Viris epatit A

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Viris epatit A (VEA)

Viris epatit A (VEA) se yon nan fanmi viris ke gen relasyon ak DNA ki afekte fwa.

Siy ak Sentòm[edite | modifye sous]

Siy ak sentòm yo mwens komen nan timoun ke adilt, sepandan oken sentòm ka rive.

Sentòm bonè yo enkli:

 • Lafyèv ki ba anpil
 • Feblès nan kò/pa konfòtab
 • Maltèt

Lòt sentòm bonè ka enkli:

 • Doulè nan misk
 • Move apeti
 • Noze (Anvi vomi)/Vomisman
 • Dyare, especial nan timoun
 • Piti Fonse
 • Jonis
HAV prevalence 2005.png

Transmèt[edite | modifye sous]

Enfeksyon VEA transmèt pa:

 • Poupou-Oral (transmèt pa poupou)
 • Kontak pa poupou avèk objè ki kontamine
 • Pratik seksyèl ki an afè ak kontak oral-anal
 • Twou nan po (to piti anba po)
 • Pataje zegwi

Risk faktè pou trape/devlope veb[edite | modifye sous]

 • Kontak ak moun nan fwaye w la ki enfekte
 • Kontak seksyèl ak moun nan fwaye w la ki enfekte
 • Moun k ap vwayaje nan peyi kote genyen yon epidemik VEA (komen).
 • Gason ki fè sèks ak gason
 • Moun ki fè dwòg ki enjekte oswa pa enjekte dwòg yo

Complikasyon/Konsekans yo[edite | modifye sous]

 • Oken enfeksyon kwonik (tèm-long)
 • Aprè premye enfeksyon w la imin sistèm ou bloke VEA
 • Prèske 15% de moun ki enfektè yo pral genyen yon tan pli long oswa yon sentòm rechit nan lespas de yon peryòd de 6 à 9 mwa
 • Kapab koze on kòmansman oto-iminè maladi fwa kwonik
 • Kontè mwens ke 10% de tout epatit ki ravajè (sevè)
 • Mòtalite (posiblite Lamò) from VEA se apeprè 0.3%; nan moun pli aje de 40 ane daj mòtalite yo se 2%

Prevansyon[edite | modifye sous]

 • Vaksen Epatit A
 • Imin Globilin (IG) ofri à-tèm kout pwoteksyon kont VA si yo bawou li avan nan lespas de 2 semèn ke ou te ekspoze
 • Toujou lave men w avèk savon ak glo aprè ou sòti nan twalèt, chanje kouchèt, epi prepare oubyen manje

Rekomandasyon vaksen[edite | modifye sous]

 • Moun k ap vwayaje nan peyi kote genyen anpil VEA
 • Gason ki fè sèks ak gason
 • Moun ki fè dwòg ki enjekte oswa pa enjekte dwòg yo
 • Moun ki gen maladi fwa kwonik
 • Timoun ki viv nan zòn ki genyen anpil moun ki gen VEA [1]

Referans[edite | modifye sous]

Lyen deyò[edite | modifye sous]