Enjenieri

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Yo defini enjenyeri kòm aplikasyon de konesans syantifik e teknik pou rezoud pwoblèm kòmen. Yon ekspansyon definisyon sa dwe konsidere gran enpak politik e ekonomik sou desizyon yon enjenyè kapab fè. Se yon syans ki mande anpil imajinasyon, vizyalizasyon, yon bon fondasyon sou syans fizikal (fizik, estatik, dinamik, materyèl karakteristik, etc.), matematik, bon jijman, avèk abilite pou kontiniman entegre nouvèl teknoloji avan de pwodui yon objè oubyen prosès nesesè pou fasilite aktivite imèn.

Pou mete li tou senp, travay yon enjenyè se « itilize benefis konesans syantifik pou rezoud pwoblèm lòm ».

Nan sosyete modèn (e.g. yon gran site), moun viv an gouf, e sou yon baz pèmanan. Ki kreye yon sitiasyon trè konplike. Premyèman, li mitige resous lokal yo. Dezyèm, anpil moun konsantre ansanm kiltive yon anvironnman kote salte kapab gonfle sou pil avèk pakèk. Twazyèm, yon gran vil itilize anpil enèji. Nou kapab kontinye elabore sou plizyè lòt pwoblèm toujou.

Pou rezoud pwoblèm sa yo, yon enjenyè pa fokis senpleman sou analize ekzistan pwoblèm sa yo, men kan li dekouvri yon pwoblèm, li chache yon mwayen pou aleje li oubyen elimine-l totalman. Enjeniè-a fè rout ki nesesè-a pou bay kiltivatè yon fason pou rapidman vini jwenn konsomatè k'ap viv nan vil la ; fè l posib pou kiltivatè-a ka pote pwodui-l vin’ vann nan mache. Li chache yon jan pou pote dlo bay tout moun nan vil la pa konstwi lign distribisyon nesesè e prè ase pou tout moun kapab trouve dlo. Li chache yon fason pou itilize idrokab, idroelektik, pouvwa van ou solèy, pou delivre pouvwa elektrik nesesè pou soulaje aktivite yon vil.

Travay yon enjenyè pli konplike ke sa toujou. Li konsiste plis ke chache yon mwayen pou rezoud pwoblèm, avèk ofri posib solisyon. Pafwa, sa se senpleman kòmansman. Wi, majorite plan pwojè enjenyeri pran tan avèk yon ekip de patisipan pou reyisi. Men pou ekzekite plan mande lajan, negosyasyon politik, taksasyon, e plizyè lòt kalite kolaborasyon.

Sipoze ou vle bati yon Sant Distribisyon de Dlo nan Pòtoprens. Kòm yon enjenyè, ou kapab bezwen topografi lokasyon ki konsène-a, estatistik sou kantite moun nan k’ap bezwen dlo. Ou chita w fè tout kalkilasyon ki nesesè pou etabli ki kalite tank ou bezwen, a ki elevasyon-l sipoze ye, ki grosè fil distribisyon yo, ki pouvra ponp ki nesesè, si w menm bezwen ponp, etc. Men, aprè w fini tou detay sa yo, desizyon-an pa desizyon pa-w ankò. Ou sou pitye kliyan ki peye w pou fè travay la, si pou w jamè wè projè sa reyisi. Avèk plis kliyan w’ap travay, plis konplikasyon pwoblèm sa yo ka poze.

An nou di se gouvènman ki te ba w travay sou pwoblèm sa. Menm anvan w kòmanse, gen problèm. Nan yon peyi kote dlo pòtab raman asèsib, kiyès ki deside ki kote k’ resevra dlo avan. Ki kote lajan ap soti : ou di taks. Kiyès k’ap peye-l, e konbien lajan.

Tout pwoblèm sa yo nesesite ke yon enjenyè pa senpleman gen yon bon baz syantifik, men yon abilite pou travay ak, konprand, e byen kominike avèk kliyan ki ba l’ fè travay yo.