Abreviyasyon

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib

Abreviyasyon Sé yon pati yon mo ki pi kout ki mo li représanté a.

Lis abreviyasyon:
||: kontrè, omonim
fr.: fraz
fr.fam.: fraz familye
n.: non
n./fr.: non ak fraz
pwov.: pwovèb
v.tr.: vèb tranzitif
s: sinonim