Èd:Kòman pou kreye yon atik/1

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Èske atik mwen an admisib ?
Dokiman mwen genyen èske li gen kalite ?
OKote pou m ekri?
Dwa dotè
Redaksyon

Èske l posib pou kreye yon atik sou sijè m chwazi a?

Wikipedya se yon ansiklopedi: konesans tout moun, epi rekonèt jan li ye, ka pibliye ladan l. Se sa ki defini prensip fondatè Wikipedya.

Se poutèt sa, gen yon atik sou Wikipedya se pa otomatik, ni yon dwa: li enpòtan anpil pou pwouve ke sijè ou a remakab epi li tonbe nan kritè kalifikasyon yo. San sa a, atik la pral siman oblije efase.

Èske atik la deja egziste sou yon lòt non?

Èske w tcheke si sijè a pa 'deja kouvri anba yon lòt tit, ak yon altènatif oswa òtograf kòrèk? Sèvi ak motè rechèch la pou chèche mo kle ki ta ka parèt nan yon atik sou sijè a, epi revize atik yo sijere yo. Si atik la deja egziste, gade nan kijan pou modifye yon paj.

Si atik la deja egziste sou plizyè lòt vèsyon Wikipedya, li gen yon bon chans pou yo aksepte l. Lè sa a, li posib pou fè yon tradiksyon.

Èske sijè a kouvri nan yon lòt atik?

Sa ka rive pafwa: nou pale de yon zile nan atik la sou vil ki pi pre a, nou pale de travay yon atis nan atik ki dedye a atis sa a, elatriye. Apwòch ki bon an se fè premye etap ou lè w ranpli atik sa yo. Si atik la vin twò detaye, li pral lè pou kreye atik dedye a.

Èske ou vle kreye yon atik sou ou, oswa biznis ou?

Otobiyografi, osi byen ke atik sou konpayi ou travay pou, asosyasyon ou, ekip ou a, yon nouvo pwodwi, elatriye. yo dekouraje anpil!

Ou riske pa objektif akòz yon konfli enterè; sepandan “netralite nan opinyon” se youn nan prensip fondasyon yo (enperatif ak ki pa negosyab) nan Wikipedia. Pito mande pou kreye atik la, oswa tann yon volontè fè li.

Atik ki kreye pou « piblisite » yon sijè, oswa ki sou inisyativ sijè atik la, jeneralman pa kapab pibliye.

Èske sijè a byen li te ye oswa ase enpòtan pou parèt sou Wikipedya?

Videyo an fransè ki prezante prensip admisibilite a.

Èske “prèv notoryete” egziste nan enfòmasyon ou a? Prèv sa dwe sètifye pa bon kalit sous endepandan: liv referans nan domèn nan, travay laprès nan nivo nasyonal, etid inivèsitè sou sijè, estatistik piblik, yon rekonpans nasyonal oswa entènasyonal, reyalite istorik ki dokimante, elatriye. Eleman sa yo èske sa gen plizyè ane depi yo pibliye, pa moun diferan epi yo konnen? ou di sou sa ou fè, ki diferans sa fè? Si se wi, sijè gen tout chans admisib sou Wikipedya.

Donk, se kominote a ki defini kritè kalifikasyon espesifik pou varyasyon tèm.

Valide etap la

Dewoule meni ki anba a ki koresponn ak atik ou a, epi ou ka ale nan pwochen etap la.

Tèm atik mwen an se:

yon moun

yon aktè sinema oswa televizyon

Kritè yo

Omwen youn nan kritè sa yo dwe satisfè epi verifye:

 • Dirijan aktè nan yon fim remakab, seri oswa fim televizyon
 • Sipò aktè nan twa fim remakab, oswa twa seri remakab
 • Direktè yon fim popilè
 • Mansyone nan yon ansiklopedi referans (Universalis, Britannica, elatriye)
 • Objè prensipal nan yon travay ki pibliye sou non yon piblikatè, oswa nan omwen de atik oswa emisyon ki gen yon espas omwen de ane apa nan medya nasyonal oswa entènasyonal.

Èske sa se sou ou?

Sou Wikipedya, li fòtman dekouraje ekri yon atik sou tèt ou. Vrèman vre, yon atik pa dwe ni yon CV ni yon materyèl pwomosyonèl, epi li dwe ekri nan yon ton net ak reyalite. Sepandan, li difisil pou w net lè w ap pale de tèt ou.

Anplis de sa, si ou se sijè yon atik sou Wikipedya, ou dwe konprann ke ou pa gen plis dwa pase nenpòt lòt moun sou atik la, ke nenpòt moun ka modifye enfòmasyon ki nan atik sa a, epi ke ou pa gen kontwòl enfòmasyon an ankò. ki ekri sou ou. Se poutèt sa, li pi bon pou w rete lwen atik sa a epi pou w pa eseye enfliyanse kontni li yo.

Kesyon-Gid
Èske sijè atik mwen an satisfè kritè ki detaye pi wo a?Wi Non Mwen doute

yon aktè teyat

Kritè yo

Omwen youn nan kritè sa yo dwe satisfè epi verifye:

 • Dirijan aktè nan yon pèfòmans remakab
 • Sipò aktè nan twa pèfòmans remakab
 • Direktè yon pyès teyat jwe nan yon teyat nasyonal
 • Mansyone nan yon ansiklopedi referans (Universalis, Britannica, elatriye)
 • Objè prensipal nan yon travay ki pibliye sou non yon piblikatè, oswa nan omwen de atik oswa emisyon ki gen yon espas omwen de ane apa nan medya nasyonal oswa entènasyonal.
 • Verifye kritè detaye yo: Aktè teyat
Kesyon-Gid
Èske sijè atik mwen an satisfè kritè ki detaye pi wo a?Wi Non Mwen doute

yon asosyasyon

Kritè yo

Omwen youn nan kritè sa yo dwe satisfè epi verifye:

 • Mansyone nan yon ansiklopedi referans (Universalis, Britannica, elatriye)
 • Objè prensipal nan yon travay ki pibliye sou non yon piblikatè, oswa nan omwen de atik oswa emisyon ki gen yon espas omwen de ane apa nan medya nasyonal oswa entènasyonal.
 • Verifye kritè detaye: asosyasyon
Kesyon-Gid
Èske sijè atik mwen an satisfè kritè ki detaye pi wo a?Wi Non Mwen doute