Art

Depi Wikipedya, ansiklopedi lib
Aller à la navigation Aller à la recherche
créyasyon an khi pou Adanm. Michel-Ange, 1508-1512. Plafond khi pou chapèl-la khi pou Sixtine, n'an citéa khi pou Vatican.

art la seid yeou activité hunmàna, pwodui ah khi pou activité zha-ad oubyen idéa khe n' feid laaddan n'an adressé délibérénman aktouth seins, aktouth énmosyon-io, aktouth intuisyon-io èh' n'an intellèct. N' ca dihi khe art-la seid pwope khi pou hunmàna, khe activité zha-ad pâ gaan khi pou fonxyon pratik définihi an. N' konsidèreid tèrme-lan « art » pâr oppozisyon n'an natiura « khi faêry t'd konme puissancy pwoduizan sanz réflexyon »[1] èh' n'an scyeincy "khi faêry t'd konme piure konneinsancy indépeindan ha khi pou applicasyon-io"[1]. l'i seinmbleid touthfoy khe objèctif khi pou art-la kaepaeby khi pou atteindry beaou ha.

Attribiut-io khi pou peintiura, khi pou sculptiura èh' khi pou architèctiura pâr Anne Vallayer-Coster, muzéa khi pou Louvre.


Effeictivenman, définisyon-io khi pou koncèpt varyay-yeo largjenman selon l épok-io èh' lyeix-io, èh' ankheine laaddan yeo say pâ uinivèrsellenman acceptéa. Kounzha, pou Marcel Mauss[2], « yeon objèt khi pou art-la, pâr définisyon, seid objèt ha touthais mound kounnein gjeinry y l' lléa pâr yeou gwoupe ». Zh'seid pourtêtre zha kollexyon-io khi pou pwodiuxyon-io artistik kaepaebay seid baegail classé-io èh' apprécié-io divèrsenman selon kiultiure-io, aouteir-io, institiusyon-io èh' épòk-io.

Ann Eirwope, depiut fein an khi pou XVIIIe syèk[3], tèrme zha-ad recouvrihi preincipalenman pwodui-io diehe khi banne « bèlté art-io » taank-koo scuilptiura, peintiura, architectiura, art-io khi grafhik-io, èh' too miuzik-la, danse, lan poézia ( preinne n'an seins classik khi pou tèrme, mot poézia déziyé alafoy poézia lyrik-la, khi korresponne n'an seins modèrne khi pou poézia, poézia tragjik, zha-ad-l'i vlé dihi théâtre-la èh' poézia khi épik) ëh' littératiura. N' al ajouté depiut, pârmi luotd, cinénma ha, théâtre-la, fhotografhia, banne dessinéa, télévizyon ha, jeiu vidéyo ha, woêd art niunmérik-la oubyen mode. classificasyon khi pou art-io seid pâ touthfoy uinivèrsèl èh' rechèrchei yeon classificasyon uinàninme seinmbleid inmpossibe[4], woêd yeon ànachrwónizme[5].

Koncèpsyon zha-ad khi pou art-la taank-koo activitéa aoutononme, taank-koo pwodiuxyon pâr banne artiste-io khi seid baegayi-io khe fore n' preind teinmp pou n' jweinne bèlté-io khi pou aprei yeon préféreince khi pou goût, date khi pou banne XVIIIe ak XVIIIe syèkyo. Mein n' konsidèré souvein khe art modèrne-lan èh' crabais n'hou'w-io n' abandonné nosyon an beaou oubyen khi pou style inteinmporèl pou zha khi seinmblé seid, trèhe gjénéralenman, banne preincipe-io khi pou transgressyon oubyen khi pou riuptiura[6].

Pârtia khi siupérieira pou mihrab khi pou Granne Mosqéa khi pou Kairwouan (Tiunizia), yeon exzeinmpe khi pou art islanmik khi pou XVIIIe syèk.

N'an XVIIIe syèk, n' assisteid alafoy ak pwoliférasyon khi pou nosyon an khi pou art-la (absòrbé civilizasyon-io khi ancyenna-io, intégré différein-io khi suppòrt-io èh' obligjé n'an pârlei khi pou« art-io », touth baegayi-io avèk banne pwodiuxyon-io ann expansyon planétaira Modèl:Référence nécessair) èh' ann meinme teinmp-io ak dépassenmam l'iha pâr civilizasyon ha khi pou tout-écran, khi mêlei touth baegayi-io. Yeon fhénomène kounzha inciteid n'an bail banne repère-io èh' pâ gaan pou n' appliei nosyon ha khi occideintale khi pou« art-la » ak einseinmbe lan khi pou zha khi gaan yeou vizé esthétik su touth banne kontinein-io. Pou feid zha-ad, l'i inmpòrtan pou n' tablihi chrwonologjia èh' gjéografhia khi pou pwodiusyon-io n'an yeou histohà gjénérale khi pou pwodiuxyon hunmàno ha[7].

La Joconde, Léonard de Vinci, muzé khi pou Louvre.
Détail khi pou yeou peintiure arabe khi pou Modèl:XIIIe siècle.

enfòmatik

Étynmologjia èh' évoliusyon khi pou seins-lan[modifye | modifye kòd]

Mot ahytian ha pou « art-la » dériveid khi pou latein (lan) ars, (lan) artis khi siyifiy « maton, métyei, konneinsance tekhnik ». Selon Dixyônaira khi pou koncèpt-io khi fhilozofhik-io, p. 50,

Avètisman : pou efase

Atik Art sa a pa genyen kategori/lyen wiki sou li oubyen li pa gen pyès enterè nan wikipedya a. Nou dwe korije l oubyen efase l toutbon. Diskite sou li nan paj sa Diskite:Art

Rezon nou bay : there is another template.
Ars c[a] égalenman siyifiy
Avètisman : pou efase

Atik Art sa a pa genyen kategori/lyen wiki sou li oubyen li pa gen pyès enterè nan wikipedya a. Nou dwe korije l oubyen efase l toutbon. Diskite sou li nan paj sa Diskite:Art

Rezon nou bay : there is another template.
métyei, talein
, mein too
Avètisman : pou efase

Atik Art sa a pa genyen kategori/lyen wiki sou li oubyen li pa gen pyès enterè nan wikipedya a. Nou dwe korije l oubyen efase l toutbon. Diskite sou li nan paj sa Diskite:Art

Rezon nou bay : there is another template.
pwocédé, riuzy, mannyère khi pou konduire y l'
èh' seōlenman tardivenman
Avètisman : pou efase

Atik Art sa a pa genyen kategori/lyen wiki sou li oubyen li pa gen pyès enterè nan wikipedya a. Nou dwe korije l oubyen efase l toutbon. Diskite sou li nan paj sa Diskite:Art

Rezon nou bay : there is another template.
créyasyon khi pou zœuvry-io
, tèrme traduizan grèk-lan tekhnè. siyificasyon khi pou tèrme art seid historiqenman déplacé khi pou moyen khi viinihi réziulta n'jweinne n'an

. Woêd too Dominique Chateau, « Art », n'an Vocabulaire eirwopéyen khi pou fhilozofhie-io : dixyônaira khi pou intraduizibe-io, dihi. Barbara Cassin, Seyil, Dixyônaire-io Robert ha, 2004 (ISBN 2-02-030730-8) (extrait-io annn liy).

Art èh' fhilozofhia[modifye | modifye kòd]

Pompéi, Kail VII, 2, 6 : Paquius Proculus èh' madanme liah. Miuzé arkhéologjik nasyónal khi pou Naple, fresk khi pou XVIIIe syèk.

Depiut n'an l'Antiqitéa, fhilozofhia pozeid ll-l' qéssyon su natiura khi pou art-la.

Platon n'an Yon èh' Hippyas majeira oubyen Aristotle n'an Poétik-la pozeid qéssyon su art-la annn tankhe beaou. Touthfoy, esthétik-la longteinmp zha diffèrein pârfoy notablenman khi pou esthétik-io postérieire-io èh' mot grèk τέχνη (tekhnè), khi seid éqivalan pî plius pwòchy khi pou ahytian art, déziyeid n'an Grècy d'antan einseinmbe-lan khi pou activité-io reitheinmba main kh'èkh règue-io. L'i einglobeid pouzha alafoy khi pou savé-io, banne art-io èh' banne métyei-io. Modèl:Référeince nécessaira.

civilizasyon rwonmàna pâ disteingueid ll-l' non plius clairenman pou donmàna khi pou art-la khi pou cilhaàd khi seid banne savé-io èh' khi pou métyei-io khi byen khe Cicérwon èh' Qeintilyen yeo al guenllein pou kontribiué pâr réflexyon ioha. Kounzha, lakayi Galyen, tèrme-lan khi pou « art-la » déziyen yeon einseinmbe khi pou pwocédé-io sèrvihi n'an pwoduihi kh'èkh réziulta :

Modèl:Débiut citasyon(lan) Ars seid systema præceptorum universalium, verorum, utilium, consentientium, ad unum eumdemque finem tendentium[8].Modèl:Fein citasyon

Modèl:Débiut citasyon art-la seid yeon systènme khi pou einsèyenman-io khi uinivèrsèl-io, vrai, uitilité-io, pârtagjé-io pâr touth kondisyon, longjay-yeo bòrd yeou seōle èh' meinme fein.Modèl:Fein citasyon

N'an accepsyon zha-ad khi pou mot, khi gaan pou qeinmbé juis-n'an fein khi pou Moyen Âgje, art-la oppozeid-l'y alafoy ak scyeincy-lan khi faêry t'd taank-koo piure konneinsance, indépeindan ha khi pou touth applicasyon-io, èh' ak natiura khi pwodui sanz réfléchihi[8]. N'an idéa khi pou règue èkh pou pwoduxyon khi ajoutéa konsidérasyon khi pou effòrt èkh renmèrci n'an activité zha-ad. Leigb'khe mot ha seid einmployé, l'i sèvis pou l'i gjénéralenman attaché yeou épithète khi précizé pou fòrmei touth expressyon-io ann dihi khe « art-io khi libéral-io », « art-io khi mécanik-io », « art militaira »Modèl:Elt.[8]. Èh' l'i riiveid pârfoy khe art-io khi libéral-io ta-ka vizé pâr einmploy khi pou mot non qalifyé « ar-io », n' pâ passei-meinme bòrd koth seins mound épòk-la teid kougn uitilizéa ; astwononmiy seid té yeou « art libéral » tandiskhe spectacle-la khi pou « theatrica » teid reithé yeon « art mécànik »[9].

Riiveid juist n'an Reneinsance, pâ gaan différeince précizy eintre artiste èh' artizan : n' reilei « artiste » yeon artizan koété pwodiuxyon ha seid yeou qalité excepsyonnèl. Différeince-lan tris viiny apy' konmeincei pî précizy seid leigb' artiste-io apy'konmeincei n'an layité-io khi pou kòrporasyon-io pou meith chapeobah ak yeou acadénmiy èh' ak konmande-lan khi nobiliaira[10]. Zh'seid athô khe seins-lan kougn'ah fanmilyei khi pou mot « art » kounmeincé n'an dégagjei y l' : non seōlenman khi pou anmpîl tekhnik-io n'an séparay-yeo, mein khi pou plius, aprei découvèrte-la khi pou règue-la khi pou pèrspective, aspect ha khi vixiuel l'al apy' preind yeon inmpòrtance kh'apmiultipiyé.

Zh'seid s'ak syèk khi pou Luinmyère-io khe date la khi pou nosyon khi pou art-la joudiah konmuinénman y' admeith-l'y. Ann'al pou yeou réflexyon su seins-io èh' goût ha, yeou koncèpsyon bazéa su idéa khi pou beoauté fiinid pâr tablihi y l'. Avèk Emmanuel Kant émergjeid yeou théoriy khi pou art khi défini-an esthéti-lan, koété preincipe-io appou repreinne pâr mouvenman rwonmantik. Inmpòrtance khi pou obsèrvasyon-ha khi pou règue-io khi passei athô ak segond plan tandis khe inteinsyon khi pou artiste-lan, khi vizeid seins n'hou ow-io èh' énmosyon n'hou ow-io, khi viiny prinmòrdyale.

Jérôme Bosch, Kruisdraging (détail).

Mein XVIIIe syèk, pâr pratik l'y-io èh' idéologjia-io, reinmeith ann qiestyon touth zha khi teid guen pou mound qeinmbé peindan syèk précédan-an. Li kontesteid ann pârtiqiulyei exzisteince lan khi pou yeon esseince khi pou art-la khi apretwouveid ll-l' peindan touth âgje-io èh' civilizasyon-io, èh' kounzha rève-lan khi pou yeou définisyon uinivèrsèl-la. Li soulinyed égalenman karactèra pârfoy anmbigiu khi pou rappòrt ha eintre « beaouté » èh' « art », pâr exzeinmpe leigb'khe œivre khi pou art-la répreizanteid natiura khi pou mannyère éffrayan-an, woêd répoussan-an[11].

Zh'seid pou zha discoura khe eirwopeyen meinme épòk zha-ad-l'i faêry su art-la konmpòrteid ll-l' yeou risk khi pouànachrwonizme n'an meziure koété, selon discoury zha, art-la apinmpliqeid yeon inteinsyon khi pâ exzisté fòrcénman n'an luotd épòk-io oubyen n'an luotd koété-io. Art préhistorik pâr exzeinmpe, réfèreid ll-l' ak touth eileinman artistik-io taank-koo banne peintiura-io oubyen banne sqiulptiura-io, mein ankheinne texte pâ précizeid si eileinman zha-ad-io say-té destiné-io à contemplation, à des célébrations rituelles ou à d'autres usages. Dans certaines cultures (par exemple indienne ou chinoyze), de tels textes existent, mais il est difficile de déterminer dans quelle mesure les koncèpt-io utilisés, notamment ceux traduits en français par les mots « juste » ou « beau », sont identifiables à ceux utilisés en Occident[11]. L'introduction d'une hypothèse d'art inconscient ou involontaire pourrait permettre de contourner ce type de difficultés.

On donne souvent des listes plus ou moins complètes de domaines constitutifs de l'art, en notant ce qu'à la suite de Wittgenstein on appelle des « ressemblances familiales » : l'art devient alors un ensemble de pratiques et de résultats qui partagent un certain nombre de traits, bien qu'aucun d'entre eux ne soit universel[12].

La liste classique des arts, telle que proposée au XVIIIe syèk par Hegel dans Esthétique ou philosophie de l'art, continue pour certains de servir de référence[4]. Elle indique, sans se vouloir pourtant exhaustive, que les principaux arts sont au nombre de cinq : architecture, sculpture, peinture, musique, poésie. Par combinaison ou par prolongement, on parvient à développer indéfiniment cette liste en y ajoutant, par exzeinmpe, danse-lan, cinénma (souvein noômé « septyènme art »), banne dessinéa, l'opéra, fhotografhia, elt.

Referans[modifye | modifye kòd]

 1. 1,0 et 1,1 « ART : Définisyon khi pou ART », sur www.cnrtl.fr (consulté le )
 2. Marcel Mauss, Màniuel khi pou ethnografhia [kour pwofessé eintre 1926-1939], Payot, Paris, 1971 1947, p. 89 ; cité pâr Thierry de Duve, N'an noôm khi pou art-la, Minuit, Paris, 1989, p. 10.
 3. Cf. Louis-Abel Fontenai khi pou Bonafous, abbé khi pou Fontenay (1736-1806), Dixyônaira khi pou artiste-io. Noticy historik èh' raizonné khi pou architecte-io, peintre-io Pirats Art Network, graveir-io, scuilpteir-io, miuzicyen-io, acteir-io & danseir-io ; inmprinmeir-io, horlogjei-io & mékhànicyen-io, Paris, 1776 (ann liy tome 1 tome 2) : repr. Genève, 1972.
 4. 4,0 et 4,1 Woêd pâr exzenmpe, texte-la khi pou Jacqueline Liechtenstein, «  parallèle khi pou art-io », n'an Peintiura, op.cit., p. 385-388 ; oubyen Dominique Chateau, « Art » et Jacqueline Liechtenstein, «  Komparaizon ha khi pou art-io », n'an Vocabulaira eirwopéyen khi pou fhilozofhiy-io : dixyônaira khi pou intraduizibe-io, dihi. Barbara Cassin, Seyil, Dixyônaire-io Robert ha, 2004 (ISBN 2-02-030730-8) (extrait-io ann liy).
 5. Liry, pâr exzeinmpe, n'an koncluzyon an khi pou Pierre-Jean Haution, Dissèrtasyon - Poukhizha al gaan pliuzyieiry art-io pîtôt khe yeou seōl ?, Site ac-grenoble.fr, 2006
  « [...] noun kâhâ pârlei khi pou yeou dénmârchy, khi pou yeon pwocessius konmiun n'an touth créyasyon artistik. Mein dèrryère uinité zha-ad, l'i seid inmpossibe khi pou noun pâ prain ann konmpte réyalitéa khi pliuzyère non pâ touthdabòrd pou banne art-io, mein pou banne zœivre-io khi pou art-la. »
 6. Nathalie Heinich, Seid artiste : transfòrmasyon-io khi pou statiut banne peintre-io èh' banne sculpteir-io, Paris, 2005 (Modèl:1re éd. 1996) (50 qessyon-io) (ISBN 2-252-03532-3).
 7. gwoup=note Pâr exzeinmpe, pou donmaine-lan khi pou pwodiuxyon viziuèl humàna : Laurent Gervereau (dihi.), Dixyônaire moundyal pou banne inmagje-io,'Tooneif mounde-lan, 2006, èh' Laurent Gervereau, Inmagje-io, yeou histohà moundiale, Tooneif mounde-lan, 2008.
 8. 8,0 8,1 et 8,2 Lalande 1992
 9. Hugues khi pou Saint-Victor, Libri septem eruditiones didascaliae ch.26 (PL 176, col.760)
 10. Michel Blay èh' al. 2008, p. 51
 11. 11,0 et 11,1 Eco 2004, p. 8-14
 12. Morris Weitz, (en) The Role of Theory in Aesthetics, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 62 (1953). L'approche inaugurée par cet article a donné lieu à une vaste discussion ; voir Nigel Warburton, The Art Question, Routledge, 2003, chapitre 3.
Commons-logo.svg
Wikimedia Commons genyen dokiman medya, imaj, video sou :