Kaciqat-io

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ahyti anvan Christofh Kolonmb èh' Peindan ll-l' faêry èkh rivéa, li teid preind Ahytian precolónial-io pou Indyen-io


Kaciqat-io

Noôm khi pou kaciqat-ha

Ouvèry kòre y l'

Noôm khi pou kaciqe-lan

[1° Magua-ah

2° Maryen-ha

3° Xaragua-ha

4° Maguàna-ah

5° Hyguey-lan]

[nan nord-est, khi pou poynte Isabellik n'an kap Rafhaèl;

N'an nord-west khi pou poynte Isabellik n'an einmbouchiure khi pou Artibónite-lan.

N'an sud-west khi pou einmbouchiure ha khi pou Artibónite-lan n'an baie khi pou Neyba;

N'an ceintry, reigjyon khi pou Cibao;

N'an Sud-Est;]

[1°Guaryónèx,

Guacànagaric,

Boheichio Ànacaòna

Kaónabo,

Kotubánanma.

Chaàk kaciqe-lan teid assisté, n'an adminystrasyon ll-l' ha khi pou rwahayaunme l'i ha, gaan yeon kounseil khi gaan réink vyégranmoud-io, khi seid dépozitairy khi pou tradisyon-io khi pou Payïa.

Ceinq gwô cheife-io t'apy Vivy n'an yeou harmóniy sanz chireipith. Lyen paranté tay uni-io; Kaónabo teid maryé ak Ànacaòna, soeir khi pou Boheichio. Leigb Payïa teid ménacé, force militairy-io khi pou ceinq rwahayaunme-io tay uni-io pou reipoussei ènnynmi yeo guenllein einseinmbe n'an.

ziley Ahatti Qisqeyànoh Boiho n'an mi-teinmp Karayib-io, aprei Kuba l'i èkh pî gwô n'an Antiye-io. Martinik feid pârti tî Antiye-io

Copia de Cacicazgos de la Hispaniola.png

Ahyti anvan Christofh Kolonmb èh' Peindan ll-l' faêry èkh rivéa, li teid preind Ahytian precolónial-io pou Indyen-io

N'an teinmp zha-ad pâ t'd gaan policy. N'an gwô villagjy-io, say ajoupah khi té seinmblé ak zha n' jweinne n'an Villy pwoveincy-io jounnein joudiah khi tay formé-io. Arrawaks-io pâ t'd wondonmon yeo tay kourbé-io docilenman einmbâ main authorité-io qitt' seid yeon tî-kaciqe-lan,, kaepaebe yeon ansyen aussoy yeon nytaíno.

ajoupah style tî kail pail noun jweinnai n'an zorny pwoveincy-io

Yeo tay kogn travail l'or, tissei koton èh' modèlei tèh khi grah pou faêry pipe, kannistery-io khi pou kuiziny aussoy pou faêry tî statu-io.

Seid joust n'an qeinzyènme ànné-io, jevune-gjeinre-io khi pou too driez sèxe-io t'apy màrché totounu; gran he mound-io tay porté pail, yeou series jupy ann' koton khi tay kouvrihi-yeo deipihi n'an tail-io river n'an gjénou-io. Yeo tay badichonnein souveint-an rèste kòre-io khi pou yeon bouyon rwoucou, n'an seilynman inteinsyon pou faêry kòre-io vîn bèlly, èh' yeo ornay pârqette chéveix-io ak plunme jacko

reiligjyon[edite | modifye sous]

Reiligjyon ioha seid té yeon banned têty chargjé ak superstisyon-io; si yeo tay Koweir n'an yeon seily Dyeix kogn seid t' uou baegail vague, n'an inmortalité khi pou nanme n'an, yeo tay inmagjíné avèk konvixyon khe paradiah yeo t'apy' jweinne ni n'an bouth prèskhe kôth ziley khi pou sud èh' khe treipassay-yeo pou al maanjé einmbâ onmbragje-la khi pou pyed bòard fournihi, Abricot-io khi gout-io. Prêtry-io khi pou reiligjyon prinmintivela zha-ad, butios-io, yeo tay formay yeou classy khi pou honme-io touth mound tay respecté-yeo; fonxyon ioah seid té yeou banned baegail: yeo tay preizydé ceireinmóni-io khi pou kiulte-la, yeo tay medcein-io aussoy houngan-io, divynord-io aussoy Intèrprèty-io khi pou volonté khi pou Zénmès-io.

Teid guen han Ahyti, n'an monman khi pou Christofh Kolonmb découvrihi y l' ah, yeon milyon Arrawaks prèskhe. Ceinqante an-io pî tard, l'i reitheid n'an io seilynman kh'èkh ceintainy-io; Kolonmb teid reivé pou y l' bail Christ yeon nouveo rwahayaunme; patripòrche-io khi tay avèk ll-l' yeo tay tantei pou yeo extèrminei yeou peiply èh' yeou civylizasyon koété noun jweinnai joudiah appèrne kh'èkh vestigjy su Sol noûan. kaciqat-io khi pou maryen-ha

Kaciqat khi pou Maryen[edite | modifye sous]

Kaciqat khi pou Maryen ha

Kaciqat khi pou Maryen ( Mariéno Qacitado) seid té touth pârtia khi pou nòrd-west khi su ziley ah, linmité n'an Nòrd pâr Océan Atlantik, n'an Suid pâr Kaciqat khi pou Xaragua, n'an Est-la pâr Kaciqat-io khi pou Magua èh' khi pou Maguàna, ëh' n'an l'West pâr Kànal khi pou Veint ha.

Li teid gouvèrné pâr kaciqe Guacànagaric, koété syègje li seid té n'an El Guarico, tooprei khi pou kougn'ah villy ahytianna khi seid Kap-Ahytian. Li teid divizé ann 14 nitaíno-io. Kaciqat zha-ad teid fèïèty y l' preinmyei n'an acqiueyihi Christofhe Kolommb èh' pou konvèrtihi n'an christiànizme.

Kaciqat-ha khi pou Maryen ha n'èkh luitté kountre kaciqe Mayrení, aidé pâr kaciqe Kaónabo khi pou Kaciqat khi pou Maguàna, pou kountwôly khi n'an lyeu mythik kh pou déyèsse Manman Ièrmao khi pou Kaciqat Maryen ha. Manman Ièrmao seid té déyèsse khi pou kaciqat khi pou Maryen ha, khi siyifi “Kòrap khi pou pyerra”.

Pou baetail zha-ad, Guacànagarix al jweinne konqiéran espànyòl-io pou crazé allyance-lan ak Mayréní èh' Kaónabo èh' reitheid kounzha cacique principal de l'ensemble du Kaciqe-lan khi pou Maryen èh' pou lyeu mythik khi pou Chacuey.

Éteindiuah khi pou gjéografhik-la[edite | modifye sous]

Répiublik khi pou donminicànian[edite | modifye sous]

Ahyti[edite | modifye sous]

Kaciqat khi pou Magua-ha[edite | modifye sous]

Kaciqat khi pou Magua ha

Kaciqat khi pou Magua ha ( Magua ha Qacitado) teid twouvé y l' su touth pârtia khi pou nòrd-est khi pou ziley ah, linmité n'an Nòrd èh' n'an Est-la pâr Océan Atlantik, n'an Suid pâr Kaciqat-io khi pou Maguàna èh' Higuey, èh' n'an l'West pâr Kaciqat-io khi pou Maguàna èh' Maryen. Kaciqat khi teid kouvrihi seoulynman khe touth territohà-io khi pou actiuèl Répiublik donminicànian.

Li teid gouvèrné pâr kaciqe Guaryónèx, koété syègje l'i teid sitiué y l' tooprei khi actiuèl lyeu khi pou Santo Cerro, n'an La Vega. L'i teid teid divizé ann 21 nitaínos. kaciqat zha-ad seid té yeouni n'an régjyon-io khi teid pî riche-io khi pou ziley ah.

Magua gaan pou siyificasyon: “ Wòchy-la” èh' déyèsse-manman-an seid té Guacar oubyen Wòchy Manman-an.

Éteindiuah khi pou gjéografhik-la[edite | modifye sous]

Répiublik donminicànian[edite | modifye sous]

Kaciqat khi pou Maguàna ha[edite | modifye sous]

Kaciqat khi pou Maguàna

Kaciqat khi pou Maguàna ha (Maguàna Qacitado) gaan pou jweinne ni n'an ceintre khi pou ziley khi pou Qisqeyànoh boiho, linmité n'an Nòrd pâr Kaciqat-io khi pou Maryen èh' Magua, n'an Suid pâr lanmèr khi pou Karayibe-io, subòrd Est-la pâr Kaciqat-io khi pou Magua èh' Higuey, èh' subòrd West-la pâr Kaciqat-io khi pou xaragua èh' Maryen. Kaciqat zha-ad pâ t'd kouvrihi khe touth territohà khi pou kougn'ah Répiublik donminicànian.

L'i teid gouvèrné pâr kaciqe Kaónabo, n'honme khi pou Ànacaòna. Syègje l'i teid tabli n'an lyeu khi gaan pou noôm Corral de los Indios, n'an Juan de Herrera, khi pou San Juan. Li teid divizé y l' ann 21 nitaínos. Pwoveince zha-ad teid konsacré y l' n'an art-la khi pou la guerra. Kaciqat zha-ad seid té preincipal lan khi pou ziley ah èh' ll-l' teid reprézeinté pâr “Wòchy-la”. Tèrme-lan Maguàna siyifi: “preinmyèry wòchy-la, wòchy uinik”. Déyèsse-manman-an seid té Apito, khi siyifi “Manman khi pou Wòchy-la” [1].

Kaciqe Kaónabo li èkh seid preinmyei n'an oppozei rézistance n'an ocqiupasyon espànyòle. Chèf zha-ad li èkh t' acqiuzé konme mound khi responsabe pou destriuxyon khi pou fòrt èkh pou La Navidad, preinmyei établisseinman espànyòl n'an tèrra khi pou anméricànian, instalé pâr Christofhe Kolonmb douevan inmpossibilitéa khi pou rapatriyei einseinmbe khi pou n' honme-io deitan ll-l' Espaye leigb' ll-l' t'apy' préparé preinmyei voyagje-la. N'an raizon khi pou attak zha-ad èh' khi pou teintative-la khe y l' feid alasso pou Fòrt khi pou Saint-Thomas, Kaónabo too prizonnyei. Alonso de Ojeda n'èkh twonmpeid ll-l' n'an feid ll-l' crwoêry khe li t'apral offrihi y l' touth manni ann'òr. Kaónabo too mynotté èh' transféré al La Isabela, einmpi voyé y l' ann Espaye. Chèf lan too mourihi n'an yeon naoufragje leigb' ll-l' t'aptraverséa[2].

Éteindiuah khi pou gjéografhik-la[edite | modifye sous]

Répiublik donminicànian[edite | modifye sous]

Kaciqat khi pou Xaragua[edite | modifye sous]

Kaciqat khi pou xaragua

Kaciqat khi pou Xaragua ( Xaragua ha Qacitado) l'i teid su touth suid-wèst khi pou ziley Ahyti ah. L'i teid délinmité n'an Nòrd pâr Kaciqat khi pou Maryen, n'an Suid pâr lanmèr khi pou Karayibe-io, subòrd Est-la pâr Kaciqat-io khi pou Maguàna èh' Maryen, èh' subòrd wèst-la pâr Détwoyt khi pou Janmayik-la.

L'i teid gouvèrné pâr kaciqe Boheichio. L'i teid pî gwô su ziley ah. Syègie l'i ha teid sitiué n'an yeoi lyei dénoômé Yaguàna, kougn'ha Léogàne ann Ahyti. l'i teid divizé y l' ann 26 nitaínos. seid té Xaragua.

Boheichío, frèry khi pou Ànacaòna, teid dwoêd reithé n'an Yaqinmo, anddan nannan khi pou Kaciqat khi pou Xaragua, pârs'dkhe li teid dwoêd soutenihi yeou guerra kountry driez gwoupy trè prinmitif-io, preinmyei-io khi teid ocqiupay-yeo ziley ah, yeouni n'an-io sitiué-io n'an régjyon khi pou rivyèry-io khi say Las Cuevas èh' Yuboa èh' luotd-io yeo tay n'an extreinme suid-west khi pou ziley ah, n'an yeou lyei dénoômé Guacayarinma. Zha-ad-l'i teid obligjé Boheichío gaan yeou doube alyance, khi pou yeou pârt avèk kaciqe-lan khi pou Hàniguayagua pou kontwòl d'ahatti khi pou Suid-Wèst èh', dluotd koété ah, avèk Kaónabo pou kontròly èh' accè-io n'an lyei céreinmónyal la khi pou Yuboa, preincipal-la khi pou ziley ah.

Déyèsse-manman-an khi pou Kaciqat khi pou Xaragua teid Zuinmaco, dérivé khi pou uinyon ha khi pou Xaragua: Zui èh' Yaqinmo: Maco.

Éteindiuah gjéografhik-la[edite | modifye sous]

Répiublique donminicànian[edite | modifye sous]

Ahyti[edite | modifye sous]

Kaciqat khi pou Higuey[edite | modifye sous]

Kaciqat khi pou Higuey ha

Kaciqat khi pou Higuey ha (Qacitado ha Higuey) teid pou jweinne ni su touth koété Suid-Èst khi su ziley khi pou Ahyti ah, linmité n'an Nòrd pâr Kaciqat khi pou Maguá èh' Baie khi pou Sanmàna, n'an Suid pâr lanmèr khi pou Karayibe-io, n'an Èst-la pâr Kànal-la khi pou Móna ah, èh' n'an wèst-la pâr Kaciqat-io khi pou Maguàna èh' Maguá. Kaciqat zha-ad teid kouvrihi khe touth territohà-io khi pou kougn'ha Répiublik donminicànian.

L'i teid gouvèrné pâr kaciqe Kayacoa, einmpi veive lyah Ànyès Kayacoa konvèrtiy n'an Christianizme, einmpi pâr Kotiubànanma. Syègje liha teid koété èkh gaan kougn'ah villy khi pou Higuey. Kaciqat zha-ad teid ouvèrtcòrap ll-l' deinmpi Cabo Engaño riivé n'an fleive Haina. L'i teid divizé ann 21 nitaínos. Kaciqat zha-ad seid too konnein einmba noôm khi pou Higuànanmo.

Déyèsse-manman khi pou Kaciqat khi pou Higuey seid Atabeira, khi siyifi “ Manman-an khi pou Wòchy Origjinal-la”.

Éteindiuah gjéografhik-la[edite | modifye sous]

Répiublik donminicànian[edite | modifye sous]

  1. [1]
  2. (espagnòl) es Maguana.net