Klamidya

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Aller à la navigation Aller à la recherche
Enfeksyon klamidya nan femn
Enfeksyon klamidya nan gason

Klamidya ki koze pa yon bakteri, Klamidya trikomonaz, se yon nan maladi ki transmèt pa kontak seksyèl.

Siy ak Sentòm[modifye | modifye kòd]

Endividyèl yo pli souvan asentomatik (sa vle di san oken sentòm). Si ou genyen sentòm, nomalman yo parèt 1à 3 semèn apre ke ou te ekspoze.

Sentòm nan fanm[modifye | modifye kòd]

 • Pèt vajinal ki Abnomal
 • Sansasyon brili lè w ap fè piti
 • Doulè anba tivant
 • Doulè Rèl do
 • Noze ak/oswa lafyèv
 • Doulè pandan w ap fè sèks
 • Senyen nan ant peryòd règ mansyèl
 • Iritasyon nan anis (two dèyè)

Sentòm nan gason[modifye | modifye kòd]

 • Pèt nan pijon
 • Sansasyon brili lè w ap fè piti
 • Brili oswa gratèl otou twou pijon an peni
 • Iritasyon nan anis (twou dèyè)

Transmèt[modifye | modifye kòd]

Enfeksyon Klamidya transmèt pa:

 • Sèks Vajinal, nan dèyè, oswa sèks sousad
 • Manman ki enfektè pase sa bay tibebe pandan y ap akouche pa vajen

Complikasyon/Konsekans yo[modifye | modifye kòd]

Si enfeksyon Klamidya an rete san trete ka lakòz pou:

 • Maladi enflamasyon nan matris
 • Esterilite
 • Gwosès deyò iteris (nan tib)
 • Doulè Kwonik nan matris
 • Ogmantasyon risk pou trape enfeksyon VIH

Si enfeksyon an rete san trete, pandan gwosès ka lakòz pou:

 • Akouchman avan dat (prematire)
 • Pèt vizyon, enfeksyon nan jwenti, oswa yon enfeksyon maladi san ki tiye moun nan tibebe ki fenk fèt

Tretman[modifye | modifye kòd]

Tretman dwe enkli:

 • Preskripsyon medikaman pa yon doktè (pli komen se azithromisin oswa doksisilin)
 • Tretman apwoprye pou patnè an

Prevansyon[modifye | modifye kòd]

 • Abstinans sou kontak seksyèl
 • Tretman bonè pou STD (Maladi Transmèt Seksyèlman MTS)
 • Itilize kapòt (kondom) tout tan, epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks nan vajen, nan dèyè, oswa sèks sousad sou pijon
 • Itilize kapòt (kondom) baryè tout tan epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks sousad sou vajen oswa sou twou dèyè
 • Evite kontak seksyèl avèk yon Patnè jiskaske tretman finn konplete

Rekòmandasyon pou anpeche pwopagasyon enfeksyon[modifye | modifye kòd]

 • Patnè jiskaske tretman finn konplete
 • Pran tout preskripsyon medikaman yo menm si ou sispann gen sentòm yo.
 • Sispann kontak seksyèl si siy yo oswa sentòm yo retounen
 • Fè tès sondaj pandan gwosès
 • Sondaj chak ane pou tout fanm ki aktif seksyèlman ki aje de 25 ane oswa mens
 • Notifye tout dènye sèks patnè yo si ou enfekte [1]

Referans[modifye | modifye kòd]

 1. « Kopi achiv » (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-02-21. Retrieved 2009-09-07.