Aller au contenu

Oligachi

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Yon gouvènman sistèm kote tout biznis peyi-a regle pa yon ti group minorite se yon oligachi. Mo grèk ολιγαρχία, dekonpoze an akiya (govènman) ak olig (minorite). Nan kalite gouvènman sila, minorite sa se yo ki sèl chèf, se yo ki kontrole domèn ekonomik, se yo ki an chaj transmision infòmasion, afè entènasional, etc. Ki la koz, souvan, jounalis klasifie minorite sa kòm klas elite peyi-a. Nan yon oligachi, souvan gen tansion. Yon tansion ki rezilte paske, pliziè fwa, majorite peyi-a reziste pouvwa klas elite sa. Elite yo yo-menm, fè tout sa ki fezab pou yo konsolide pouvwa yo. Yon sitiasion ki souvan tèmine pa de (2) rezilta. Youn, class elite-a ka peze pi di, masakre, kidnape (oubien fè disparèt) pòsion nan majorite-a ki fè plis bri (i.e. revolte kont etablisman) pou yo ka kontinie kenbe pouvwa. Lòt rezilta se sa, pafwa, majorite-a ka reyisi nan opozision yo kont minorite-a; souvan majorite sa dechouke, touye, patikilie enpòtan pèsòn pami elite yo diran tranzision an. Sa se yon gouvènman sou egwi! Toupandan moun sa yo pa chache yon fason pou yo debouye yo, trouve yon solision tou de pati kapab tolere, fòme yon demokrasi, ak chak revolision, y'ap kontinie touye len ak lòt pou jis kan yo elimine len ak lòt.