Lis Swadesh kreyòl ayisyen

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pwonon pou deziyen premye moun sijè
mwen
ou
li
nou
nou
yo

Pou deziyen yon bagay
sa
sila

Pou deziyen yon bagay
isit
la

Pou kesyone, entewoje
kimoun
kisa
ki kote
kan, kilè
kòman, kijan

pou deziyen yon kantite
pa, pyès
tout
anpil
kèk
trepe
lòt
yonn, youn, en
de
twa
kat
senk
gran
long
laj
epè, pwès
lou
piti
kout
etwat
fen

Pou deziyen yon jan, yon moun
fanm
nonm
moun
pitit, timoun
mari
manman
papa

Pou deziyen yon zannimo yo
zannimo
pwason
zwazo
chen
pou
koulèv

pyebwa
forè
baton
fwi
grenn
fèy
rasin
ekòs, po
flè
zèb
kòd

po
vyann
san
zo
grès
ze
kòn
lake, ke
plim

cheve
tèt
zòrèy
zye
nen
bouch
dan
lang
zong
pye
janm, pye
jenou
men
zèl
vant
zantray
kou
do
tete, sen
fwa

bwè
manje
mòde
souse
krache
vomi
soufle
respire
ri
tande
konnen
panse
santi
dòmi
viv
mouri
tiye, touye
goumen, batay
chase
frape
koupe
separe
pike
grafouyen
fouye
naje
vole
mache
vini
blayi
chita
leve, kanpe
vire
tonbe
bay
kenbe
sere
frote
lave
siye
tire
pouse
voye, jete
mare
koud
konte
di
chante
jwe
flote
koule
glase
anfle

solèy
lalin
etwal

dlo
lapli
rivyè
lak
lanmè, loseyan

sèl
ròch
sab
pousyè
latè

nyaj
bwouya
syèl, lesyèl
van
nèj, lanèj
glas
lafimen
dife
sann
boule

chemen, rout
mòn, montay

rouj
jòn
blan
nwa

lannwit
jou
ane

cho
frèt, fwèt
plen
nouvo, nèf
vye, aje
bon
move
pouri
sal

dwat
ron
file, koupe
defile, febli
lis
mouye
sèk
kòrèk

akote, pre
lwen
dwat
gòch
a
nan, andedan
ak, avèk
ak, epi, e
si, anlè
paske, akòz
non