Viris epatit B

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Aller à la navigation Aller à la recherche

Viris epatit B (VEB), se yon nan fanmi viris ke gen relasyon ak dna ki afekte fwa.

Siy ak Sentòm[modifye | modifye kòd]

Siy ak sentòm yo mwens komen nan timoun ke adilt, sepandan oken sentòm ka rive.

Sentòm VIH enkli:

 • Jonis (ki rete pou 3-10 jou )
 • Lafyèv
 • Feblès nan kò/pa konfòtab
 • Maltèt
 • Doulè nan misk
 • Move apeti
 • Noze (Anvi vomi)/Vomisman
 • Doulè nan pati anwo vant
 • Gratèl sou po
 • Doulè Jwnenti/atrit
 • Piti Fonse
 • Poupou koulè pal oswa gri
 • Fwa ki fè mal oubyen anfle

Transmèt[modifye | modifye kòd]

Enfeksyon VEB transmèt pa:

 • Sèks Vajinal, nan dèyè, oswa sèks sousad
 • Twou nan po (to piti anba po)
 • Pataje zegwi
 • Manman-à-Pitit

Risk faktè pou trape/devlope veb[modifye | modifye kòd]

 • Kontak nan fwaye ak moun ki enfektè asnpil
 • Genyen plizyè sèks patnè
 • Gason ki fè sèks ak gason
 • Moun ki ejekte dwòg

Complikasyon/Konsekans yo[modifye | modifye kòd]

 • Nan prèske tout adilt VEB pwofon ka geri konplètman
 • Epatiat ravajan (serye) rieve nan 1 – 2%, ak motalite (Lanmò) yo to de 63-93%
 • Siroz di fwa
 • Epatoselilè karsinoma
 • Apeprè 10% de tout enfeksyon VEB pwofon pwogrese pou VEB kwonik
 • Nan tibebe (trape padan akouchman) apreprè 90% pwogrese pou VEB kwonik
 • Lanmò

Tretman[modifye | modifye kòd]

 • Tretman pou VEB se sipòtif
 • Alfa entèferon, adefovir dipivoxil, ak lamivudine disponib pou trete kwonik VEB

Prevansyon[modifye | modifye kòd]

 • Vaksen Epatit B
 • Itilize kapòt letèks tout tan lè w gen kontak seksyèl.
 • Fanm ansent dwe teste pou VEB
 • Pinga ou itilize dwòg pa enjeksyon, pataje segwi, serenj, glo oswa dwòg.
 • Si ou genyen VÈB pinga ou bay san, ògan, oswa tisi
 • Pa pataje atik pèsonèl ki ka gen san sou yo, i.e. razwa ak bwòs a dan.

Rekomandasyon vaksen[modifye | modifye kòd]

 • Pran abitid vaksinasyon apati 0 rive 18 lane
 • Gason ki fè sèks ak gason (masisi)
 • Moun etewoseksyèl ki gen plizyè patnè seksyèl
 • Fanm ki nan banbòch seksyèl
 • Moun ki ejekte dwòg
 • Moun ke yo teste ki gen STD
 • Moun k'ap resevwa Dyalisis
 • Moun k'ap travay nan enstitisyon swen sante

Remak: Bwè alkòl ka fè maladi fwa an vin pi grav, jiskaske rive nan estad siroz, ki se kansè fwa a. [1]

Referans[modifye | modifye kòd]

 1. « Kopi achiv » (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-03-03. Retrieved 2009-09-12.