Gonore

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Ale nan: Navigasyon, Fouye
Neyiserya gonoroeae koze gonore.

Gonore se yon maladi koze pa bakteri, Neyiserya gonoroeae.

Siy ak Sentòm[edite | modifier le wikicode]

Anpil endividyèl pa genyen oken sentòm. Si sentòm parèt, nòmalman yo vini 2-7 jou aprè ekspozisyon men li pran jiska 30 jou pou parèt vrèman.

Sentòm nan fanm enkli[edite | modifier le wikicode]

 • Abnomal ak/oswa ogmantasyon nan pèt nan vajen
 • Sansasyon brili lè w ap fè piti
 • Pipi souvan
 • Doulè pandan w ap fè sèks
 • Senyen nan ant peryòd règ mansyèl
 • Iritasyon nan twou dèyè, i.e. gratèl, li fè mal, doulè lè w ale alasèl ak/oswa senyen

Sentòm nan gason enkli[edite | modifier le wikicode]

 • Pèt nan pijon
 • Sansasyon brili lè w ap fè piti
 • Brili oswa gratèl otou twou pijon an peni
 • Tèt pijon an anfle oswa douloure
 • Testikil douloure oswa anfle
 • Iritasyon nan twou dèyè, i.e. gratèl, li fè mal, doulè lè w ale alasèl ak/oswa senyen

Transmèt[edite | modifier le wikicode]

Enfeksyon Gonore transmèt pa:

 • Sèks Vajinal, nan dèyè, oswa sèks sousad
 • Otoinokilasyon (dechaj gason ki enfekte oswa dechaj nan bouboun andedan twou dèyè yon fanm)
 • Manman ki enfektè pase sa bay tibebe pandan y ap akouche pa vajen

Complikasyon/Konsekans yo[edite | modifier le wikicode]

Si enfeksyon Gonore an rete san trete ka lakòz pou:

 • Maladi enflamasyon nan matris
 • Esterilite
 • Gwosès deyò iteris (nan tib)
 • Doulè Kwonik nan matris
 • Ogmantasyon risk pou trape enfeksyon VIH

Si enfeksyon Gonore an rete san trete, pandan gwosès ka lakòz pou:

 • Akouchman avan dat (prematire)
 • Pèt vizyon, enfeksyon nan jwenti, oswa yon enfeksyon maladi san ki tiye moun nan tibebe ki fenk fèt

Tretman[edite | modifier le wikicode]

Tretman dwe enkli:

 • Antibyotik (pli komen sefiksim oswa setryakson) ke yon doktè preskri
 • Tretman apwoprye pou patnè an

Prevansyon[edite | modifier le wikicode]

 • Abstinans sou kontak seksyèl
 • Tretman bonè pou STD (Maladi Transmèt Seksyèlman MTS)
 • Itilize kapòt (kondom) tout tan, epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks nan vajen, nan dèyè, oswa sèks sousad sou pijon
 • Itilize kapòt (kondom) baryè tout tan epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks sousad sou vajen oswa sou twou dèyè
 • Evite kontak seksyèl avèk yon Patnè jiskaske tretman finn konplete

Rekòmandasyon pou anpeche pwopagasyon enfeksyon[edite | modifier le wikicode]

 • Pran tout preskripsyon medikaman yo menm si ou sispann gen sentòm yo.
 • Notifye tout dènye sèks patnè yo si ou enfekte [1]

Referans[edite | modifier le wikicode]