Wikipedya:Feminis ak Fòlklò 2024

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib


Tèm

Ane sa a Feminis ak Fòlklò pral konsantre sou Feminis, Biyografi Fi ak sijè ki konsantre sou Sèks pou pwojè a nanlig ak Wiki Loves Folklore konsantre sou diferans sèks ak tèm kilti popilè sou Wikipedya.

Fòlklò atravè mond lan, ki gen ladan, men li pa sèlman limite a sa sèlman festival popilè, dans popilè, mizik popilè, aktivite popilè, jwèt popilè, cuisine popilè, abiye popilè, istwa fe, pyès teyat popilè, atizay popilè, relijyon popilè, mitoloji, elatriye.

Fanm nan Fòlklò gen ladan men li pa sèlman limite a sa sèlman Fi ak pèsonalite nan Fòlklò, kilti popilè (atis popilè, dansè popilè, chantè popilè, mizisyen popilè, atlèt jwèt popilè, fanm nan mitoloji, fanm vanyan sòlda nan folklò, sòsye ak sòsyè. lachas, istwa fe ak plis ankò)

Kritè/Règ pou jije lokal yo

Pou kenbe bon jan kalite ak enpòtans kontribisyon yo, atik yo pral jije dapre kritè sa yo:

  • Longè minimòm: Atik ki elaji oswa nouvo a ta dwe gen yon minimòm de 4000 oktè oswa 400 mo, asire ase pwofondè ak kouvèti sijè yo chwazi
  • Kalitate Lang: Atik yo pa ta dwe mal tradui otomatik, pou asire ke kalite lang ak lizibilite yo kenbe nan yon estanda ki wo.
  • Delè kreyasyon oswa ekspansyon: Atik la ta dwe kreye oswa elaji ant 1e fevriye ak 31 mas, ann amoni ak delè konkou espesifye a.
  • Tèm Pètinan: Atik yo ta dwe dirèkteman adrese tèm feminis ak fòlklò, eksplore koneksyon ant sèks, tradisyon kiltirèl, ak eritaj imateryèl.
  • Atik la pa dwe òfelen: Atik yo pa dwe òfelen, sa vle di yo ta dwe lye nan omwen yon lòt atik pou asire vizibilite nan ekosistèm Wikipedya a.
  • Pa dwe gen okenn vyolasyon Dwadotè: Pa ta dwe gen okenn vyolasyon dwadotè, epi atik yo ta dwe respekte règleman Wikipedya lokal yo sou notabilite, asire ke kontni an satisfè nòm pou notab yo.
  • Referans ak Sitasyon Adekwat: Chak atik ta dwe gen ladan referans ak sitasyon apwopriye swiv règleman Wikipedya lokal yo, asire fyab ak kredibilite enfòmasyon yo prezante yo.
  • Pou soumèt atik yo alye sou klike lyen sa oswa sou bouton ki pi ba a epi klike sou onglè "Soumettre un nouvel article" ajoute tit atik ou a.


Soumèt atik ou a