PID

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Ale nan: Navigasyon, Fouye

PID (Maladi Enflamatwa Nan Matris) se yon enfeksyon ke fanm genyen nan vwa jenital ki koze pa bakteri (pli komen Klamidya trakomatis oswa Neiserya gonore) ki monte depi kòl matris la oswa vajen pou rantre nan ògann repwodiktiv yo.

Siy ak Sentòm[edite | modifier le wikicode]

PID sentòm nan fanm ale de piti-pitit jiska trè sevè (ki mete yo lopital).

Siy yo enkli:

 • Pèt vajinal ki Abnomal
 • Sansasyon brili lè w ap fè piti
 • Doulè anba tivant
 • Doulè Rèl do
 • Noze ak/oswa lafyèv
 • Doulè pandan w ap fè sèks
 • Senyen nan ant peryòd règ mansyèl
 • Doulè sou kote dwat nan vant

Transmèt[edite | modifier le wikicode]

Anpil bakteri komen tankou Klamidya , gonore monte depi kòl matris la oswa vajen pou rantre nan ògann repwodiktiv yo.

Complikasyon/Konsekans yo[edite | modifier le wikicode]

Si enfeksyon PID an rete san trete ka lakòz pou:

 • Andomaje ògann repwodiktiv yo sa enkli tib falopyan yo ak tisi ki nan oswa tou pre matris ak ovè an.
 • Esterilite
 • Gwosès deyò iteris (nan tib)
 • Fòmasyon Absè
 • Doulè Kwonik nan matris

Tretman[edite | modifier le wikicode]

Tretman dwe enkli medikaman (antibyotik) ke yo doktè preskri e ke ou pran konplètman.

Prevansyon[edite | modifier le wikicode]

 • Abstinans sou kontak seksyèl
 • Tretman bonè pou STD (Maladi Transmèt Seksyèlman MTS)
 • Itilize kapòt (kondom) tout tan, epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks nan vajen, nan dèyè, oswa sèks sousad sou pijon
 • Itilize kapòt (kondom) baryè tout tan, epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks sousad sou vajen oswa sou twou dèyè
 • Evite kontak seksyèl avèk yon Patnè jiskaske tretman finn konplete
 • Tretman apwoprye pou patnè an

Rekòmandasyon pou anpeche pwopagasyon enfeksyon[edite | modifier le wikicode]

 • Sispann kontak seksyèl si siy yo oswa sentòm yo retounen
 • Fè tès sondaj pandan gwosès
 • Sondaj chak ane pou tout fanm ki aktif seksyèlman ki aje de 25 ane oswa mens
 • Notifye tout dènye sèks patnè yo si ou enfekte [1]

Referans[edite | modifier le wikicode]