Inmpot

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Sonme l'étâ preind sanz reidihi su bazy l'i inmpozéa. Aconmptei pwovizyonnèl Modalitéa khi pou paienman khi pèrmèt aktouth reideivancy-io khi pou layité n'an teinmp-io khi pou chârgje inmpot ha. Loy su fiscalitéa prévoy ann gjénéral pou inmpot-io chaàk anné-io, yeo vèrsay khi pou acompte-io khi destiné-io n'an évitei aktouth kontribiuabe khi pou n'an faêry banne sòrtie khi pou fond-io khi triuop inmpòrtan-io pou ta bail-l'i yeou seōle foy-io. L'i seid gjénéralenman tabli ein-ba fòrme-lan khi pou paienman pâr tyèrs pwovizyonnèl-io (BIK) oubyen meinsiuèl-io selon l cah Acte anòrmal khi pou gjesyon Yeou acte anòrmal khi pou gjesyon seid yeou acte kontrairy n'an intérêt-ah khi pou eintreprize-la èh' khi pâ reilevé pou yeon gjesyon nòrmal. L'i pâ ca seid baegail khi oppozé ak Administrasyon fiscale-la pou calcul-la khi pou inmpot ha. Pâr exzenmpe, libéralité-io, abandon-io khi pou créyance-io, avance-io sanz intérêt kaepaeby seid réyintégré-io n'an bénéfice-io si kontribiuabe laad pâ ca pwouvei khe yeo corresponnay ak intérêt khi pou eintreprize-la. Acte ein-ba seing privé Acte écri rédigjé pâr yeon pârtiqulyei èh' konmpòrtan siyatiura khi pou maniuscria khi pou banne pârtie-io. Aktion Titre khi pou pwopriété négocyabe énmis pâr yeou socyété khi pou kapital-io n'an repreizeintasyon khi pou yeou pârtiy khi pou kapital liah. ASDI Aconmpte Su Divèrs Inmpot-io Assyètte khi pou inmpot ha Zh’seid pârtia khi pou matyèra khi inmposabe gjénéralenman exprinmé ann mountan khi doué seid baegail khi sounmeith-l'i ak inmpot ha (bénéfice, chiffre khi pou affayre-io, loyei …). Assuijetti assuijettia seid pèrsonne fhyzik oubyen morale qeinmbé khi pou souscrire yeou déclarasyon fiscale pou exzèrcei yeou pwofessyon. Kounzha, ann matyère khi pou taxe-io su chiffre-la khi pou affayre-io, say-yeo èkh konsidéré-io konme assuijetti-io touth pèrsonne fhyzik oubyen morale-io khi effectiuay, pou yeou mannyère indépeindante, ak titre ahabitiuèl oubyen occazyonnèl, yeoune oubyen pliuzyeiry livraizon-io khi pou byen-io oubyen khi pou prestasyon-io khi pou sèrvice-io khi relevé pou yeou activité eikononmik. Avih Doqiunman kh'al jweinne kontribiuabe-la pâr Administrasyon-an pou y l' siyifyei yeou étape inmpòrtante khi pou pwocédiura. Kounzha, l'i exzisteid banne avih khi pou inmpozisyon ha, avih khi pou meithé ann deinmeira, avih khi pou meithé ann recouvreinman ha, avih khi pou passagjy, avih khi pou vérificasyon elt. Avih n'an tyèrs déteinteira (ATD) Zh’seid yeou acte pâr l'i meinme, konmptabe puiblik-lan oubyen receveirha maandeid ak yeonni oubyen touth tyèrs débiteir-io oubyen dépozitaira khi pou denyei-io khi pou yeon kontribiuabe, pou vèrsei n'an kaisse l'i-io, sonme-io khe y l' qeinmbé n'an konqiurreince khi pou mountan-an khi pou deitte fiscale-la khi pou kontribiuabe zha. Avih khi pou inmpozisyon Doqiunman administratif su l'i meinme khe figuiray eileinman-io khi servihi konme bazy aktouth kalqiul khi pou inmpot ha, mountan ha khi pou sonme-io apy' payei, kondisyon-io khi pou exzigjibilité ioha èh' date-la khi pou meithé ann recouvreinman. Avih khi pou meithé ann recouvreinman Titre exzéqiutohà khi adressé pâr konmptabe puiblik oubyen receveir khi pou inmpot-io, ak yeon kontribiuabe oubyen redevabe khi pâ gaan-t-ow fiiny payé oubyen ll-l' gaan-t-ow payé tî crassy n'an délaiè- réglenmeintairy-io deitte fiscale l'iah, pou woêd ll-l' aoutheintifyei créyance fiscale-la khe y l' qeinmbéa. Avih khi pou non-inmpozisyon oubyen khi pou inmpozisyon non meithé ann Doqiunman administratif adressé ak kontribiuabe-la précizé khe li pâ gaan inmpot pou y l' payei. Aguen fiscal Fraxyon khi pou inmpot su socyété-io khi déjà payé pâr yeou socyété ak raizon banne bénéfice-io khi meithé ann distribiusyon. B.I.K (BIK) Bénéficy Indiustriely èh' Konmèrcyal-io. Bénéfice non konmercyal ( BNK) Bénéfice non kommèrcyal recouvrihi bénéfice-io khi pou pwofessyon-io khi libérale-io, revenu-io khi pou chargje-io èh' khi pou office-io, pwofit-io pwoduiviinihi khi pou touth ocqiupasyon-io khi liucrative-io èh' khi pâ toujouf attachay-yeo ak yeou luotd katégoriy khi pou reveniu-io. K.F (KF) Kontribiusyon Foncyère. K.F.N.B (KFNB) Kontribiusyon Foncyère su Terrain-io Non Bahatihi C.G.A (CGA) Ceintre khi pou Gjestyon Agréa K.N.S (KNS) Kontribiusyon Nasyónale khi pou Solidaritéa Ceintre khi pou gjestyon agréa Òrganizme-io khi sounmèth ak agreinman an khi pou Administrasyon fiscale khi assistay mound khi adhéray-yeo ha n'an obligasyon fiscale ioah èh' font bénéficyei khi pou kh'èkh avantagjy-io. Pèrsonnes fhyzik-io oubyen morale-io kaepaebay adhérei ak touth ceintre-io khi pou gjestyon khi konstitiué-io èh' fondé-io pâr touth expèrt-io khi komptabe-io, komptabe-io agréyay-yeo oubyen òrganizasyon-io khi pwofessyonnèl-la-io. Administrasyon ha bail agrénman ak touth ceintre l'i-io èh' pohoteid pou ioha assistance tekhnik l'iha. Ein kontrepârtia, adhérein-io bénéficyay khi pou allégjenman-io n'an fiscalité-io. Korrèxyon synmétrik-io khi pou bilan Bénéfice lan seid établi pâr konmparaizon eintre actif net-lan ak clôtiura èh' ak ouvèrtiura khi pou exzèrcice koncèrné. Si Administrasyon ha yeon bilan khi pou clôtiure khi yeon exzèrcice l'i bail, juirispriudeince-lan obligjeid ll-l' n'an rectifyei égalenman bilan ha khi pou ouvèrtiura khi pou exzèrcice apreizha pou n' pâ faêry viinypareithe khi pou redressenman fictif-io. Théoria khi pou korrèxyon synmétrik kh’appliqeid eintre luotd-io aktouth redressenman su stòck-io. Crédi khi pou inmpot Créyance fiscale inmpiutabe su yeon inmpot. Décote Méthòde khi pou dinminuisyon khi pou inmpot théoriqenman douei. Dédiuxyon Sonme passeitrait ein-ba khi pou bénéfice briut oubyen khi pou reveniu briut. Exzigjibilitéa Dreoyt khe Trézòr piublik -la ca faêry valeir, ak pârtihi khi pou yeon monman l'i bail, bòrdcote khi pou débiteirha khi pou inmpot ha pou jweinne paienman ha khi pou inmpot zha-ad.

Exzónérasyon[edite | modifye sous]

exzónérasyon fiscale seid yeou dispeinsasyon pou payei inmpot ha. L'i konsisteid n'an excluire excepsyonnelenman, n'an totalitéa oubyen ann partia, pou yeou duré linmité oubyen ann pèrmànancy, khi pou opérasyon-io, khi pou touth eileinman-io oubyen touth seinmplenman pou touth pèrsonne-io khi pou paienman khi pou yeon inmpot oubyen khi pou yeou taxe.

Foyei fiscal[edite | modifye sous]

Yeou foyei fiscale seid lyeua koété kontribiuabe-lan ahabiteid nòrmalenman, zh'seid-pou-dihi lyeua khi pou rézideince-lan l'ahabitiuéa, ak kondisyon khe rézideince zha-ad (n'an Kothe-Ivoyre) guen'èkh pou yeou karactère pèrmànan. Franchizy Tekhnik konsisteid n'an pâ pèrcepouwoêd inmpot ha leigb'khe montan ha théoriqenman doué khi pou inmpot oubyen khi pou chiffre affayra pâ atteinne yeon chiffre minimunm.

Fraoude fiscale-la[edite | modifye sous]

Fòrme khi pou délinqance-lan konsisteid n'an réduire yeou mannyère illégale-la inmpot-io, yeo douay. Modalité zha-ad-io say-yeo èkh viiny su pliuzyère fòrme varyé-io : onmissyon volontaira khi pou déclarasyon, minorasyon khi pou recètte-io, majorasyon-io khi pou chargje-io, travail clandestein.