Pate kode

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Kisa pate kòde a ye?[edite | modifye sous]

Pate kòde a se yon fridòdòy yo fè nan fritay ayisyen. Se yon manjecho ou ka jwenn nan bakfritay machann ki ap vann bò lari. Gen moun ki konn pran plezi fè li lakay yo pou yo manje ak fanmi ak zanmi.

Avèk kisa yo fè l?[edite | modifye sous]

Yo fè li avèk farin, dlo, sèl, aransò, ze bouyi, vyannmoulen, zonyon, tomat, elatriye.

Kijan yo fè l?[edite | modifye sous]

Pate kòde pa difisil pou fèt. li gen 2 eleman prensipal: yon pat, avèk yon fas pou w mete andan l. Pou w fè pat la, ou dwe pran yon kantite dlo, mete yon ti sèl ladan l ki pa twòp, brasel jouktan ti sèl la fin fonn. Mete farin nan nan dlo a ti kal pa ti kal jouktan pat la kòmanse ka kenbe kò l. mete yon ti lwil nan pat la pou l pa twò kole nan men w lè w ap petri l. Pou w petri l, ou kapab itilize yon plato avek yon woulo ki fèt ak bwa, apresa, kite pat la poze pandan kèk minit pou l ka rale. Pandan tan sa, kòmanse prepare fas la, wap rache aransò a mete nan yon bòl, kale ze bouyi a, kraze l mete nan bòl la ak tout vyannmoulen an, rache zonyon an ak tomat la mete ladan l, melanje l avèk yon ti epis pile, mete yo ti lwil ladan l, ou ka mete yon ti magi bè tou si ou vle, mete yon ti vinèg epi brase l. Mete l nan yon veso ou ka mete sou dife, epi pase kiyè ladan l tout tan lap chofe pandan 2 ak 3 minit, apresa desann li. Kounya, koupe pat la pa ti moso, ouvri pandan wap ba li yon fòm ronn, mete yon kiyè fas nan mitan pat la epi fèmen l yon fason pou li gen fòm yon mwatye lalin. Bat pou w byen fèmen l pou fas la pa parèt deyò. Mete yon chodyè sou dife, mete lwil ladan l pou l cho, epi mete pate a fri ladan l.