Aller au contenu

Sakoydosis

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Sakoydosis (Sak="vyann", Oyd="tankou", Osis="maladi oubyen kondisyon Ki Pa nòmal"), Oubyen Maladi Besnier-Boeck, Oswa Maladi Besnier-Boeck-Schauman (BBS) se yon maladi enflamatwa sistemik ke moun pa konn kòz li, ki afekte Poumon yo Prensipalman, men ki ka afekte nenpòt lòt Ogan. Jeneralman se yon maladi ki pa grav, sof nan 20% ka yo ki ka gen konplikasyon respiratwa ki jistifye yon Diagnostik prekòs ak yon swivi regilye. Jous Jodi a, Pa gen yon Tretman spesifik, kwake endikasyon pou komanse yon tretman pou moun ki fè Sakoyd. Kòmansman maladi a gradyèl. Trè souvan Sakoydosis amelyore oubyen efase natirèlman. Plis pase 2/3 nan moun ki gen Sakoydosis Nan Poumon pa gen Sentom ankò apre 9 lane ak maladi a.