Sosyoloji politik

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Sosyoloji politik la etidye sitwayen yo nan rapò yo gen ak leta e enstitisyon yo. Toutfwa se pa sa sèlman ki dimansyon ki makonnen ak branch sa a ki pou sosyoloji a: gen ladann tou, nan yon fason pi jeneral, analize tout sa ki konsène e fonde relasyon ki pou dominasyon ant yon moun e gwoup moun yo. Li se selon Max Weber, syans lan ki pou sosyal e ki pou politik. Paske politik ta parèt nan nomanklati a ki pou sosyoloji tankou yon fè sosyal. An efè, se sa k rele fè sosyal, selon tèm yo ki pou Émile Durkheim, ansanm tout kalite mannyè ki pou ajisman an, pou panse e pou santi dwe de yon pouvwa ki pou koyèsisyon an. Sa a yo pa nan nou e yo enpoze yo ak konsyans nou an ke n vle l oupa.

Disiplin nan reponn tou ak rapò sosyal yo ak karaktè politik, an patikilye ideyoloji yo e fòs politik yo tankou pati yo. Lèke l enterese l ak moun ki vote yo oubyen ak eleksyon yo, afè a touvin yon sosyoloji ki pou vote (oubyen sosyoloji elektoral).

Prensipal domèn yo[modifye | modifye kòd]

Izolwa oubyen kesyon « sitwayen di solitè ».

Li ta egziste kat (4) domèn prensipal rechèch an sosyoloji politik aktyèlman :

  1. Fòmasyon sosyopolitik ki pou leta tounèf modènize.
  2. « ki renye » ? Tankou inegalite sosyal ant gwoup yo (klas, kous, fason moun ye, elt.) enfliyanse politik la ?
  3. Tankou pèsonalite piblik, mouvman sosyal yo e tandans yo an deyò debann etablisman fòmèl pisans politik afekte yo politik la ?
  4. Rapò yo ki pou dominasyon nan nannan koze a e ant gwoup sosyal yo

Tèminoloji yo[modifye | modifye kòd]

  • sosyoloji politik la abòde domèn lan anba ang lan ki nètman sosyolojik ki kite yon tikras plas ak politik lan nan jan w wè li ye a.
  • Syans politik, toutan li ap sèvi pou pote aktout lòt syans sosyal yo, kenbe debann eleman plis dirèkteman politik (enfliyans ki pou skriten yo, mòd ki pou gouvènman). Li te appou konsa lye ak pliridisiplinarite nan rapò privilejye avèk dwa a, istwa a, ekonomi an e sosyoloji an.
  • Sosyoloji politik te ap pou kreye : « pwodui de yon ibridasyon lèke sosyoloji e syans politik la appou nan egalite » selon Madeleine Grawitz. Pandansa, dekrè nan dat 10 jiyè 1962 òganize ansèyman syans politik nan fakilte Dwa a fè referans ak sosyoloji politik la. Raymond Aron ap jistifye chwa a sibstantif an afiman : « nou te appou di ke syans politik, konsidere globalman, konfon ni avèk sosyoloji politik la ; li se chapit politik ki pou sosyoloji ». (Sous[1])

Metòd yo rechèch an sosyoloji politik[modifye | modifye kòd]

Rechèch la an sosyoloji politik, tankou an jeneral, itilize diferant metòd pou fè rechèch. Youn nan metòd yo ki pi efikas pou itilize se pwospeksyon, ankèt, etid endepandant. An jeneral, itilize yon panèl temwen e youn oubyen plizyè gwoup eksperimante yo anfen pou obsève efè a ki pou modifikasyon an ki pou espri a ki kritik pou finalman vin jwenn yon lyen ki pou kòz ak efè : enstorasyon an ki pou yon pwopagann. Nan kèk sitiyasyon, tankou nan etid sou efè dezenfòmasyon, wè pou sa k pa enfòmasyon (story-telling, panse inik, panse inik..) ki pou katastwof sosyetal yo, li ka s al ka ye enposib pou li travay ak you gwoup temwen nan wè ki pou pouvwa an plas la nan yoi peyi dòne. N ka atò efektye yon etid sou yon gwoup temwen etewojèn : n pale atò pou devi tikras ekspirimantal oubyen metòd tikras eksperimantal ki pou rezistans.

Youn nan eksperyans nan zafè sosyoloji politik la ki plis konnen : manipilasyon / pwopagann.

Referans[modifye | modifye kòd]

  1. « www.ac-corse.fr ». Archived from the original on 2007-06-01. Retrieved 2020-10-05. 

Lyen deyò[modifye | modifye kòd]