Gonore

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Neyiserya gonoroeae koze gonore.

Gonore se yon maladi koze pa bakteri, Neyiserya gonoroeae.

Siy ak sentòm[modifye | modifye kòd]

Anpil moun pa genyen okenn sentòm. Si sentòm parèt, nòmalman yo vini 2-7 jou aprè ekspozisyon men li pran jiska 30 jou pou parèt vrèman.

Sentòm nan fanm enkli[modifye | modifye kòd]

 • Pèt nan vajen anòmal ak/oswa ogmantasyon nan pèt nan vajen
 • Sansasyon brili nan fè piti
 • Pipi dri
 • Doulè nan fè sèks
 • Senyen nan ant peryòd règ mansyèl
 • Iritasyon nan twou dèyè, sètadi: gratèl, li fè mal, doulè lè w ale alasèl ak/oswa senyen

Sentòm nan gason enkli[modifye | modifye kòd]

 • Pèt nan pijon
 • Sansasyon brili nan fè piti
 • Brili oswa gratèl otou twou pijon an
 • Tèt pijon an anfle oswa fè mal
 • Testikil fè mal oswa anfle
 • Iritasyon nan twou dèyè, sètadi: gratèl, li fè mal, doulè lè w ale alasèl ak/oswa senyen

Transmèt[modifye | modifye kòd]

Enfeksyon gonore transmèt pa:

 • Sèks vajinal, nan dèyè, oswa sèks sousad
 • Otoinokilasyon (dechaj gason ki enfekte oswa dechaj nan bouboun andedan twou dèyè yon fanm)
 • Manman ki enfektè pase sa bay tibebe pandan y ap akouche pa vajen

Konplikasyon / Konsekans yo[modifye | modifye kòd]

Si enfeksyon gonore an rete san trete ka lakòz pou:

 • Maladi anflamasyon nan matris
 • Esterilite
 • Gwosès deyò iteris (nan twonp)
 • Doulè kwonik nan matris
 • Plis chans pou trape enfeksyon VIH

Si enfeksyon gonore an rete san trete, pandan gwosès ka lakòz pou:

 • Akouchman avan dat (prematire)
 • Pèt vizyon, enfeksyon nan jwenti, oswa yon enfeksyon maladi san ki tiye moun nan tibebe ki fenk fèt

Tretman[modifye | modifye kòd]

Tretman dwe enkli:

 • Antibyotik (pli komen sefiksim oswa setryakson) ke yon doktè preskri
 • Tretman apwoprye pou patnè a

Pafwa medikaman an pa ka geri enfeksyon an. Sa a se paske enfeksyon an ap vin rezistan oswa iminitè a medikaman an. Si medikaman pa ka geri enfeksyon an, se yon lòt medikaman nesesè.[1]

Prevansyon[modifye | modifye kòd]

 • Abstinans sou kontak seksyèl
 • Tretman bonè pou STD (Maladi Transmèt Seksyèlman MTS)
 • Itilize kapòt (kondom) tout tan, epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks nan vajen, nan dèyè, oswa sèks sousad sou pijon
 • Itilize kapòt (kondom) baryè tout tan epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks sousad sou vajen oswa sou twou dèyè
 • Evite kontak seksyèl avèk yon patnè jiskaske tretman finn konplete

Rekòmandasyon pou anpeche pwopagasyon enfeksyon[modifye | modifye kòd]

 • Pran tout preskripsyon medikaman yo menm si ou sispann gen sentòm yo.
 • Notifye tout dènye sèks patnè yo si ou enfekte [2]

Referans[modifye | modifye kòd]

 1. Baarda, Benjamin I.; Sikora, Aleksandra E. (2015). « Proteomics of Neisseria gonorrhoeae: the treasure hunt for countermeasures against an old disease ». Frontiers in Microbiology 6. ISSN 1664-302X. doi:10.3389/fmicb.2015.01190; Access provided by the University of Pittsburgh. 
 2. « Kopi achiv » (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-03-03. Retrieved 2009-09-07.