Nan anpil kote, Olympe de Gouges ranplase "nonm" ak "fanm ak gason", yon fason pou fè klè konkòdans ki genyen ant de sèks yo. Atik Modèl:Rom fèm di ke pa gen dwa espesyal pou fanm: « Pa gen okenn fanm eksepte; yo akize l, yo arete l, epi yo kenbe l nan ka lalwa detèmine. »

Lè nou konsidere ke, nan atik Modèl:Rom ak Modèl:Rom, revandikasyon yo koresponn lajman ak libète, egalite, sekirite, dwa a pwopriyete ak dwa pou reziste opresyon, nosyon libète pou de Gouges diferan de definisyon antinomi 1789 (« Libète konsiste de fè tout sa ki pa fè lòt moun mal ») . Atik Modèl:Rom di ke « Libète ak jistis konsiste nan retounen tout sa ki pou lòt moun ». Kidonk, libète lye ak jistis e fanm yo vle mwens ogmantasyon nan libète yo pase dwa natirèl ki akimile yo lè yo fèt.

Deklarasyon Dwa Fanm ak Sitwayen yo tou devye konsiderableman de Deklarasyon Dwa Moun ak Sitwayen, tankou nan atik Modèl:Rom kote libète panse ak opinyon dwe espesyalman pèmèt. manman yo, daprè de Gouges, pou « di lib, mwen se manman yon timoun ki pou ou, san yon prejije barbare fòse l kache verite a »[3].

Yon prensip debaz daprè Olympe de Gouges se ke idantite devwa yo dwe genyen dwa (pa egzanp, taksasyon) (at. Modèl:Rom rive Modèl:Rom). Li te mande tretman egal pou fanm nan tout domèn nan lavi, tou de piblik ak prive: gen dwa vote ak pwopriyete prive, yo kapab patisipe nan edikasyon ak lame a, ak nan fonksyon piblik, menm rive nan mande pou egalite nan pouvwa. nan fanmi an ak nan Legliz la. Fraz ki pi popilè nan Deklarasyon li a se: « Fanm gen dwa monte echafodaj la; li dwe gen dwa tou pou monte nan Tribune a » (at. Modèl:Rom).

Mesye ki te dirije Revolisyon an te, ak kèk eksepsyon ki ra, menm pi radikal nan mitan yo, lwen yo te pataje apwòch feminis sa a. Opozisyon li kont pèn lanmò a, sipò li pou Gironde yo apre yo fin tonbe, pami lòt bagay, te fè yo te arete l ak guillotine nan .

Rive ak pitit pitit[modifye | modifye kòd]

Deklarasyon Dwa Fanm ak Sitwayen yo se pa premye tèks ki mande egalite sivil ak politik fanm ak gason[4]. Yon ane anvan, nan yon atik ki te pibliye le 3 jiyè 1790, Sou admisyon fanm nan dwa sitwayènte' ' , filozòf Condorcet te ekri yon siplikasyon an favè aksè a sitwayènte pou fanm ke li te konsidere kòm kapab egzèse dwa sa a kòm gason.

Deklarasyon Olympe de Gouges te parèt sèlman an senk kopi nan mwa septanm 1791 e li te rete nan fòm bouyon paske li te sèlman pwovoke kèk sarcasm oswa endiferans nan mitan depite yo[5]. Li pa t 'jouk 1840 ke kèk ekstrè yo te pibliye, ak tout tèks la pa te pibliye jis nan 1986, pa Benoîte Groult[6].

Nòt ak referans[modifye | modifye kòd]

 1. Dwa fanm yo, 1791, 24 paj. Gade tèks la Modèl:Gallica.
 2. Maxime Foerster, The Difference of the Sèks nan tès la Repiblik la, Pari, L'Harmattan, 2003, 126 paj, p. 23 (ISBN 2747554112).
 3. Konsiderasyon sa a te, sou yon nivo pèsonèl. , trè enpòtan pou Olympe de Gouges ki te pwobableman pitit fi natirèl nonm lèt Lefranc de Pompignan.
 4. Olympe de Gouges, Deklarasyon Dwa Fanm ak Sitwayen Fi yo, , p. 53
 5. Patrick Thiébaut., Place des grands hommes, , p. 146
 6. Nicole Pellegrin, .monde-diplomatique.fr /2008/11/PELLEGRIN/16435 “The missing from history”, Le Monde Diplomatique, Novanm 2008.

Gade tou[modifye | modifye kòd]

Sou lòt pwojè yo :

Bibliyografi[modifye | modifye kòd]

 • (en) Dwa Fanm yo, (lire sur Wikisource).
 • Emanuèle Gaulier, Deklarasyon dwa fanm ak sitwayen fi, (ISBN 978- 2-84205 -746-6).
 • Uwe Dethloff, "Feminis nan Revolisyon Fransè: Condorcet ak Olympe de Gouges", Ed. Gérard Beauprêtre, Revolisyon ak literati: Revolisyon franse a nan literati Alman, franse ak Polonè, Warsaw, Univ. nan Warsaw, 1992, p. 63-72.
 • (angle) en Marie Maclean, “Revolisyon ak Opozisyon: Olympe de Gouges ak Deklarasyon Dwa Fanm yo”, Ed. David Bevan, Literati ak Revolisyon, Amstèdam, Rodopi, 1989, p. 171-182.
 • (angle) en Madelyn Gutwirth, "Dwa ak mal fanm yo: defèt retorik feminis pa alegori revolisyonè", Sylvain Auroux, Dominique Bourel, Charles Porset, L'Encyclopédie, Diderot, l' estetik: Melanj nan omaj a Jacques Chouillet (1915-1990), Paris, PUF, 1991, p. 50-68.
 • Léopold Lacour, "Orijin yo nan feminis kontanporen: twa fanm nan revolisyon an, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe" , Ed. Lawrence Klejman, Marie-France Brive, Fanm ak revolisyon fransè a: efè 89 la, Toulouse, PU du Mirail, 1991, p. 215-20.
 • Irène Pagès, « Flouée par la Révolution », Simone de Beauvoir Studies,‎ , p. 5-9.
 • Paule Pénigault-Duhet, « Dwa moun ak feminis nan fen 18yèm syèk lae syèk », {{Atik}} : paramètre « périodique » manquant,‎ , p. 95-103périodique.
 • (angle) en Joan Wallach Scott, “Rewriting the History of Feminism”, Western Humanities Review, otòn 1994, Modèl:Issue (3), p. 238-51.
 • (angle) en Samia Spencer, "De feminis franse nan dizwityèm syèk la: Olympe de Gouges ak Madame Roland", USF Language Quarterly, 1979, no 17 (3-4), { {p.}}7-11, 18, 20.
 • Samia Spencer, "A remarkable visionary: Olympe de Gouges", "Enlightenment Essays", 1978, Modèl:Number, p. 77-91
 • (angle) en Marie-Claire Vallois, "Gendering the Revolution: Language, Politics, and the Nesans of a Nation (1789-1795)", South Atlantic Quarterly, Spring 2001, {{number|100} } (2), p. 423-45
 • (angle) en Janie Vanpée, “Deklarasyon Dwa Fanm yo: Olympe de Gouge's Re-Writing of Deklarasyon Dwa Moun”, Ed. & entwodiksyon. Catherine R. Montfort, Jenene Allison, Fanm alfabetize ak revolisyon fransè 1789, Birmingham, Summa, 1994, p. 55-79.
 • (angle) en Barbara Woshinsky, "Olympe de Gouges' Deklarasyon Dwa Fanm (1791)", Mary Wollstonecraft Journal, 1973, no 2 (1), p. 3-6.
 • Olympe de Gouges, “Fanm, leve! "Deklarasyon Dwa Fanm ak Sitwayen", ed. Martine Reid, Gallimard, Collection Folio, 2004, 99 p. (ISBN 978-2-07-045742-7)

Lyen ekstèn[modifye | modifye kòd]

Modèl:Portal