Aller au contenu

Klamidya

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Enfeksyon klamidya nan femn
Enfeksyon klamidya nan gason

Klamidya ki koze pa yon bakteri, Klamidya trikomonaz, se yon nan maladi ki transmèt pa kontak seksyèl.

Siy ak Sentòm[modifye | modifye kòd]

Endividyèl yo pli souvan asentomatik (sa vle di san oken sentòm). Si ou genyen sentòm, nòmalman yo parèt 1à 3 semèn apre ke ou te ekspoze.

Sentòm nan fanm[modifye | modifye kòd]

 • Pèt vajinal ki anòmal
 • Sansasyon brili lè w ap fè piti
 • Doulè anba tivant
 • Doulè Rèl do
 • Anvi vomi ak/oswa lafyèv
 • Doulè pandan w ap fè sèks
 • Senyen nan ant peryòd règ mansyèl
 • Iritasyon nan anis (two dèyè)

Sentòm nan gason[modifye | modifye kòd]

 • Pèt nan pijon
 • Sansasyon brili lè w ap fè piti
 • Brili oswa gratèl otou twou pijon an peni
 • Iritasyon nan anis (twou dèyè)

Transmèt[modifye | modifye kòd]

Enfeksyon Klamidya transmèt pa:

 • Sèks Vajinal, nan dèyè, oswa sèks sousad
 • Manman ki enfektè pase sa bay tibebe pandan y ap akouche pa vajen

Konplikasyon/Konsekans yo[modifye | modifye kòd]

Si enfeksyon Klamidya an rete san trete sa ka lakòz :

 • Maladi enflamasyon nan matris
 • Esterilite
 • Gwosès deyò iteris (nan tib)
 • Doulè Kwonik nan matris
 • Ogmantasyon risk pou trape enfeksyon VIH

Si enfeksyon an rete san trete, pandan gwosès ka lakòz pou:

 • Akouchman avan dat (prematire)
 • Pèt vizyon, enfeksyon nan jwenti, oswa yon enfeksyon maladi san ki tiye moun nan tibebe ki fenk fèt

Tretman[modifye | modifye kòd]

Tretman dwe enkli:

 • Preskripsyon medikaman pa yon doktè (pli komen se azithromisin oswa doksisilin)
 • Tretman apwoprye pou patnè an

Prevansyon[modifye | modifye kòd]

 • Abstinans sou kontak seksyèl
 • Tretman bonè pou STD (Maladi Transmèt Seksyèlman MTS)
 • Itilize kapòt (kondom) tout tan, epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks nan vajen, nan dèyè, oswa sèks sousad sou pijon
 • Itilize kapòt (kondom) baryè tout tan epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks sousad sou vajen oswa sou twou dèyè
 • Evite kontak seksyèl avèk yon Patnè jiskaske tretman finn konplete

Rekòmandasyon pou anpeche pwopagasyon enfeksyon[modifye | modifye kòd]

 • Patnè jiskaske tretman finn konplete
 • Pran tout preskripsyon medikaman yo menm si ou sispann gen sentòm yo.
 • Sispann kontak seksyèl si siy yo oswa sentòm yo retounen
 • Fè tès sondaj pandan gwosès
 • Sondaj chak ane pou tout fanm ki aktif seksyèlman ki aje de 25 ane oswa mens
 • Notifye tout dènye sèks patnè yo si ou enfekte [1]

Referans[modifye | modifye kòd]

 1. « Kopi achiv » (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-02-21. Retrieved 2009-09-07.