Agrikilti dirab

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Agrikilti dirab (ansyènman soutenab, tradiksyon altènatif nan lang angle sustainable) se aplikasyon an nan agrikilti nan prensip yo nan devlopman dirab oswa soutenab kòm rekonèt pa kominote entènasyonal la nan Rio de Janeiro nan mwa jen 1992. Se yon sistèm pwodiksyon agrikòl ki vize asire yon pwodiksyon dirab nan manje, bwa ak fib ki espekte limit ekolojik, ekonomik ak sosyal ki asire antretyen nan tan sa a pwodiksyon.

Agrikilti dirab gen pou objektif pou diminye enpak la nan sektè a nan anviwònman an (al gade Seksyon anviwònman atik agrikilti). Li se an patikilye yon agrikilti ki pi bon pwoteje divèsite biyolojik la, dlo a ak tè yo ki nesesè nan li yo ak ki sèvi ak li pi byen omwayen oksilyè yo nan agrikilti ak sèvis yo ekosistèm. [1]

Yon bagay se devlope agrikilti men li trè enpòtan pou konsidere anviwònman an nan itilize entran yo.

Objektif[modifye | modifye kòd]

Agrikilti dirab gen pou objektif pou amelyore sistèm dirab lan nan kreye plis richès pou chak inite pwodiksyon sou yon baz ki pi ekitab. Prensip sa yo baze sou rekonesans an ki resous natirèl yo fini, epi yo dwe itilize avèk sajès garanti ki dire lontan rantabilite ekonomik, byennèt sosyal ak respè pou anviwònman an (twa (3) dimansyon nan devlopman dirab).

Konkrètman ak nan ideyal la (pa gen anyen asire ke yon agrikilti respekte tout kalite sa yo ansanm se posib) :

 • Agrikilti dirab vize nan pi bon itilizasyon resous natirèl yo  : itilizasyon machandiz ak sèvis ki bay pa nati, sitou dlo, kòm entran fonksyonèl ; preferans pou yon apwovizyònman lokal mwens enpòtan nan enèji. Li itilize pwosesis natirèl ak rejeneratè, tankou lapli, sik nitritif, fiksasyon azòt, rekonstitisyon tè ak lènmi natirèl nan ensèk nizib, polinizasyon natirèl.
 • Li limite kontribisyon nan sektè a nan efè sè.
 • Li limite pwodiksyon dechè ki pa re-itilize pa kreye entèdepandans avèk lòt aktivite ekonomik, nan objektif pou yon pi gwo efikasite jeneral, epi li fè pwomosyon pou sèvi ak pwodui ki nan aktivite agrikòl oswa nenpòt lòt aktivite.
 • Li itilize pratik ki limite ewozyon ak degradasyon tè, ak diminye itilize nan entran pou pwoteje resous dlo .
 • Li pa minen entegrite moun, ki enkli limite itilizasyon pestisid natirèl oswa sentetik ki ka domaje sante kiltivatè yo ak konsomatè yo (gade sekirite biyolojik).
 • Li pwoteje divèsite biyolojik la .

Agrikilti dirab defini pa Zahm ak al. (2019) [2], kòm yon agrikilti ekonomikman solid, ekolojikman an sante, sosyalman jis ak imèn (Landais, 1998). Sou yon bò, li kontribye nan dirabilite teritwa a nan ki li gen aktivite miltifonksyonèl li yo ak sou lòt bò, an pwovizyon an nan sèvis anviwònmantal global (batay kont chanjman nan klima, kalite lè a, sekirite alimantè, elatriye).

Agrikilti dirab se yon fèm agrikòl solid, vivab, transmisib ak repwodiktib, mete devlopman li nan yon apwòch sosyetalman responsab. Apwòch sa a refere a chwa kiltivatè a kòm efè aktivite li yo ak metòd pwodiksyon li ak konsiderasyon objektif yo espesifik nan eksplwatasyon li, men tou ak konsiderasyon objektif andeyò eksplwatasyon li, refere li a pi wo balans sosyo-espasyal. Devlopman li baze sou 5 pwopriyete emèjan nan sistèm agrikilti dirab  : otonomi, wobistès, kapasite pwodiktif ak repwodiktif nan machandiz ak sèvis yo, ankraj teritoryal ak responsabilite global (Zahm ak al., 2019).

Kèk prensip nan agrikilti dirab[modifye | modifye kòd]

Pou dirab, agrikilti dwe respekte kèk prensip : [3]

Pou prensip debaz sa yo dwe ajoute bezwen an pou fè pou evite itilizasyon dispèsif nan metal nan agrikilti. Etid la nan "Association des Centraliens" sou rarefaksyon a nan metal idantifye yon kantite itilizasyon dispèsif pou fè pou evite.

Òganizasyon agrikilti dirab[modifye | modifye kòd]

Konsèp prensipal la se sa ki nan yon fèm agrikòl ki gen ladan yon ansam sistèm ki fonksyone ant yo, yon sistèm ki jenere antre pou lòt sistèm yo, sistèm nan opere depreferans nan yon sik fèmen.

Òganizasyon enstitisyonèl yo[modifye | modifye kòd]

Òganizasyon filyè entegre[modifye | modifye kòd]

Agrikilti dirab dwe entegre pa tout ajan ekonomik nan sektè a, ki soti nan fouch a fouchèt (ki soti nan pwodiktè a konsomatè), ki gen ladan pati prenan (moun ki gen enterè) konsène pa  :

 • limit nan nwuizans odè ak son,
 • limit la polisyon nan dlo, ak (entran azote, fitosanitè), osi byen ke polisyon jenetik lye nan GMO . . .
 • limit rediksyon nan divèsite agrikòl ki gen rapò ak teknik seleksyon, ibrid esteril ak ranpli patant.

Tè ki baze sou siveyans (agrikilti presizyon) mande pou itilize nan teknoloji enfòmasyon (enfòmatik), patikilyèman sistèm enfòmasyon jeyografik .

Yon sektè dwe evalye daprè kritè estanda komen pou tout ajan ekonomik nan sektè a, annakò avèk kad nòmatif kontabilite nasyonal yo .

Prevansyon risk[modifye | modifye kòd]

 • Lis verifikasyon risk anviwònman- sekirite, aksyon yo dwe pran, yo dwe aplike sou fèm agrikòl yo :
  • Kalite risk ;
  • Amenajman;
  • Evalyasyon pwogram amelyorasyon ;
  • Envantè yo dwe ranpli, pwosedi yo dwe swiv, egzijans ;
  • Klasifikasyon lye ak sit pou travay;
  • Aksyon yo dwe fè;
  • Prevansyon ;
  • Òganizasyon.
 • Siveyans pwodui fitosanitè sou fèm lan.
Bay kiltivatè yo avèk aparèy senp lekti kòd ba pou anrejistreman ak swiv pwovizyon nan magazen lokal yo (lòd, jesyon envantè, antre / soti ...), avèk posibilite pou :
  • Enprime dokiman nan lokal gras a enprimant pòtab ;
  • Transfere enfòmasyon kolekte sou mikwo-òdinatè pou trètman plis elabore.

Kalite aksyon (aktè)  : fòmasyon, otodyanostik, siveyans règleman, nòm, lalwa.

Valorizasyon biyomas[modifye | modifye kòd]

Daprè prensip yo nan agrikilti dirab, valorizasyon nan biyomas se pa sa rezève sèlman nan manje moun. Pwodui agrikòl, dechè ak rès aktivite agrikòl, ka gen lòt itilizasyon : [4]

 • Biyo-enèji : pwodiksyon chalè ak elektrisite
 • Biyokabiran
 • Konpòs .

Trasabilite[modifye | modifye kòd]

Garanti sekirite manje enplike nan siveyans ansanm chèn nan pwodiksyon tout antye, "soti nan fouch a fouchèt".

Agrikilti dirab baze sou prèv ak trasabilite ki ofri pa sètifikasyon kredib, ki etabli pa sètifye endepandan.

Aplikasyon an nan sektè entegre agrikilti dirab pote nan jwe entewoperabilite a nan sistèm etewojèn, kon sa kowerans a ak bon jan kalite nan done yo (oswa menm sekirite yo ), ki vle di itilize yon kad nòmatif global.

Nòmalizasyon manje se seri ISO 22000 nan estanda sou sekirite manje.

Agrikilti dirab ak Inyon Ewopeyèn[modifye | modifye kòd]

Devlopman riral[modifye | modifye kòd]

Politik agrikòl komen Inyon Ewopeyen an te revize an 1999. Premye poto sou kontwòl mache a te konplete pa yon dezyèm poto : devlopman riral, ki refere a devlopman dirab, nan sektè forè a.

Nan lòt men an, Inyon Ewopeyen an te pibliye direktiv sou sekirite manje ( pake ijyèn ) ki konsène tout sektè agrikòl la ak agro-alimantè ( "soti nan fouch a fouchèt" ).

Nòmalizasyon manje se seri ISO 22000 nan estanda sou sekirite manje .

Gade tou Trasabilite agwo-alimantè

Deklasyon nan Eta Manm Inyon Ewopeyèn[modifye | modifye kòd]

RDR Ewopeyen an disponib nan chak Eta Manm Inyon Ewopeyen atravè yon Plan Nasyonal pou Devlopman Riral (PDRN).[5]

Lwa sou Oryantasyon Agrikòl la nan 9 jiyè 1999 defini yon kad kontraktyèl nouvo ant fèmye yo ak otorite piblik yo, satisfè nouvo atant yo nan sosyete sivil la an tèm de multifonksyonalite nan agrikilti ak devlopman dirab.

Mezire enpak nan anviwònman an[modifye | modifye kòd]

Nwizans ak polisyon ka mezire nan yon kontèks la nan mezi prevansyon risk.

Gen yon modèl macroéconomiques, devlope pa OECD a, ki sèvi kòm yon referans nan Ewòp, pou mezire sa yo " presyon anviwònman an "  : modèl Presyon-Eta-Repons lan (PER).

Se konsa mezi anrejistre sou zòn yo ka transfòme nan endikatè modèl PER.

Nan lòt men an, nou ka gwoupe mezi sa yo pa sektè ekonomik, daprè nomanklati ofisyèl yo (NACE, sektè enstitisyonèl ...).

Agrikilti dirab an Frans[modifye | modifye kòd]

Diferan siyifikasyon tèm nan an Frans[modifye | modifye kòd]

 • "Agrikilti dirab" ki te ankouraje pa 13 000 manm nan rezo a CIVAM ,[6] pote ansanm kiltivatè ki sètifye nan agrikilti biyolojik, lòt kiltivatè ki pa sètifye, lòt moun toujou reklame estati a nan pwodiktè kiltivatè pa angajman yo nan swiv Chat Nasyonal pou Angajman Pwodiktè kiltivatè yo ak espesifikasyon pa pwodiksyon. Rezo sa a te yon fòs pwopozisyon depi 1994 nan politik agrikòl avèk yon apwòch konkrè an ak inisyativ nan yon agrikilti modèn ak oryante vè lavni. Depi rezo sa a se toujou ap fè rechèch sou endepandans la ak dirabilite nan sistèm agrikilti fanmi tankou : efikasite enèji nan agrikilti, endepandans ak otonomi nan pwoteyin, rediksyon pestisid ak angrè, seleksyon grenn apwopriye pou garanti pi bon rannman teknik ak ekonomik pou benefisye kiltivatè a ak anviwònman (pa pou benefis la sèl nan endistri agwo-alimantè). Tout travay la natirèlman akonpaye pa yon objektif enseparab nan revni dirab pou kiltivatè a ak devlopman nan anplwa agrikòl, pandan ke yo te fèmen epi satisfè atant yo nan konsomatè-kontribyab (lavant dirèk, restorasyon kolektiv, pòt louvri, pi bon anviwònman pwoteje [ref.  nesesè] . . . ). Rezo Agrikilti Dirab (kounye a fizyone avèk FNCIVAM) te kapab avèk siksè pwopoze mezi trè pratik agro-anviwònman ak rediksyon nan entran sou preri ak sistèm agrikilti arab (ke yo ap teste kounye a).  : CTE, CAD, MAE (konsa rekonèt ak kontwole pa eta a).
 • Inisyativ “devlopman dirab nan agrikilti” nan Enstiti Nasyonal pou Rechèch Agronomik (INRA) [7] .
 • Travay la devlope pa Komite a Syantifik nan metòd la IDEA (Endikatè Dirabilite Eksplwatasyon Agrikòl) okòmansman pilote pa Lionel Vilain (Bergerie Nationale de Rambouillet) ant 1995 ak 2010 te prezide depi 2011 pa Frédéric Zahm, chèchè nan agro-ekonomi (Irstea) . Komite syantifik sa a reprezante yon divèsite nan disiplin (agwonomi, ekonomi, jewografi, syans jesyon, zootekni, sistèm manje) ak enstitisyon.

Atravè mond lan[modifye | modifye kòd]

Agrikilti konsèvasyon (isit la pratike pa yon peyizan nan Zanbi ) se yon fòm agrikilti dirab.

Nò / Sid divize[modifye | modifye kòd]

Gen pozisyon byen divèjan nan peyi devlope yo sou atitid yo adopte nan direksyon pou agrikilti nan peyi sid yo  :

 • sa ki nan Etazini yo, ki defann itilizasyon òganis modifye jenetikman pou ogmante rannman nan tè agrikòl pou bay manje popilasyon peyi devlope yo; Etazini kritike tou politik agrikòl komen ki ta opoze a enterè peyi disid yo,
 • sa yo ki nan Ewopeyen yo, ki moun ki gen tandans entèdiksyon òganis jenetikman modifye daprè prensip la prekosyon, ak ki moun ki estrès lefèt ke anpil tè arab se pa sa ankò eksplwate nan mond lan.

Yon solisyon pou jwenn soti nan dilèm sa a se pou enkli korespondan nan peyi disid yo nan rezo konpetans yo.

Bibliyografi[modifye | modifye kòd]

Gade tou[modifye | modifye kòd]

 • Devlopman dirab
 • Ekonomi agrikòl
 • Jewografi ekonomik
 • Objektif Devlopman Dirab
 • Pèmakilti
 • Agrikilti biyolojik
 • Agrikilti entegre
 • Agrikilti biyodinamik
 • Agrikilti itineran (si ase ekstansif)
 • Mikwo-agrikilti biyo-entansif
 • Agwoforesteri
 • silvopastoralis
 • Kilti nan liy kontou
 • Agrikilti nimerik

Atik ki gen rapò ak globalizasyon

 • Altèmondyalis
 • Souverènte manje

Referans[modifye | modifye kòd]

Lyen deyò[modifye | modifye kòd]