Objektif devlòpman dirab

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Objektif Devlòpman Dirab (ODD) oswa Objektif Global yo se 17 objektif mondyal ki konekte ansanm ki fèt yo dwe yon "plan pou reyalize yon avni pi bon ak pi dirab pou tout moun". An 2015 Asanble Jeneral Nasyonzini (UN-GA) etabli ODD yo e li gen entansyon reyalize yo pou 2030. Yo enkli nan yon rezolisyon UN-GA yo rele Ajanda 2030. ODD yo te devlope nan Ajanda Devlopman Apre-2015 la kòm kad devlòpman mondyal lavni pou reyisi Objektif Devlopman Milenè yo an 2015.

17 ODD yo se : (1) Pa gen lamizè, (2) Zewo grangou, (3) Bon jan swen lasante ak kalite lavi, (4) Bon jan ledikasyon, (5) Fanm ak gason egalego, (6) Bon dlo ak sèvis pwòpte, (7) Enèji pwòp aksesib, (8) Travay nan diyite pou ekonomi an grandi, (9) Endistri, inovasyon ak enfrastrikti, (10) Bese inegalite yo, (11) Vil ak kominote ki la pou lontan, (12) Konsomasyon ak pwodiksyon reskonsab, (13) Aji kont chanjman klimatik, (14) Pwoteje lavi nan lanmè, (15) Pwoteje lavi sou Latè, (16) Lapè, lajistis ak enstitisyon solid, (17) Tèt kole pou reyalizasyon objektif devlòpman toutbon.

Byenke objektif yo se laj ak entèdepandan, de (2) ane pita (6 jiyè 2017), ODD yo te vin pi "aksyone" pa yon rezolisyon Nasyonzini te adopte pa Asanble Jeneral la. Rezolisyon an idantifye sib espesifik pou chak objektif, ansanm ak endikatè yo itilize pou mezire pwogrè nan direksyon chak objektif. Ane kote objektif la dwe reyalize se nòmalman ant 2020 ak 2030.[1] Pou kèk objektif, yo pa bay okenn dat fen.

Pou fasilite siveyans, gen plizyè zouti ki pèmèt ou swiv ak vizyalize pwogrè nan direksyon pou objektif yo. Entansyon an antye se fè done yo pi disponib ak pi fasil pou konprann.[2] Pa egzanp, piblikasyon sou entènèt SDG Tracker, ki te lanse nan mwa jen 2018, prezante done ki disponib sou tout endikatè yo.[2] ODD yo peye atansyon sou plizyè pwoblèm transvèsal, tankou egalite sèks, edikasyon ak kilti atravè tout ODD. Pandemi Covid-19 la te gen konsekans ak enplikasyon grav pou tout 17 ODD an 2020.

Jan nou koumanse[modifye | modifye kòd]

An 2000, 192 manm Nasyonzini ak lòt òganizasyon entènasyonal yo te lanse Objektif Devlopman Milenè yo nan objektif pou mete fen nan povrete. Yo fikse 2015 kòm yon objektif pou atenn objektif 8 ak 28 objektif fikse, pami yo se diminye povrete ekstrèm, to mòtalite tibebe, batay kont epidemi maladi, tankou VIH / SIDA, ak pwomosyon yon alyans mondyal pou devlopman.

Nasyonzini ak rezolisyon 66/288, te kòmanse an 2012 pwosesis pou defini Objektif Devlopman Dirab yo, revize pwoblèm limanite ap fè fas a epi chèche yon solisyon pou yo. Nan fason sa a, Nasyonzini te prezante nesesite pou yon Agenda Devlopman Entènasyonal ak ODD yo. Nan Konferans Rio+20 sou Devlopman Dirab, yo te kreye yon gwoup travay pou devlope yon seri objektif devlopman dirab. Nan prensip, Nasyonzini te pwopoze "Mon Mond mwen an ak Objektif Devlopman Dirab yo", ki te fèt nan mande sitwayen tout laj, ki soti nan plis peyi posib, epi konsantre sou moun ki fè pati sektè ki pi vilnerab yo, pou yo chwazi sis objektif., soti nan yon lis sèz, ke yo panse ta ka chanje lavi yo. Pami objektif ki pi vote yo te genyen yon bon edikasyon, pi bon swen sante, yon gouvènman onèt ak pi bon opòtinite travay.

Apre yon ane nan negosyasyon, gwoup travay la prezante rekòmandasyon 17 Objektif Devlopman Dirab yo ak 169 objektif, ki kòmanse an 2015 epi ki fini an 2030.

Pandan ke Objektif Milenè yo konsantre prensipalman sou ajanda sosyal la, nouvo objektif yo adrese pwoblèm ki konekte nan devlopman dirab tankou kwasans ekonomik, enklizyon sosyal, ak pwoteksyon anviwònman an.

Yon lòt bò, alòske Objektif Milenè yo te vize pou peyi devlope yo, sitou sa ki pi pòv yo, objektif devlopman dirab yo pral aplike nan lemonn antye, moun rich ak pòv yo."

Kontrèman ak MDG yo, ki te trase pa yon gwoup ekspè dèyè pòt fèmen, objektif devlopman dirab yo se rezilta yon pwosesis negosyasyon ki enplike 193 Eta Manm Nasyonzini yo ak patisipasyon sosyete sivil la ak lòt pati ki enterese tou. Sa a te mennen nan reprezantasyon an nan yon pakèt enterè ak pèspektiv.

Objektif Devlòpman Dirab (ODD)[modifye | modifye kòd]

Objektif 1. Pa gen lamizè[modifye | modifye kòd]

  1. Pou 2030, elimine ekstrèm povrete pou tout moun nan mond lan, kounye a mezire pa revni pou chak moun ki mwens pase 1.25 dola ameriken pa jou.
  2. Pou 2030, redwi omwen a mwatye pwopòsyon gason, fanm ak timoun tout laj k ap viv nan povrete nan tout dimansyon li yo dapre definisyon nasyonal yo.
  3. Mete an aplikasyon nan nivo nasyonal sistèm pwoteksyon sosyal ak mezi ki apwopriye pou tout moun, ki gen ladan nivo minimòm, epi, pou 2030, reyalize yon gwo kouvèti asirans pou pòv ak vilnerab yo.
  4. Pou 2030, asire tout gason ak fanm, an patikilye pòv ak vilnerab yo, gen dwa egal pou resous ekonomik yo, ansanm ak aksè a sèvis debaz, pwopriyete ak kontwòl tè ak lòt pwopriyete, eritaj, resous natirèl, nouvo teknoloji apwopriye ak sèvis finansye, ki gen ladan mikwofinans.
  5. Pou 2030, bati rezilyans pòv yo ak moun ki nan sitiyasyon vilnerab yo epi redwi ekspozisyon yo ak vilnerabilite yo nan fenomèn ekstrèm ki gen rapò ak klima e lòt kriz ak dezas ekonomik, sosyal ak anviwonmantal .


Gade tou[modifye | modifye kòd]

Referans[modifye | modifye kòd]

  1. (angle) en « SDG Indicators - Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development ». nstats.un.org. United Nations Statistics Division (UNSD). Retrieved 6 out 2020. 
  2. 2,0 et 2,1 (angle) en « SDG Tracker ». Our World in Data. Retrieved 6 out 2020. 

Lyen deyò[modifye | modifye kòd]